• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menyu Menyu Geri
SUALIM VAR Elektron sənəd yoxlanışı

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin əmək haqlarının hesablanması üçün onlayn kalkulyator

* - la işarələnmiş xanaların doldurulması/seçilməsi mütləqdir.


0.00 AZN

Onlayn Kalkulyatorda AR NK-nin 1994-cü il 10 may tarixli 185 nömrəli qərarı ilə təsdiq edilmiş “AR-nda əlillərin problemləri üzrə kompleks proqramın 5.4-cü bəndi üzrə vəsaitin hesablanması, əvəzçiliklə və saathesabı tədris olunan dərs saaatları Onlayn kalkulyatorda nəzərdə tutulmamışdır

Sıra №si Ödənilən əlavə və tutulmalar Məbləğ (manatla)
Aylıq vəzifə maaşı
Yekun məbləğ
1 Ümumi dərs yükünə görə məbləğ
a Ümumtəhsil siniflərdə tədris olunan dərs saatlarına görə məbləğ
b Məktəb-liseyin lisey siniflərində tədris olunan dərs saatlarına görə məbləğ Nizamnaməsi olan məktəb-liseylərdə ümumi dərs yükünün 15%-i
c Ümumtəhsil siniflərdə dərnək saatlarına görə məbləğ
ç Lisey siniflərdə dərnək saatlarına görə məbləğ Nizamnaməsi olan məktəb-liseylərdə ümumi dərs yükünün 15%-i
2 Lisey və gimnaziyalar,ümumtəhsil internat məktəbləri, internat tipli lisey və gimnaziyalarda deyilən dərs saatlarına görə ümumi dərs yükünün 15%-i
a Lisey siniflərdə dərs saatlarına görə məbləğ
b Lisey siniflərdə dərnək saatlarına görə məbləğ
3 Xüsusi təhsil müəssisələrində deyilən dərs saatlarına görə ümumi dərs yükünün 50%-i
a Xüsusi təhsil müəssisələrində deyilən dərs saatlarına görə məbləğ
b Xüsusi təhsil müəssisələrində deyilən dərnək saatlarına görə məbləğ
4 Elmi dərəcəsi olan və ixtisası üzrə fənn tədris edənlər, Azərbaycan Respublikasının fəxri adlarına layiq görülmüş şəxslər, ümumi təhsil müəssisələrində istifadə edilən dərslik və ya müəllim üçün metodik vəsaitlərin müəllifləri
5 Fəlsəfə doktoru
6 Elmlər doktoru
7 Əməkdar (fəxri adı) vergi tutulmur
8 Xalq (fəxri adı) vergi tutulmur
9 Sinif rəhbərliyi
10 Bədən tərbiyəsi üzrə sinifdənkənar işlərin aparılması Ümumtəhsil müəssisələrində bədən tərbiyəsi üzrə şagirdlərlə sinifdənkənar işlər iki və daha çox müəllim tərəfindən aparıldıqda əlavənin məbləği iş həcmindən asılı olaraq onlar arasında bölünür
siniflərin sayı 10-19-a qədər
siniflərin sayı 20-29-a qədər
siniflərin sayı 30-dan çox
11 Hərbi rəhbər
12 Xəzər dənizində yerləşən obyektlərdə çalışan işçilərin tarif (vəzifə) maaşlarına sahillə əlaqə şəraitindən asılı olaraq
sahillə quru yol əlaqəsi olduqda Ümumi dərs yükünün 40%-i
quru yol əlaqəsi olmadıqda və sahildən 0,5 km-ə qədər Ümumi dərs yükünün 50%-i
0,5-70 km-ə qədər Ümumi dərs yükünün 65%-i
70 km-dən çox Ümumi dərs yükünün 75%-i
13 Susuz torpaq ərazilərində daimi içməli su mənbəyindən uzaqda yerləşən müəssisə, idarə, təşkilatlar
20-40 km Ümumi dərs yükünün 20%-i
40 km-dən çox Ümumi dərs yükünün 40%-i
14 Dəniz səviyyəsindən hündürlükdə yerləşəməsinə görə
1200-1500 metr Ümumi dərs yükünün 10%-i
1500-2000 metr Ümumi dərs yükünün 20%-i
2000 metrdən yuxarı Ümumi dərs yükünün 30%-i
15 Əmək şəraiti ağır və zərərli
Aşağı Ümumi dərs yükünün 4%-i
Orta Ümumi dərs yükünün 8%-i
Yuxarı Ümumi dərs yükünün 12%-i
16 Əmək şəraiti xüsusi ağır və xüsusi zərərli
Aşağı Ümumi dərs yükünün 16%-i
Orta Ümumi dərs yükünün 20%-i
Yuxarı Ümumi dərs yükünün 24%-i
17 Əlilliyə görə
I və II qrup Ümumi dərs yükünün 25%-i
III qrup Ümumi dərs yükünün 15%-i
18 Sertifikatlaşmada iştirakına görə
"İxtisas balı" və "metodika balı"nın cəmi 30 və daha çox;
"Müsahibə balı" 20 və daha çox;
Ümumi dərs yükünün 10%-i
"İxtisas balı" və "metodika balı"nın cəmi 51 və daha çox;
"Müsahibə balı" 20 və daha çox;
Ümumi dərs yükünün 35%-i
19 Pedaqoji profilli ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrini bitirmiş yaşı 35-dək olan gənc mütəxəssislərin kənd rayonlarında yerləşən ümumi təhsil müəssisələrinə işə cəlb olunmasının stimullaşdırılması
H1 90 manat
H2 190 manat
(90 manatdan vergi tutulmur)
Əmək haqqından tutulmalar
Cəmi tutulmalar
1 Gəlir vergisi (vergi güzəştləri nəzərə alınmaqla) 14%
2 DSMF 3%
3 İcbari tibbi sığorta 2%
4 Həmkarlar 2%
5 İşsizlikdən sığorta haqqı 0.5%
6 Digər tutulmalar (aliment, məhkəmə qərarları, cəmiyyət və partiyalara üzvlük haqları, digər)
Sıra №si Ödənilən əlavə və tutulmalar Məbləğ (manatla)
Aylıq vəzifə maaşı
Yekun məbləğ
1 Ümumi dərs yükünə görə məbləğ
a Ümumtəhsil siniflərdə tədris olunan dərs saatlarına görə məbləğ
b Məktəb-liseyin lisey siniflərdə tədris olunan dərs saatlarına görə məbləğ Nizamnaməsi olan məktəb-liseylərdə ümumi dərs yükünün 15%-i
c Ümumtəhsil siniflərdə dərnək saatlarına görə məbləğ
ç Lisey siniflərdə dərnək saatlarına görə məbləğ Nizamnaməsi olan məktəb-liseylərdə ümumi dərs yükünün 15%-i
2 Lisey və gimnaziyalar,ümumtəhsil internat məktəbləri, internat tipli lisey və gimnaziyalarda deyilən dərs saatlarına görə ümumi dərs yükünün 15%-i
a Lisey siniflərdə deyilən dərs saatlarına görə məbləğ
b Lisey siniflərdə deyilən dərnək saatlarına görə məbləğ
3 Xüsusi təhsil müəssisələrində deyilən dərs saatlarına görə ümumi dərs yükünün 50%-i
a Xüsusi təhsil müəssisələrində deyilən dərs saatlarına görə məbləğ
b Xüsusi təhsil müəssisələrində deyilən dərnək saatlarına görə məbləğ
4 İslah əmək düşərgələrində fəaliyyət göstərən ümumtəhsil məktəblərində deyilən dərs saatlarına görə ümumi dərs yükünün 20%-i
a İslah əmək düşərgələrində dərs saatlarına görə məbləğ
b İslah əmək düşərgələrində dərnək saatlarına görə məbləğ
5 Elmi dərəcəyə görə məbləğ
6 Əməkdar (fəxri adı) vergi tutulmur
7 Xalq (fəxri adı) vergi tutulmur
8 Sinif rəhbərliyi Siniflərdə (qruplarda) şagird sayı 10 nəfərdən az olduqda sinif rəhbərliyi üçün müvafiq məbləğin 50%-i ödənilir
I-IV 1 müəllim stavkasının 15%-i
V-XI (XII) 1 müəllim stavkasının 20%-i
9 Yazı işlərinin yoxlanılması üçün Sinifdə (sinif komplektdə) şagirdlərin sayı 10 nəfərdən az olduqda yazı işlərinin yoxlanması üçün müvafiq məbləğin 50%-i ödənilir
Ana dili (Azərbaycan dili və ədəbiyyat, Русский язык и литература)
I-IV 1 müəllim stavkasının 10%-i
V-XI (XII) Ümumi dərs yükünün 15%-i
Riyaziyyat
V-XI (XII) Ümumi dərs yükünün 10%-i
Xarici dil
I-IV Təlimi qeyri azərbaycan dilində aparılan I-IV siniflərdə azərbaycan dili, təlimi azərbaycan dilində aparılan I-IV siniflərdə xarici dil
Əsas müəllim 1 müəllim stavkasının 10%-i
Digər müəllim Ümumi dərs yükünün 10%-i
V-XI (XII) Ümumi dərs yükünün 10%-i
10 Bədən tərbiyəsi üzrə sinifdənkənar işlərin aparılması Ümumtəhsil müəssisələrində bədən tərbiyəsi üzrə şagirdlərlə sinifdənkənar işlər iki və daha çox müəllim tərəfindən aparıldıqda əlavənin məbləği iş həcmindən asılı olaraq onlar arasında bölünür
siniflərin sayı 10-19-a qədər 1 müəllim stavkasının 20%-i
siniflərin sayı 20-29-a qədər 1 müəllim stavkasının 50%-i
siniflərin sayı 30-dan çox 1 müəllim stavkasının 70%-i
YVHKQ uşaqlar üçün internat məktəblərində sinif sayından asılı olmayaraq 1 müəllim stavkasının 50%-i
11 Hərbi rəhbər
12 Tədris kabinetinin müdiri (İnformatika və hesablama texnikası) Emalatxana rəhbərliyi 1 müəllim stavkasının 10%-i
13 Kompüterlərin sayı
(texnikaya nəzarət həvalə olunduqda)
Hesablama texnikasına xidmət üçün bu iş həvalə olunan şəxsə hər bir işləyən kompüterə görə 1 müəllim stavkasının 3%-i həcmində əlavə haqq ödənilir
14 Xəzər dənizində yerləşən obyektlərdə çalışan işçilərin tarif (vəzifə) maaşlarına sahillə əlaqə şəraitindən asılı olaraq
sahillə quru yol əlaqəsi olduqda Ümumi dərs yükünün 40%-i
quru yol əlaqəsi olmadıqda və sahildən 0,5 km-ə qədər Ümumi dərs yükünün 50%-i
0,5-70 km-ə qədər Ümumi dərs yükünün 65%-i
70 km-dən çox Ümumi dərs yükünün 75%-i
15 Susuz torpaq ərazilərində daimi içməli su mənbəyindən uzaqda yerləşən müəssisə, idarə, təşkilatlar
20-40 km Ümumi dərs yükünün 20%-i
40 km-dən çox Ümumi dərs yükünün 40%-i
16 Dəniz səviyyəsindən hündürlükdə yerləşməsinə görə
1200-1500 metr Ümumi dərs yükünün 10%-i
1500-2000 metr Ümumi dərs yükünün 20%-i
2000 metrdən yuxarı Ümumi dərs yükünün 30%-i
17 Əmək şəraiti ağır və zərərli
Aşağı Ümumi dərs yükünün 4%-i
Orta Ümumi dərs yükünün 8%-i
Yuxarı Ümumi dərs yükünün 12%-i
18 Əmək şəraiti xüsusi ağır və xüsusi zərərli
Aşağı Ümumi dərs yükünün 16%-i
Orta Ümumi dərs yükünün 20%-i
Yuxarı Ümumi dərs yükünün 24%-i
19 Əlilliyə görə
I və II qrup Ümumi dərs yükünün 25%-i
III qrup Ümumi dərs yükünün 15%-i
20 Sertifikatlaşmada iştirakına görə
"İxtisas balı" və "metodika balı"nın cəmi 30 və daha çox;
"Müsahibə balı" 20 və daha çox;
Ümumi dərs yükünün 10%-i
"İxtisas balı" və "metodika balı"nın cəmi 51 və daha çox;
"Müsahibə balı" 20 və daha çox;
Ümumi dərs yükünün 35%-i
Əmək haqqından tutulmalar
Cəmi tutulmalar
1 Gəlir vergisi (vergi güzəştləri nəzərə alınmaqla) 14%
2 DSMF 3%
3 İcbari tibbi sığorta 2%
4 Həmkarlar 2%
5 İşsizlikdən sığorta haqqı 0.5%
6 Digər tutmalar (aliment, məhkəmə qərarları, cəmiyyət və partiyalara üzvlük haqları, digər)