• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menyu Menyu Geri

Menyu

SUALIM VAR Elektron sənəd yoxlanışı

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin əmək haqlarının hesablanması üçün onlayn kalkulyator

Ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərin istifadəsi üçün nəzərdə tutulmuş əmək haqqı kalkulyatoru xidmətində hazırda yenilənmə işlər aparılır.

Bu səbəbdən kalkulyatordan istifadə müvəqqəti olaraq əlçatan olmayacaq, nəzərə almağınızı xahiş edirik.