• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menyu Menyu Geri
SUALIM VAR Elektron sənəd yoxlanışı

“İcma əsaslı məktəbəqədər təhsilin inkişafı” layihəsi

Yaranma tarixi: 2017-ci il


Məqsəd: Uşaqların 4 inkişaf sahəsini: sosial-emosional inkişaf, idrak və ümumi bilik, yaradıcı inkişaf və fiziki inkişaf - əhatə etməkdir.


Məlumat: 2020-2021-ci tədris ilində Azərbaycanın 9 rayonunda yerləşən 25 icma əsaslı məktəbəqədər təhsil mərkəzinə cəlb olunmuş 486 nəfər 3-5 yaşlı uşaq və  435 valideyn arasında tədqiqat keçirilib. Nəticələrə əsasən, uşaqların erkən təhsil təcrübəsindən sonra onların 8 psixi inkişaf göstəriciləri və ümumi bilik üzrə nəticələrində müsbət tendensiya müşahidə edilir. 


Əhatə dairəsi: 55 şəhər və rayonda fəaliyyət göstərən 850 icma əsaslı məktəbəqədər təhsil qrupunda 16 041 nəfər  3-4  yaşlı uşaq bu qruplardakı məktəbəqədər məşğələlərdən faydalanırlar.