• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menyu Menyu Geri
SUALIM VAR Elektron sənəd yoxlanışı

Xidmətlər

Hörmətli istifadəçi! Siz bu bölmədə müvafiq xidmət növünü seçərək Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan elektron xidmətlərdən istifadə edə bilərsiniz. Bunun üçün aşağıda qeyd olunan müvafiq keçidlərə daxil olaraq qeydiyyatdan keçin.

Portal.edu.az - Elm və Təhsil Nazirliyinin təqdim etdiyi elektron xidmətlərin bir qismini özündə birləşdirən və daim təkmilləşən platformadır. Vətəndaşlar bu platformada qeydiyyatdan keçməklə öz şəxsi kabinetləri vasitəsilə müvafiq elektron xidmətlərdən faydalana bilmək imkanı qazanırlar. Eyni zamanda sistemə inteqrasiya olunmayan xidmətlərdən istifadə etmək üçün “Xidmətə keçid” bölməsi vasitəsilə bu xidmətlərin təqdim olunduğu internet resursuna keçid edə bilərsiniz.

Dövlət xidmətləri
Filter

Xidmətlərin siyahısı

Xidmətin adı Təhsil istiqaməti Xidmət sahəsi Müraciət müddəti Xidmət statusu Xidmətə keçid Təlimatlar