• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Nazirlik Menyu Geri

MenyuMenyu

Virtual bələdçi Elektron sənəd yoxlanışı
Virtual bələdçi
Sizə necə kömək edə bilərik?

Daha ətraflı seçin:

Təhsil tələbə krediti ilə bağlı sualım var.
Təhsil Tələbə Kreditinın (TTK) verilməsinin hüquqi əsası nədir?
1. “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsil Tələbə Krediti Fondunun yaradılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 17 iyun tarixli 1367 nömrəli Fərmanı; 2. “Təhsil Tələbə Krediti Fondunun vəsaiti hesabına təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 24 iyul tarixli 226№-li Qərarı.
Təhsilin hansı pillə və səviyyələrində təhsil alan tələbələrə TTK-nın verilməsi nəzərdə tutulmuşdur?
Ali təhsil pilləsinin bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) və magistratura (rezidentura) səviyyələrində, orta ixtisas təhsili pilləsində və peşə təhsili pilləsinin yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsində əyani təhsil alan ödənişli tələbələr TTK almaq hüququna malikdirlər.
Ölkəmizdə təhsil alan əcnəbilər (xarici ölkə vətəndaşları və vətəndaşlığı olmayan şəxslər) TTK ala biləcəklər?
TTK-ni yalnız Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan tələbələr ala biləcəklər.
Hansı təhsil müəssisələrinin tələbələri təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi üçün müraciət edə bilərlər?
Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, istər dövlət, istərsə də özəl ali, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrinin tələbələri təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi məqsədi ilə TTK üçün müraciət edə bilərlər.
Xarici ölkənin təhsil müəssisələrində təhsil alan Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan tələbələr TTK ala biləcəklər?
TTK yalnız ölkəmizdə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində təhsil alan Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan tələbələrə verilə bilər.
Hansı tələbələr sosial TTK-dən istifadə etmək hüququna malikdirlər?
Aşağıdakı tələbələr təhsillərinin birinci tədris ilinin ilk semestrindən (yarımildən) sosial TTK-dən istifadə etmək hüququna malikdirlər: 1. ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvləri; 2. 3-cü dərəcə əlilliyi olanlar; 3. hər iki valideyni (tək valideyni olduqda isə həmin şəxs) aşağıda qeyd olunan kateqoriyaların hər hansı birinə aid olanlar: 1-ci və ya 2-ci dərəcə əlilliyi olanlar; işsiz kimi qeydiyyatda olanlar; yaşa görə əmək pensiyası alanlar; yaşa görə sosial müavinət alanlar.
Hansı tələbələr standart TTK-dən istifadə etmək hüququna malikdirlər?
Sosial TTK almaq hüququ olmayan, eləcə də aşağıdakı şərtləri təmin edən tələbələr bu hüquqdan istifadə edə biləcəklər: 1. Birinci tədris ilinin ilk semestri (yarımili) üçün tələbə qəbulu imtahanında toplanan ümumi balın Fondun Himayəçilik Şurası tərəfindən müəyyən edilən minimal həddindən yuxarı olanlar və illik təhsil haqqı xərcinin ən azı 20 faizini ödəyənlər. 2. Digər semestrlər (yarımillər) üçün isə ÜOMG-si 71 bal və yuxarı olanlar (peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanlara münasibətdə aralıq qiymətləndirmə balı 71 bal və yuxarı olanlar) və illik təhsil haqqı xərcinin ən azı 20 faizini ödəyənlər.
Akademik borcu olan tələbələr TTK ala bilərlər?
Akademik borcu olan tələbələrə TTK verilmir.
Normativ təhsil müddətindən artıq təhsil alan tələbələr TTK ala bilərlər?
Normativ təhsil müddətindən artıq təhsil alan tələbələrə TTK verilmir.
Təhsil haqqı ödənişi üzrə imtiyazları (məcburi köçkün, şəhid ailəsi, əlil və s.) olan tələbələrə TTK verilə bilər?
Dövlət imtiyazları (məcburi köçkün, şəhid ailəsi, əlil və s.) olan tələbələrin təhsil haqqı xərcləri dövlət hesabına ödənildiyindən onların TTK almaq hüquqları yoxdur.
TTK almaq hüququnu müəyyənləşdirən halların müraciətin qeydiyyata alındığı tarixdən sonra dəyişməsi (məsələn müraciət qeydiyyata alındıqdan sonra tələbənin valideyni işsiz statusunu itirmişdir) həmin semestr üçün verilmiş kredit şərtlərini dəyişdirir?
TTK almaq hüququnu müəyyənləşdirən halların müraciətin təhsil müəssisəsi tərəfindən təsdiqləndiyi tarixdən sonra dəyişməsi həmin semestr üçün verilmiş kredit şərtlərini dəyişdirmir.
Tələbə semestr üçün hansı məbləğdə TTK ala biləcək?
Semestr (yarımil) üçün kredtin məbləği hər tədris ili üçün ayrı-ayrı təhsil səviyyələri, ayrı-ayrı təhsil müəssisələri və ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə tələbə qəbuluna dair Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq Sərəncamları ilə təsdiq edilmiş illik təhsil haqqının yarısı miqdarında müəyyən edilir. Məsələn, sosial TTK üzrə illik təhsil haqqı 2000 manatdırsa, semestr üçün TTK 1000 manat olacaqdır. Standart TTK üzrə isə bu məbləğ birinci semestr 600 manat (2000/2-2000*20%), ikinci semestr isə 1000 manat olacaqdır. Sosial TTK almaq hüququ olan tələbənin ödədiyi təhsil haqqı tam məbləğdə və standart TTK almaq hüququ olan tələbənin ödədiyi təhsil haqqı məbləğinin isə illik təhsil haqqının 20 faizindən çox olan hissəsi TTK verilən zaman nəzərə alınmayacaqdır və bu vəsait təhsil müəssisəsi tərəfindən tələbəyə geri qaytarılmalıdır.
TTK hansı müddətə verilir?
TTK uzun müddətə verilir. Bu müddət tələbənin təhsil aldığı təhsil pilləsindən və təhsil səviyyəsindən asılıdır. Ali təhsil pilləsinin bakalavriat səviyyəsində təhsil alan tələbəyə münasibətdə bu müddət 14-22 il, magistratura səviyyəsində təhsil alan tələbəyə münasibətdə 12-18 il, orta ixtisas təhsil pilləsində və peşə təhsili pillələrinin subbakalavriat səviyyəsində təhsil alan tələbə münasibətdə 12-19 il ola bilər.
TTK verilən zaman girov və zəmanət tələb olunur?
TTK verilən zaman girov və zəmanət tələb olunmur.
TTK hansı faizlərlə verilir?
TTK aşağı faizlərlə verilir, sosial TTK illik 2 faiz, standart TTK isə illik 6 faizlə verilir.
Təhsil müddətində verilən TTK-ya görə faizlər hesablanır?
Təhsil müddətində verilən TTK-ya görə faizlər hesablanmır.
Tələbə TTK-nı məzun olduqdan dərhal sonra qaytarmalıdır?
TTK-nın qaytarılması üçün tələbəyə məzun olduqdan sonra əmək fəaliyyəti ilə məşul olmaq və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 2 il vaxt verilir. Bu dövr güzəşt dövrü adlanır və həmin dövrdə məzundan TTK-nin qaytarılması tələb olunmur.
Güzəşt dövründə alınmış TTK-ya görə faizlər hesablanır?
Güzəşt dövründə alınmış TTK-ya görə faizlər hesablanmır.
Məzunun güzəşt dövrü bitməmiş əmək və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu müəyyən edilərsə, TTK üzrə öhdəliklər aktivləşir?
Məzunun güzəşt dövrü bitməmiş əmək və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu müəyyən edilərsə, onun kreditlərinin qaytarılması öhdəliyi bu fəaliyyətin başlandığı tarixdən yaranır.
Kreditin qaytarılması dövründə möhlət verilə bilər?
TTK-nin qaytarılması dövründə aşağıdakı hallar baş verərsə, TTK-nin qaytarılmasına möhlət verilir və kredit müqaviləsinin müddəti həmin müddət qədər uzadılır: • yuxarı təhsil səviyyəsində əyani təhsil; • həqiqi hərbi xidmət; • məhkumluq (4 ildən çox olmayaraq azadlıqdan məhrumetmə və ya azadlığın məhdudlaşdırılması); • işləyən borcalana münasibətdə hamiləliyə və doğuma görə və uşağının üç yaşı tamam olanadək ona qulluq etməkdən ötrü qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olduğu müddət; • sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara və I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə qulluq müddəti.
Hansı hallarda möhlət müddəti ləğv edilir?
Möhlət müddətində tələbənin əmək və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması faktı aşkarlanarsa, möhlət müddəti bu fəaliyyətə başlama tarixindən ləğv edilir.
Kreditə görə faizlərin hesablanmasında və kreditin qaytarılmasında təhsilin nəticələrindən asılı olaraq güzəştlər tətbiq olunur?
Kreditə görə faizlərin hesablanmasında və kreditin qaytarılmasında təhsilin nəticələrindən asılı olaraq tətbiq edilən güzəştlər tələbənin təhsil göstəricilərindən asılıdır. Belə ki, sosial TTK üzrə aşağıdakı güzəştlər tətbiq olunur: • ÜOMG-si 71 bal və yuxarı olan (peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanlara münasibətdə aralıq qiymətləndirmə balı 71 bal və yuxarı olan) borcalana həmin tədris semestri üçün götürdüyü kreditə görə faiz hesablanmır; • təhsilin normativ müddətində bütün tədris semestrlərində ÜOMG-si 91 bal və yuxarı olan (peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanlara münasibətdə aralıq qiymətləndirmə balı 91 və yuxarı olan) borcalan təhsilin normativ müddətində aldığı TTK-nin 50 faizi hissəsinin ödənişindən azad olunur. Standart TTK üzrə aşağıdakı güzəştlər tətbiq edilir: • ÜOMG-si 91 bal və yuxarı olan (peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanlara münasibətdə aralıq qiymətləndirmə balı 91 bal və yuxarı olan) borcalana həmin tədris semestri üçün götürdüyü kreditə görə faiz hesablanmır; • təhsilin normativ müddətində bütün tədris semestrlərində ÜOMG-si 91 bal və yuxarı olan (peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanlara münasibətdə aralıq qiymətləndirmə balı 91 bal və yuxarı olan) borcalan təhsilin normativ müddətində aldığı TTK-nin 25 faizi hissəsinin ödənişindən azad olunur.
Tələbələr TTK almaq üçün necə müraciət etməlidirlər?
Tələbə notariat qaydada kredit müqaviləsinin bağlanması ilə bağlı bir sıra razılıqları təsdiq edir. Tələbənin yaşı 18-dən kiçik olduqda valideynləri və ya himayəçisi ilə, 18-dən böyük olduqda isə özü notariat ofislərinə yaxınlaşıb razılıqlarını ərizəsi ilə təsdiq etməlidirlər. Bu ərizə TTK üçün müraciətə icazə verir. Razılıq ərizəsində həmçinin TTK aldıqdan və bu vəsaiti tələb olunan məbləğdə geri qaytaranadək Fond və müvəkkil bank tərəfindən tələbənin fərdi məlumatları, əmlakları, gəlir və xərcləri barədə aidiyyəti qurumlarının informasiya sistemlərindən və ehtiyatlarından sorğu edərək məlumatın əldə edilməsinə dair razılıq öz əksini tapır. Daha sonra tələbə kredit almaq üçün e-ttkf.edu.az portalına daxil olub müraciətini göndərir, təhsil müəssisəsi müraciəti təsdiqlədikdən sonra sistem tələbənin kredit almaq hüququnu müəyyən edir.
Tələbələr e-ttkf.edu.az portalına necə daxil ola bilərlər?
Portala giriş ASAN Login sistemi vasitəsilədir və sistemə giriş üçün 3 üsul mövcuddur: “İdentifikasiya nömrəsi”, “Asan İmza” və “Elektron İmza”.
Tələbələr TTK ilə bağlı imtina aldıqda nə etməlidirlər?
Tələbələr imtina səbəbini aradan qaldırdıqdan sonra müraciət müddəti ərzində sistemə yenidən müraciət edə bilər.
Müvəkkil bank tərəfindən TTK rəsmiləşdirilməsi hansı qaydada həyata keçirilir?
TTK rəsmiləşdirilməsi elektron qaydada həyata keçirilir. Kredit almaq hüququ olan tələbənin müraciət zamanı qeyd etdiyi smart telefon nömrəsinə bank tərəfindən SMS vasitəsilə link və birdəfəlik şifrə (OTP) göndərilir. Tələbə linkə keçid etdikdən sonra birdəfəlik şifrəni (OTP) daxil edir və bu zaman müvəkkil bankın üz tanıma sistemi işə düşür və müştəri eyniləşdirilir. Tələbə sistemdə müvafiq məlumatları təsdiq etdikdən sonra kredit müqaviləsi və kreditin sığorta müqaviləsi rəsmiləşdirilir.
Tələbə TTK üçün müraciətin statusu və TTK-nın verilməsi ilə bağlı prosesləri izləmək imkanına malikdir?
Tələbə müraciətin statusu və kreditin verilməsi ilə bağlı hər bir status dəyişikliyi barədə SMS alır və portalda müraciətin izlənməsi bölməsində statuslarla ətraflı tanış ola bilir.
Tələbə TTK ödəniş qrafikindən əvvəl qaytara bilər?
TTK vaxtından əvvəl qaytarıla bilər.
Tələbə TTK-nı şəxsən özü qaytarmalıdır?
TTK borcalanın özü və ya onun əvəzinə hər hansı bir şəxs (valideyni, qohumu, işəgötürəni və s.) tərəfindən qaytarıla bilər.
Əmək müqaviləsi ilə işləyən və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, lakin ödəniş cədvəlinə uyğun TTK-ni qaytarmayan şəxslərdən TTK üzrə ödənişlər necə tutulacaqdır?
Əmək müqaviləsi ilə işləyən və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, lakin ödəniş cədvəlinə uyğun TTK-ni qaytarmayan şəxslərdən TTK üzrə ödənişlər əməkhaqqından və ya gəlirlərdən bu Qaydanın 7.12-ci və 7.14-cü bəndləri ilə müəyyən edilmiş qaydada tutulur.
Ödəniş cədvəlinə uyğun TTK-ni qaytarmayan borcalanın TTK üzrə ödənişlər necə tutulacaqdır?
Ödəniş cədvəlinə uyğun TTK-ni qaytarmayan borcalanın TTK üzrə ödənişləri məhkəmə qaydasında tutulur.
Hansı hallarda TTK sığortalanır?
Ölüm və əmək qabiliyyətinin tam və ya qismən itirilməsi (əlillik) hallarında TTK sığortalanır.
Sığorta müqaviləsi nə zaman bağlanır?
TTK-nin sığortalanması kredit müqaviləsi rəsmiləşdirilən zaman həyata keçirilir.
Sığorta müqaviləsi üzrə sığorta haqqı necə ödənilir?
Sığorta haqqı kredit müqaviləsinə uyğun hesablanır və kreditin məbləğinə əlavə olunaraq sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulmuş qaydada ödənilir.
TTK-nin sığortalanması zamanı faydalanan şəxs qismində kim çıxış edir?
TTK-nin sığortalanması zamanı faydalanan şəxs qismində müvəkkil bank müəyyən edilir.
Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesi ilə bağlı sualım var.
Valideyn şəxsi kabinetin şifrəsini və əvvəl qeydiyyatdan keçdiyi nömrəni itirdiyi zaman nə etməlidir?
Valideyn portala daxil olub, “şifrəni unutdum” düyməsinə vurub FİN kodunu yazır, növbəti addımda qeydiyyatdan keçərkən istifadə etdiyi əlaqə nömrəsini müvafiq sahəyə daxil edib “göndər” düyməsini vurur. Sistem tərəfindən avtomatik təyin olunmuş yeni şifrə əlaqə nömrəsinə göndərilir. Əgər əvvəl qeydiyyatdan keçdiyi nömrə artıq aktiv deyilsə, valideyn şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə birlikdə nömrənin dəyişilməsi ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin və ya Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin Çağrı Mərkəzinə, eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin whatsapp xidmətinə müraciət etməlidir. Əgər valideyn əvvəl qeydiyyatdan keçdiyi aktiv nömrəni dəyişmək istəyirsə, bu zaman https://portal.edu.az/ platformasında qeydiyyatdan keçərək şəxsi kabinet vasitəsilə Təhsil Nazirliyinə elektron qaydada müraciət etməsi və ya birbaşa yerli rayon(şəhər) təhsil şöbəsinə yaxınlaşması tövsiyə olunur.
Mən övladım üçün X nömrəli məktəbə sorğu yerləşdirmişəm. Mənə sorğumun məktəb tərəfindən təsdiq edilməsi haqqında sms bildirişi gəlib. Artıq övladım həmin məktəbə qəbul olunmuş hesab edilir?
Xeyr. Sizin övladınızın sorğusunun yalnız birinci mərhələsi tamamlanıb. Siz şəxsi səhifənizdən Sorğularım bölməsindən Ərizəni çap edib şagirdin əvvəlki məktəbinə təqdim edərək şəxsi işini götürməlisiniz. Bu zaman şagirdin çıxdığı məktəb sənədlərin verilməsi mərhələsini təsdiqləyəcək. Daha sonra şagirdin şəxsi işini qəbul olunduğu məktəbə təqdim edəcəsiniz. Bu zaman həmin məktəbin sənədlərin qəbulu mərhələsini təsdiq etməsi ilə proses yekunlaşacaq.
Övladım üçün X nömrəli məktəbə sorğu yerləşdirmişəm sorğunun ilkin mərhələsi getdiyi məktəb tərəfindən təsdiqlənib. Lakin biz fikrimizi dəyişdiyimizdən övladımın əvvəlki məktəbdə qalmasını istəyirik. Bu halda nə edilməlidir?
Belə olan halda ilkin mərhələ hələ sorğunun tam icra olunması hesab olunmur. Bu zaman valideyn özü şəxsi səhifəsindən Sorğularım bölməsindən həmin sorğunu silə bilər.
Övladım üçün X nömrəli məktəbə sorğu yerləşdirmişəm və sorğunun hər 3 mərhələsi təsdiqlənib. Lakin hal-hazırda fikrimizi dəyişdiyimizdən övladımın əvvəlki məktəbində qalmasını istəyirəm. Bu halda nə edilməlidir?
Belə olan halda şagird artıq yeni məktəbin şagird siyahısına inteqrasiya olunduğundan əvvəlki məktəbinə qayıtmaq üçün yenidən həmin məktəbə sorğu yerləşdirməlidir. Yerləşdirilən sorğu tam 3 mərhələdə təsdiqlənib icra olunmalıdır.
Biz xarici ölkədən Bakı şəhərinə köçmüşük. Övladım üçün sy.edu.az saytında sorğu yerləşdirən zaman fayl yüklənməsi tələb olunur. Burada hansı sənədlər yüklənməlidir?
Əvvəlki dövrdə xarici ölkədə təhsil alan şagirdlər ümumtəhsil müəssisələrinə sorğu yerləşdirən zaman həmin ölkədə təhsil aldığını təsdiq edən müvafiq sənədləri, qiymət cədvəlini faylı yüklə xanasından yükləməlidir.
Biz xarici ölkədən Bakı şəhərinə köçmüşük. Övladım üçün sorğu yerləşdirmək mümkün olmur. Övladımı şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu ilə qeydiyyatdan keçirən zaman “Şagird UTİS məlumat bazasında tapılmır” bildirişi çıxır. Bu problemi necə həll edə bilərəm?
Xarici ölkələrdə təhsil alan şagirdlər UTİS məlumat bazasında heç bir məktəbin siyahısında olmadığı üçün onları sy.edu.az saytında qeydiyyatdan keçirən zaman məlumatları tapılmır. Problemi həll etmək üçün valideyn ümumtəhsil müəssisələrindən birinə yaxınlaşaraq övladına şərti UTİS kodunun alınması üçün müraciət edə bilər.Həmin şərti UTİS kodu ilə valideyn öz şəxsi səhifəsində övladını qeydiyyatdan keçirə biləcəkdir.
Övladım üçün məktəbə sorğu yerləşdirən zaman uyğun sinif və bölmədə yer olmadığından növbəyə yazılmışam. Növbəm nə zaman çatacaq?
Hörmətli valideyn, həmin növbənin sorğuya çevrilməsi üçün şagirdin növbəyə yazıldığı siniflərdən birindən şagird çıxarsa, (onun növbədəki sırasına əsasən 1,2 və ya 3 nəfər) Sizin qeydiyyatdan keçdiyiniz mobil nömrəyə sms bildirişi göndəriləcək.
Məktəb tərəfindən sorğu təsdiq edildikdən sonra valideyn nə etməlidir?
Valideyn şəxsi kabinetin “Sorğularım” bölməsində aktivləşən elektron ərizəni 2 nüsxədə(bir nüsxə şagirdin çıxdığı məktəbə, digər nüsxə şagirdin yerdəyişmə etmək istədiyi məktəbə təqdim olunur) çap edərək imzalayıb şagirdin təhsil aldığı məktəbə yaxınlaşır. Məktəb direktoru tərəfindən elektron ərizə əsasında şagirdin məktəbdən çıxması əmrləşdirilir və elektron portalda qeyd olunur. Valideyn elektron ərizə və şəxsi işlə birlikdə 5 iş günü ərzində şagirdin yerdəyişmə etmək istədiyi məktəbə yaxınlaşmalı və yerdəyişmə prosesini yekunlaşdırmalıdır.
Lisey və gimnaziyalara yerdəyişmə hansı formada aparılır?
Lisey və gimnaziyalara yerdəyişmə mərkəzi və ya məktəblərin xüsusi imtahanları əsasında ildə bir dəfə olmaqla sy.edu.az portalında qeydiyyatdan keçməklə təşkil olunur.
Valideynin sorğusuna hansı müddət ərzində ümumi təhsil müəssisəsi tərəfindən təsdiq və ya imtina vurula bilər?
Valideynin sorğusuna hər mərhələ üzrə 3 iş günü ərzində təsdiq və ya imtina vurulmalıdır.
Bir şagird neçə sinifə növbəyə yazıla bilər?
Məktəbin bir və ya bir neçə sinfinə eyni anda növbəyə yazıla bilər.
Yerdəyişmə etmək istədiyi məktəbin müvafiq sinfi üzrə boş yer olmadığı halda valideyn (qanuni nümayəndə) nə etməlidir?
Valideyn bu halda “növbəyə yazıl” bölməsinə daxil olub növbəyə yazıla bilər.
Özəl təhsil müəssisələrinə yerdəyişmə hansı formada aparılır?
Eyni formada, Sy.edu.az portalı vasitəsilə. Valideyn sorğu vermək istədiyi məktəbi seçərkən səhifənin yuxarı hissəsində qeyd olunan “Özəl və ya digər qurumlara tabe məktəblər” bölməsini öncədən işarələməlidir.
Hansı halda məktəb tərəfindən yerdəyişmə sorğusuna imtina verilə bilər?
Tədris olunan xarici dillər uyğun olmadığı halda məktəb tərəfindən sorğuya imtina verilə bilər. Əgər şagird ailəsi ilə birlikdə yaşayış yerini dəyişirsə və yeni köçdükləri ərazidə onun əvvəl oxuduğu məktəbdə tədris olunan xarici dil tədris olunan məktəb yoxdursa bu halda istisna hal kimi şagirdin yerdəyişməsinə razılıq verilə bilər.
Şərti UTİS kodu hardan alına bilər?
Bütün ümumi təhsil müəssisələri tərəfindən şərti UTİS kodu verilə bilir.
Şagird xarici ölkədən gəldiyi halda onun Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil müəssisələrinə yerdəyişməsi necə həyata keçirilir?
Şagirdə şərti ÜTİS kodu alındıqdan sonra sy.edu.az portalında qeydiyyatdan keçirilməklə yerdəyişməsi həyata keçirilir.
X-XI sinif şagirdlərinin yerdəyişməsi necə həyata keçirilir?
X-XI sinif şagirdlərinin yerdəyişməsi üçün sorğu yerləşdirildikdə valideyndən “fayl” bölməsinə ailəsi ilə birlikdə yaşayış yerinin (rayonu, şəhəri) dəyişməsinə dair müvafiq təsdiqləyici sənəd yüklənilməsi tələb olunur.
Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi portalında valideyn (qanuni nümayəndə) qeydiyyatdan keçmək üçün nə etməlidir?
Valideyn (qanuni nümayəndə) sy.edu.az portalına daxil olub, “qeydiyyat” bölməsini seçib ilk öncə özünü qeydiyyatdan keçirir. Bunun üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin FİN kodunu yazıb, “robot deyiləm” düyməsini işarələyib “yoxla” düyməsini vurur. Məlumatların düzgünlüyünü yoxlayıb “təsdiq” düyməsini vurur. Daha sonra əlaqə nömrəsini daxil edir və təsdiqləyir, nömrəyə göndərilən 4 rəqəmli şifrəni ekranda göstərilən müvafiq sahəyə daxil edib təsdiqlədikdən sonra irəli düyməsini sıxır. Bu mərhələdə valideyn tərəfindən kabinetə şifrə təyin edilməsi tələb olunur. Valideyn şifrəni daxil etdikdən sonra kabinet yaradılmış olur. Açılan səhifədə “şagird əlavə et” bölməsinə daxil olub övladının FİN kodunu və yaxud ÜTİS kodunu yazıb, şagirdin oxuduğu rayonu və məktəbi seçib “yoxla” düyməsini vurur. Tapılan məlumatların düzgünlüyünü yoxladıqdan sonra “yadda saxla” vurub şagirdi kabinetə əlavə edir.
Proses hansı portal vasitəsilə aparılır?
Proses sy.edu.az portalı vasitəsilə aparılır.
Şagirdlərin yerdəyişməsi hansı formada həyata keçirilir?
Şagirdlərin yerdəyişməsi proqram təminatı vasitəsilə elektron formada həyata keçirilir.
Abituriyentlərin təhsil müəssisəsi üzrə elektron qeydiyyat prosesi ilə bağlı sualım var.
Bakalavr səviyyəsinə necə qeydiyyatdan keçməliyəm?
<p>Ali təhsil m&uuml;əssisələrinin bakalavr səviyyəsinə qəbul olmuş şəxslər 7 sentyabr tarixindən etibarən ilk &ouml;ncə &ldquo;portal.edu.az&rdquo; saytında qeydiyyatdan ke&ccedil;məlidir. Bunun &uuml;&ccedil;&uuml;n əsas səhifəyə daxil olaraq &ldquo;Qeydiyyat&rdquo; d&uuml;yməsini sıxıb &ldquo;Ali və orta ixtisas təhsili m&uuml;əsssisələrinə təhsilalan qeydiyyatı&rdquo; xidmətini se&ccedil;ib, &ldquo;M&uuml;raciət et&rdquo; d&uuml;yməsinə sıxmaqla tələb olunan məlumatları daxil etməlisiniz.</p>
Portalda artıq qeydiyyatım varsa, yenidən sistemdə qeydiyyatdan keçməliyəm?
<p>Portalda artıq qeydiyyatınız varsa, yenidən qeydiyyatdan ke&ccedil;məyinizə ehtiyac yoxdur. Amma<br /> m&uuml;raciətinizi qəbul olduğunuz m&uuml;əssisəyə g&ouml;ndərməmisinizsə, m&uuml;tləq &ldquo;Ali və orta ixtisas təhsili<br /> m&uuml;əsssisələrinə təhsilalan qeydiyyatı&rdquo; xidmətini se&ccedil;məklə, m&uuml;raciətinizi qəbul olduğunuz təhsil<br /> m&uuml;əssisəsinə g&ouml;ndərməlisiniz.</p>
Şifrəmi unutmuşam. Necə bərpa etməliyəm?
<p>Şəxsi kabinetə giriş &uuml;&ccedil;&uuml;n istifadə etdiyiniz şifrəni unutduğunuz halda əsas səhifədən &ldquo;Şifrəni<br /> unutdun?&rdquo; d&uuml;yməsini sıxaraq a&ccedil;ılan pəncərədə ilk &ouml;ncə elektron po&ccedil;t &uuml;nvanınızı daxil edin. A&ccedil;ılan<br /> n&ouml;vbəti pəncərədə mobil n&ouml;mrənizin son 4 rəqəmini daxil edin. N&ouml;mrəyə gələn təsdiq kodunu<br /> yazdıqdan sonra yeni şifrə təyin edilməlidir.</p>
Sistemə daxil olduqdan sonra hansı xidməti seçməliyəm?
<p>Sistemə daxil olduqdan sonra &ldquo;Ali və orta ixtisas təhsil m&uuml;əssisələrinə təhsilalan qeydiyyatını&rdquo;<br /> xidmətini se&ccedil;məli və məlumatlarınızı formaya uyğun doldurmalısınız.</p>
Bakalavriat pilləsinə müraciət etmək üçün hansı qəbul xəttini seçməliyəm?
<p>Bildiyiniz kimi bakalavriat pilləsinə qəbul yalnız D&ouml;vlət İmtahan Mərkəzinin imtahanları ilə həyata<br /> ke&ccedil;irilir. Əgər qəbul xətlərində qeyd edilmiş x&uuml;susi DİM xətlərindən hər hansı biri sizə uyğun deyilsə,<br /> &uuml;mumi DİM vasitəsilə se&ccedil;imini etməlisiniz.</p>
Şəxsi məlumatlarımı necə daxil etməliyəm?
<p>Şəxsi məlumatlarınız şəxsiyyət vəsiqənizin FİN-i vasitəsilə avtomatik əks olunur. Yəni, hər hansı<br /> məlumatı daxil etməyinizə ehtiyac yoxdur.<br /> FİN-i olmayan əcnəbilər m&uuml;vafiq sənədi se&ccedil;məklə təqdim olunan m&ouml;vcud xanaları əl ilə<br /> doldurulmalıdırlar.</p>
Şəxsi məlumatlarımdakı elektron poçt və ya mobil nömrə mənə aid deyil, nə etməliyəm?
<p>Siz qeydiyyatdan ke&ccedil;diyiniz zaman istifadə etdiyiniz mobil n&ouml;mrə və ya elektron po&ccedil;t şəxsi<br /> məlumatlarınızda əks olunmuşdur. Bunu 146 xidməti vasitəsilə Təhsil Nazirliyinə bildirməyiniz xahiş<br /> olunur.</p>
Sənədlərimi hansı formatda əlavə edim?
<p>Eyni sənədin bir ne&ccedil;ə səhifəsi varsa, onu skan edərkən, 1 PDF faylda birləşdirərək əlavə etməlisiniz.</p>
Hansı sənədləri əlavə etməliyəm?
<p>Attestatın surəti: Məcburi sənəddir. Bu sənəd m&uuml;tləq y&uuml;klənməlidir.<br /> İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında sənəd və ya hərbi biletin surəti (Oğlanlar &uuml;&ccedil;&uuml;n):<br /> Məcburi sənəddir. Bu sənəd m&uuml;tləq y&uuml;klənməlidir.<br /> Şəxsiyyəti təsdiq edən vəsiqənin əsli: Məcburi sənəd deyildir. M&uuml;əssisə tərəfindən tələb<br /> olunarsa &ldquo;Əlavə sənəd (əgər qəbul olduğunuz təhsil m&uuml;əssisəsi tərəfindən istənilirsə)&rdquo;<br /> xanasına əlavə edilə bilər.<br /> Ağ fonda 3x4 &ouml;l&ccedil;&uuml;də fotoşəkil: Məcburi sənəd deyildir. M&uuml;əssisə tərəfindən tələb olunarsa &ldquo;Əlavə<br /> sənəd (əgər qəbul olduğunuz təhsil m&uuml;əssisəsi tərəfindən istənilirsə)&rdquo; xanasına əlavə edilə<br /> bilər.<br /> Sağlamlıq haqqında arayışın surəti: Məcburi sənəd deyildir. M&uuml;əssisə tərəfindən tələb olunarsa<br /> &ldquo;Əlavə sənəd (əgər qəbul olduğunuz təhsil m&uuml;əssisəsi tərəfindən istənilirsə)&rdquo; xanasına əlavə<br /> edilə bilər.<br /> &ldquo;Əlavə sənəd (əgər qəbul olduğunuz təhsil m&uuml;əssisəsi tərəfindən istənilirsə)&rdquo; xanası:<br /> Adından g&ouml;r&uuml;nd&uuml;y&uuml; kimi bu xanaya m&uuml;əssisənin tələb etdiyi sənədlər y&uuml;klənə bilər. Xananın<br /> yanındakı + (Əlavə et) d&uuml;yməsinə sıxdıqda yeni sənədlər əlavə edilməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n imkanı yaranır.</p>
Sənədlərin hansı xanalara əlavə edilməsi mütləqdir?
<p>&ldquo;M&uuml;raciət et&rdquo; və ya &ldquo;Yadda saxla&rdquo; d&uuml;ymələrini sıxdığınız zaman qırmızı rəng alan b&uuml;t&uuml;n xanalara<br /> tələb olunan sənədi əlavə etməlisiniz.</p>
Əlavə sənədlər əlavə etmək istəyirəm, amma xana sayı azdır, nə etməliyəm?
<p>&ldquo;Əlavə sənəd (əgər qəbul olduğunuz təhsil m&uuml;əssisəsi tərəfindən istənilirsə)&rdquo; xanası:<br /> Adından g&ouml;r&uuml;nd&uuml;y&uuml; kimi bu xanaya m&uuml;əssisənin tələb etdiyi sənədlər y&uuml;klənə bilər. Xananın<br /> yanındakı + (Əlavə et) d&uuml;yməsini sıxdıqda yeni sənədlər əlavə edilməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n imkan yaranır.</p>
Sənədlərimin qəbul edilib-edilmədiyini necə öyrənə bilərəm?
<p>M&uuml;raciətinizə m&uuml;nasibəti şəxsi kabinetinizdə &ldquo;Ali və Orta İxtisas Təhsili M&uuml;əssisələrinə<br /> Təhsilalan Qeydiyyatı&rdquo; xidmətinə daxil olaraq, &ldquo;&Uuml;mumi məlumatlar&rdquo; səhifəsində Statusların<br /> tarix&ccedil;əsi b&ouml;lməsindən &ouml;yrənə bilərsiniz. Statuslar dərhal yenilənməyə bilər, &ccedil;&uuml;nki m&uuml;raciət etdiyiniz<br /> təhsil m&uuml;əssisənin m&uuml;raciəti araşdırması və yoxlaması m&uuml;əyyən vaxt tələb edir. Həm&ccedil;inin,<br /> qeydiyyatını tamamlayaraq təsdiq etmiş b&uuml;t&uuml;n m&uuml;raciətlərin izlənməsinə nəzarət Təhsil Nazirliyi<br /> tərəfindən də, həyata ke&ccedil;irilir.</p>
Təhsil haqqından azad olunmaq üçün müraciət etmək istəyirəm. Bunu sistem vasitəsilə edə bilərəm?
<p>Əgər siz &ouml;dənişli əsaslarla təhsil m&uuml;əssisəsinə qəbul olan vətəndaşsınızsa, şəxsi və qəbul<br /> məlumatlarınızı doldurduqdan sonra n&ouml;vbəti səhifədə qarşınıza &ldquo;G&uuml;zəştli qəbul&rdquo; addımı &ccedil;ıxacaqdır.<br /> Burada &ldquo;Bəli&rdquo; se&ccedil;imini etməklə, aid olduğunuz kateqoriyanı se&ccedil;ib təhsil haqqından azad olunmaq<br /> &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;raciət edə bilərsiniz.<br /> 23 yaşı tamam olmuş &ouml;dənişli tələbələr &uuml;&ccedil;&uuml;n &ldquo;Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq və<br /> onlar arasından olan şəxslər&rdquo; se&ccedil;imi g&ouml;r&uuml;nm&uuml;r və onlar bu g&uuml;zəştdən &ldquo;Valideynlərini itirmiş və<br /> valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial m&uuml;dafiəsi haqqında&rdquo; Azərbaycan<br /> Respublikası Qanununa uyğun olaraq istifadə edə bilmirlər.</p>
Təhsil haqqından azad olunmağım barədə məlumatı necə əldə edəcəm?
<p>Bu barədə m&uuml;raciət etdiyiniz m&uuml;əssisə &ldquo;G&uuml;zəştli qəbul edildi&rdquo; statusu təyin etməklə sizə şəxsi<br /> kabinetiniz vasitəsilə məlumat g&ouml;ndərəcəkdir. M&uuml;raciətinizə m&uuml;nasibəti şəxsi kabinetinizdə &ldquo;Ali və<br /> Orta İxtisas Təhsili M&uuml;əssisələrinə Təhsilalan Qeydiyyatı&rdquo; xidmətinə daxil olaraq, &ldquo;&Uuml;mumi<br /> məlumatlar&rdquo; səhifəsində Statusların tarix&ccedil;əsi b&ouml;lməsindən &ouml;yrənə bilərsiniz. Statuslar dərhal<br /> yenilənməyə bilər, &ccedil;&uuml;nki m&uuml;raciət etdiyiniz təhsil m&uuml;əssisəsinin m&uuml;raciəti araşdırması və yoxlaması<br /> m&uuml;əyyən vaxt tələb edir. Həm&ccedil;inin, qeydiyyatını tamamlayaraq, təsdiq etmiş b&uuml;t&uuml;n m&uuml;raciətlərin<br /> izlənməsinə nəzarət Təhsil Nazirliyi tərəfindən də, həyata ke&ccedil;irilir.</p>
Valideyn məlumatlarını daxil etmək üçün xanalar görünmədikdə, valideyn məlumatlarımı necə daxil etməliyəm?
<p>Valideyn məlumatları yalnız aşağıdakı şəxslər &uuml;&ccedil;&uuml;n g&ouml;r&uuml;n&uuml;r:<br /> 1. &Ouml;dənişli əsaslarla təhsil m&uuml;əssisəsinə qəbul olmuş və G&uuml;zəştli qəbul addımında təhsil haqqı<br /> g&uuml;zəştindən istifadə etmək istədiyini bildirən şəxslər;<br /> 2. D&ouml;vlət sifarişli əsaslarla təhsil m&uuml;əssisəsinə qəbul olmuş və G&uuml;zəştli qəbul addımında<br /> m&uuml;əyyən olunmuş təqa&uuml;d&uuml;n 2 mislindən az olmayan məbləğdə təqa&uuml;d istədiyini bildirən 23<br /> yaşı tamam olmamış şəxslər.<br /> &Ouml;dənişli əsaslarla təhsil m&uuml;əssisəsinə qəbul olmuş şəxs G&uuml;zəştli qəbul addımında təhsil haqqı<br /> g&uuml;zəştindən istifadə etmək istədiyini bildirsə də, aşağıdakı sosial kateqoriyalar se&ccedil;ildikdə valideyn<br /> məlumatlarının daxil edilməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n addım və xanalar g&ouml;r&uuml;nm&uuml;r.<br /> 1. I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslər;<br /> 2. Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək olan şəxs;<br /> 3. Məcburi k&ouml;&ccedil;k&uuml;n statusu olan şəxs.<br /> Qeyd: Valideyni III qrup əlil olan şəxslərin uşaqları &ldquo;Valideynlərini itirmiş və valideyn<br /> himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial m&uuml;dafiəsi haqqında&rdquo; Azərbaycan Respublikası<br /> Qanununa uyğun olaraq təhsil haqqı g&uuml;zəştindən yararlana bilməzlər.</p>
Valideynim vəfat etdiyinə və ya məlum olmadığına görə FİN-ni bilmədikdə, FİN daxil etməyə bilərəm?
<p>Valideyni məlum olmayan, valideyni vəfat etmiş və ya itkin d&uuml;şm&uuml;ş şəxslər valideyn FİN-ni daxil<br /> etmədən n&ouml;vbəti addıma ke&ccedil;ə bilərlər. Amma həmin şəxslərin valideynlərinin FİN-ni tapıb daxil<br /> etmələri onların təhsil haqqı g&uuml;zəştindən istifadə edilməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n &ccedil;evik qərarın verilməsində b&ouml;y&uuml;k<br /> əhəmiyyətə malikdir.</p>
Təhsil haqqımı hansı formada ödəməliyəm?
<p>Təhsil haqqınızı portal.edu.az, gpp.az və ya bank vasitəsi ilə &ouml;dəyə bilərsiniz. Bunun &uuml;&ccedil;&uuml;n ilk &ouml;ncə<br /> &ldquo;portal.edu.az&rdquo; saytında qeydiyyatdan ke&ccedil;məli, &ldquo;Ali və orta ixtisas təhsili m&uuml;əsssisələrinə<br /> təhsilalan qeydiyyatı&rdquo; xidməti vasitəsi ilə qəbul olduğunuz təhsil m&uuml;əssisənizə m&uuml;raciət etməlisiniz.<br /> M&uuml;raciətiniz g&ouml;ndərildikdən sonra təhsil m&uuml;əssisəsi tərəfindən sənədləriniz yoxlanılacaq və m&uuml;vafiq<br /> olaraq onlara &Ouml;dəniş edilməlidir statusu təyin ediləcək. &Ouml;dəniş edilməlidir statusu təyin edildikdən<br /> sonra &ouml;dənişi qeyd olunan vasitələrlə &ouml;dəyə bilərsiniz.</p> <p><br /> &Ouml;dəniş etmək &uuml;&ccedil;&uuml;n detallı izahlar:<br /> Addım 1:<br /> Tələbə şəxsi kabinetilə &ouml;dəniş edə bilər.<br /> Addım 2:<br /> Tələbə &ldquo;gpp.az&rdquo; saytında FİN və ya invoys vasitəsilə &ouml;dəniş edə bilər.<br /> Bunun &uuml;&ccedil;&uuml;n gpp.az saytına daxil olmaq, b&uuml;t&uuml;n xidmətlərdən TƏHSİL se&ccedil;mək, sonra ALİ TƏHSİL<br /> M&Uuml;ƏSSİSƏLƏRİ xidmətinə sıxmaq lazımdır. A&ccedil;ılan səhifədə m&uuml;vafiq məlumatlar daxil edilməlidir.<br /> Daha sonra &ouml;dəniş icra edilə bilər.<br /> Addım 3:<br /> Tələbələrə &ouml;dəniş edilməlidir statusu təyin edildikdən sonra tələbələr banka yaxınlaşaraq H&ouml;kumət<br /> &ouml;dəniş portalı (H&Ouml;P) &uuml;zərindən &ouml;dəniş etmək istədiyini bildirir, FİN və ya ATİS-də formalaşan<br /> invoysu təqdim edərək &ouml;dəniş edir.&nbsp;</p>
Ödəniş qəbzi əlavə edirəm, amma status Ödəniş edilməlidir olaraq qalır. Müəssisə sənədlərimi qəbul edəcək?
<p>&Ouml;dəniş qəbzi əlavə etdikdən sonra status dəyişmir. Siz &ccedil;eki əlavə etdikdə, əlavə etdiyiniz &ouml;dəniş<br /> qəbzi m&uuml;əssisəyə y&ouml;nləndirilir və m&uuml;əssisə yoxladıqdan sonra sistem vasitəsilə statusu<br /> dəyişəcəkdir. G&ouml;zləməyiniz xahiş olunur.</p>
Qeydiyyatdan keçmədən ödəniş edə bilərəm?
<p>Qeydiyyatdan ke&ccedil;mədən &ouml;dəniş etməməyiniz xahiş olunur.</p>
İki təhsil müəssisəsindən qəbul almışam, seçimi necə davam etdirməliyəm?
<p>Qəbul xətti se&ccedil;imi mərhələsinə gəldikdə, sistem tərəfindən sizə xəbərdarlıq ediləcək ki, siz iki təhsil<br /> m&uuml;əssisəsinə qəbul olmusunuz, lakin yalnız bir təhsil m&uuml;əssisəsi se&ccedil;mək imkanınız var və se&ccedil;im<br /> etdikdən sonra yenidən se&ccedil;im imkanınız olmayacaq.<br /> Yalnız ilk m&uuml;raciət etdiyiniz m&uuml;əssisə imtina statusu (Qəbul edilməsi və ya Vətəndaş imtina etdi)<br /> təyin etdikdən sonra digər qəbul olduğunuz m&uuml;əssisəyə yeni m&uuml;raciət g&ouml;ndərmək imkanınız<br /> yaranacaqdır.</p>
İki təhsil müəssisəsindən birini seçib müraciəti göndərdikdən sonra fikrimi dəyişərəmsə nə edə bilərəm?
<p>Yalnız ilk m&uuml;raciət etdiyiniz m&uuml;əssisə imtina statusu (Qəbul edilməsi və ya Vətəndaş imtina etdi)<br /> təyin etdikdən sonra digər qəbul olduğunuz m&uuml;əssisəyə m&uuml;raciət g&ouml;ndərmək imkanınız<br /> yaranacaqdır.</p>
Qeydiyyat nə zaman bitir?
<p>Qeydiyyat 19.09.2021-ci il tarixində saat 23.59-da bitəcəkdir.</p>
2021-2022-ci dərs ili üçün məktəbəhazırlıq qruplarına qəbulla bağlı sualım var.
Məktəbəhazırlıq qruplarına sənəd qəbulu hansı rayon və şəhərləri əhatə edir?
Elektron sistem vasitəsilə məktəbəhazırlıq qruplarına sənəd qəbulu hansı rayon və şəhərləri əhatə edir?
<p><span lang="AZ-LATIN" style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:12.0pt; padding:0in"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Ərizələrin onlayn qeydiyyatı &ouml;lkə &uuml;zrə b&uuml;t&uuml;n şəhər və rayonları əhatə edir.</span></span></span></p>
Məktəbəhazırlıq qrupları bütün şəhər və rayonlarda fəaliyyət göstərəcək?
<p><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:black">Məktəbəhazırlıq qrupları &ouml;lkənin b&uuml;t&uuml;n şəhər və rayonlarında fəaliyyət g&ouml;stərəcək.</span></span></span></span></p>
Məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul qaydaları barədə sualım var.
Məktəbəhazırlıq qruplarına hansı yaşda uşaqlar qəbul edilir?
<p>Məktəblərdə təşkil olunmuş məktəbəhazırlıq qruplarına məktəbin yerləşdiyi ərazidə yaşayan və həmin ildə 5 yaşı tamam olan (2016-c&uuml; il təvəll&uuml;dl&uuml;) uşaqlar qəbul edilir. Yaşayış ərazisindəki məktəbdə məktəbəhazırlıq qrupu təşkil olunmadığı halda, uşaqlar digər məktəbdə yaradılan məktəbəhazırlıq qrupuna qəbul edilə bilər.</p>
Məktəbəhazırlıq qruplarına getməyən uşaqlar üçün hər hansı bir məhdudiyyət varmı?
<p>Xeyr, məktəbəhazırlıq qruplarında təhsil icbari xarakter daşımır.</p>
Məktəbəhazırlıq qruplarında təhsil ödənişlidirmi?
<p><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:black">Məktəbəhazırlıq qruplarında təhsil d&ouml;vlət hesabına həyata ke&ccedil;irilir. Bu qruplar d&ouml;vlət vəsaiti hesabına m&uuml;vafiq təlim və metodiki vəsaitlərlə təmin edilir. </span></span></span></span></p>
Məktəbəhazırlıq qruplarında məktəbli forması tətbiq edilirmi?
<p><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:black">Məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunan uşaqlar &uuml;&ccedil;&uuml;n məktəbli forması tətbiq edilmir.</span></span></span></span></p>
Məktəbəhazırlıq qruplarına qəbulla əlaqədar sual yarandıqda hara müraciət etmək olar?
<p>Elektron ərizənin qeydiyyatı ilə əlaqədar şəhər və rayon ərazisində fəaliyyət g&ouml;stərən Alternativ Qeydiyyat mərkəzlərinə;<br /> &nbsp;Proqramın əlaqə b&ouml;lməsinə;<br /> &nbsp;</p>
Məktəbəhazırlıq qruplarına uşaqların sənəd qəbulu necə həyata keçirilir?
Məktəbəhazırlıq qruplarına uşaqların elektron sənəd qəbulu necə həyata keçirilir?
<p style="text-align:justify; margin-bottom:11px; margin-left:48px"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:12.0pt; padding:0in"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Məktəbəhazırlıq qruplarına uşaqların qəbulu <u>https://mektebeqebul.edu.az</u>&nbsp;portalı vasitəsilə həyata ke&ccedil;irilir.</span></span></span></span></span></span></span></p>
Məktəbəhazırlıq qruplarına uşaqların elektron sənəd qəbulu hansı müddətlərdə həyata keçirilir?
<p><span lang="AZ-LATIN" style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:12.0pt; padding:0in"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Ərizələrin onlayn qeydiyyatı avqustun 10-dan, </span></span></span><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">məktəb se&ccedil;imi ilə əlaqədar elektron sorğu yerləşdirmə prosesi isə avqust ayının 12-dən başlanılır və proses </span></span></span></span><span lang="AZ-LATIN" style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:12.0pt; padding:0in"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">sentyabrın 14-də yekunlaşır.</span></span></span><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"><span style="color:black"> Elektron ərizəsi qeydiyyata alınan şəxslər &uuml;&ccedil;&uuml;n sənədlərin məktəbə təqdim olunma m&uuml;ddəti 01 sentyabr 2021-ci il tarixdən başlayır, 24 sentyabr 2021-ci ildə başa &ccedil;atır.</span></span></span></span></p>
Elektron ərizənin qeydiyyatı kim tərəfindən aparıla bilər?
<p>Qeydiyyat valideyn (qanuni n&uuml;mayəndə) tərəfindən aparıla bilər.</p>
Elektron sistemdən istifadə ödənişlidirmi?
<p>Elektron sənəd qəbulu sistemindən istifadə &uuml;&ccedil;&uuml;n &ouml;dəniş tələb olunmur. &nbsp;</p>
Elektron sistemdə qeydiyyat zamanı istifadəçi hansı əlaqə vasitələrindən istifadə edə bilər?
<p style="text-align:justify; margin-bottom:11px; margin-left:48px"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Mobil telefon və elektron po&ccedil;t &uuml;nvanı.</span></span></span></span></span></span></span></p>
Uşaq hansı halda məktəbəhazırlıq qrupuna qəbul olunmaya bilər?
<p><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">İlk n&ouml;vbədə, məsul şəxs https://mektebeqebul.edu.az/az/ saytından elektron qeydiyyat zamanı valideynin (qanuni n&uuml;mayəndənin) &ouml;z&uuml; və uşaq haqqında daxil etdiyi məlumatları təqdim olunan sənədlərin əsli ilə &uuml;zləşdirərək yoxlayır və həmin sənədlərin surətini saxlayaraq, əslini dərhal valideynə (qanuni n&uuml;mayəndəyə) qaytarır. Sənəd qəbulu &uuml;zrə məsul şəxs tərəfindən tələb olunan sənədlərin m&uuml;vafiq tələblərə uyğun olmadığı aşkar edildikdə (elektron ərizə qeydiyyatı zamanı məlumatların bilərəkdən saxtalaşdırıldığı halda) və təhsil qanunvericiliyinin tələblərinin pozulduğu digər hallarda uşaq məktəbəhazırlıq qrupuna qəbul olunmaya bilər.</span></span></span></p>
Məktəb seçimi ilə bağlı sualım var.
Məktəblərin seçimi hansı qaydada aparılır?
<p><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Valideyn (qanuni n&uuml;mayəndə) elektron sistemdə se&ccedil;diyi məktəbə sorğu yerləşdirməlidir.</span></span></span></p>
Elektron qeydiyyat zamanı bir neçə məktəb seçmək mümkündürmü?
<p>Xeyr. Valideynə yalnız bir məktəb se&ccedil;ərək sorğu yerləşdirmək imkanı yaradılır.</p>
Valideyn məktəb seçdikdən sonra fikrini (seçimini) dəyişə bilərmi?
<p><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Valideyn şəxsi kabinetə daxil olaraq yerləşdirilmiş sorğunu silib yenidən məktəb və m&uuml;əllim se&ccedil;ə bilər. </span></span></span></p>
Hansı halda valideyn elektron sorğusunu ləğv edib başqa məktəb seçimi edə bilməz?
<p><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Valideyn məktəb tərəfindən sistemdə təsdiq vurulduqdan sonra sorğusunu ləğv edə bilməz. Yalnız məktəb tərəfindən sistemdə imtina d&uuml;yməsi vurulduğu halda başqa məktəb se&ccedil;imi edə bilər.</span></span></span></p>
Məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul üzrə müraciətlərin çox olduğu bəzi məktəblərdə şagird qəbulu hansı prioritetlər nəzərə alınmaqla aparılır?
<p style="text-align:justify; margin-left:48px"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Siniflərdə şagird sıxlığı və məktəbə qəbulla bağlı daha &ccedil;ox m&uuml;raciət olunan bir sıra məktəblərdə məktəbəhazırlıq qruplarına onlayn qeydiyyat zamanı aşağıda qeyd olunan uşaqların məktəbə qəbulu &uuml;zrə &uuml;st&uuml;nl&uuml;k h&uuml;quqları təmin olunur:</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-left:48px"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&bull; Valideyni (qanuni n&uuml;mayəndəsi) qeydiyyat &uuml;nvanı &uuml;zrə həmin məktəb &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;əyyən&nbsp; edilmiş ərazidə yaşayanlar;</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-left:48px"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&bull; Valideynləri (qanuni n&uuml;mayəndələri) həmin məktəbdə işləyənlər;</span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:justify; margin-bottom:11px; margin-left:48px"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&bull; Bacısı və ya qardaşı həmin məktəbdə təhsil alanlar.</span></span></span></span></span></span></span></p>
Məcburi köçkün məktəblərini necə seçmək olar?
<p><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Məcburi k&ouml;&ccedil;k&uuml;n məktəblərini se&ccedil;ən zaman yaşayış &uuml;nvanına uyğun rayon (şəhər) təhsil ş&ouml;bəsini (idarəsini) se&ccedil;ib qeydiyyatdan ke&ccedil;mək lazımdır.</span></span></span></p>
Məcburi köçkün ailəsindən olan vətəndaşa dair məlumatlar tapılmırsa, nə etmək lazımdır?
<p><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Se&ccedil;ilmiş uşağın məlumatları &quot;Vahid Aylıq M&uuml;avinətlə Bağlı Elektron İnformasiya Sistemi&quot;ndə tapılmırsa, vətəndaş şəxsi kabinetin əlaqə b&ouml;lməsindən m&uuml;raciət etməlidir.</span></span></span></p>
Bakı şəhəri üzrə məktəbəhazırlıq qruplarına qəbul zamanı paytaxtda daimi qeydiyyatı olmayan, kirayədə yaşayan vətəndaşlar uşaqlarını elektron sistemdə qeydiyyatdan necə keçirə bilərlər?
<p>Bakıda ərazi prinsipi tətbiq olunan məktəblərdə, ilk n&ouml;vbədə, həmin təhsil m&uuml;əssisələrinin mikroərazisində daimi qeydiyyatda olan vətəndaşlar &ouml;vladlarını elektron sistem vasitəsilə qeydiyyatdan ke&ccedil;irə bilərlər. Həmin valideynlərə m&uuml;vəqqəti və ya qeydiyyatsız yaşadıqları ərazidə yerləşən məktəbdə sıxlıq olduğu halda, digər məktəbləri se&ccedil;mələri t&ouml;vsiyə olunur. Onu da qeyd edək ki, kirayədə yaşayan valideynlər ərazi prinsipi tətbiq olunmayan b&uuml;t&uuml;n məktəblərdə &ouml;vladlarını məktəbəhazırlığa elektron sistem vasitəsilə qeydiyyatdan ke&ccedil;irə bilərlər.</p>
Tədris digər dillərdə aparılan bölmə üzrə məktəbəhazırlıq qruplarına sənəd qəbulu ilə bağlı sualım var.
Tədris digər dillərdə aparılan bölmə üzrə məktəbəhazırlıq qruplarına sənəd qəbulu necə həyata keçirilir?
<p>Məktəbəhazırlıq qruplarına uşaqların qəbulu zamanı valideyn digər dildə tədris aparılan b&ouml;lməni se&ccedil;diyi zaman uşağın şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsinə ehtiyac yaranmır.</p>
Məktəbəhazırlığa sənəd qəbulu zamanı müsahibə önəm daşımır. Bəs, bu proses 1-ci sinfə qəbul zamanı prioritet xarakter daşıyacaqmı?
<p>Bəli, uşağın məktəbəhazırlıq qruplarında təhsil almasından asılı olmayaraq tədris digər dillərdə aparılan I siniflərə qəbul zamanı şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n təşkil edilmiş m&uuml;sahibədə iştirakı m&uuml;tləqdir.</p>
Məktəbəhazırlıq qruplarında dərs məşğələləri ilə bağlı sualım var.
Məşğələlərin müddəti necə müəyyən olunur?
<ul> <li style="text-align: justify; margin-left: 48px;"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Həftədə 4 g&uuml;n olmaqla, 12 məşğələ;</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-left: 48px;"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bir g&uuml;n ərzində 3 məşğələ;</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-left: 48px;"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Bir məşğələnin m&uuml;ddəti 30 dəqiqə, məşğələlərarası fasilə 10 dəqiqə;</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px; margin-left: 48px;"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Zehni gərginlik tələb edən məşğələlərdə, bir qayda olaraq, 3 idman dəqiqəsi ke&ccedil;irilir. </span></span></span></span></span></span></span></li> </ul>
Məktəbəhazırlıq qruplarında hansı dərs məşğələləri tədris olunacaq?
<p><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Məktəbəhazırlıq qruplarında &ldquo;Ətraf aləmlə tanışlıq&rdquo;, &ldquo;Savad təliminə hazırlıq və nitq inkişafı&rdquo;, &ldquo;Bədii təfəkk&uuml;r&uuml;n inkişafı&rdquo;, &ldquo;Məntiqi və riyazi təfəkk&uuml;r&uuml;n inkişafı&rdquo;, &ldquo;Təsviri fəaliyyət&rdquo;, &ldquo;Musiqi&rdquo; və &ldquo;Fiziki mədəniyyət&rdquo; dərs məşğələləri tədris ediləcək.</span></span></span></p>
Sənədlərin təqdim edilməsi ilə bağlı sualım var.
Məktəbəhazırlıq qruplarına uşaqların qəbulu üçün hara və hansı sənədlərin təqdim edilməsi tələb olunur?
<p style="text-align:justify; margin-left:48px"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Valideyn (qanuni n&uuml;mayəndə) məktəbəhazırlıq qrupuna qəbul &uuml;&ccedil;&uuml;n aşağıdakı sənədləri məktəbə təqdim etməlidir:</span></span></span></span></span></span></span></p> <ul> <li style="text-align: justify; margin-left: 48px;"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">&nbsp;Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları &uuml;&ccedil;&uuml;n - valideynin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin və uşağın şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli və surəti;</span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-left: 48px;"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını sonradan almış və &ouml;vladının doğum haqqında şəhadətnaməsi əvvəllər vətəndaşı olduğu &ouml;lkə tərəfindən verilmiş şəxslər &uuml;&ccedil;&uuml;n Azərbaycan Respublikasının 16 yaşına &ccedil;atanadək vətəndaşa verilən şəxsiyyət vəsiqəsi və ya xarici &ouml;lkənin doğum haqqında şəhadətnaməsi;</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-left: 48px;"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">xarici &ouml;lkə vətəndaşları &uuml;&ccedil;&uuml;n - valideynin xarici pasportu, Azərbaycan Respublikasının ərazisində m&uuml;vəqqəti və ya daimi yaşamaq &uuml;&ccedil;&uuml;n icazə vəsiqəsi (olduğu təqdirdə), uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin əsli və surəti;</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-left: 48px;"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">digər &ouml;lkələrin vətəndaşları olan, qa&ccedil;qınlıq statusu almış şəxslər &uuml;&ccedil;&uuml;n Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qa&ccedil;qınların İşləri &uuml;zrə Ali Komissarlığının Himayə Sənədi;</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-left: 48px;"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">uşağın sağlamlığı haqqında tibbi arayışı (forma 26U);</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-left: 48px;"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">2 (iki) ədəd 3x4 &ouml;l&ccedil;&uuml;də rəngli fotoşəkil;</span></span></span></span></span></span></span><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-left: 48px;"><span style="font-size:14pt"><span style="background:white"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Times New Roman&quot;, serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">valideynin (qanuni n&uuml;mayəndənin) www.mektebeqebul.edu.az saytında yaradılmış &ldquo;Şəxsi kabinet&rdquo;indən &ccedil;ap olunmuş &ldquo;Ərizə&rdquo;. </span></span></span></span></span></span></span></li> </ul>
Qeydiyyatdan keçdikdən sonra uşaqların məktəblərdə müsahibəyə cəlb olunması və ya onların ümumi psixoloji durumunun müəyyənləşdirilməsi üçün müvafiq söhbətlər aparılacaqmı?
<p><span lang="AZ-LATIN" style="border:none windowtext 1.0pt; font-size:12.0pt; padding:0in"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,&quot;sans-serif&quot;">Valideyn (qanuni n&uuml;mayəndə) məktəbəhazırlıq qruplarına uşaqların qəbulu &uuml;&ccedil;&uuml;n uşağın m&uuml;badilə vərəqini (sağlamlığı haqqında tibbi arayışı (forma 26U)) məktəbə təqdim etdiyinə g&ouml;rə uşağın psixoloji durumunun m&uuml;əyyənləşdirilməsinə ehtiyac yaranmır.</span></span></span></p>
Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə təhsil müəssisələrinə elektron qeydiyyatla bağlı sualım var
Elektron qeydiyyatla bağlı sualım var
Magistratura səviyyəsinə elektron formada necə qeydiyyatdan keçməliyəm?
<p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:22px"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Ali təhsil m&uuml;əssisələrinin magistraturasına qəbul olmuş şəxslər ilk &ouml;ncə&nbsp;<b>&ldquo;portal.edu.az&rdquo;&nbsp;&nbsp;</b>saytında qeydiyyatdan ke&ccedil;məlidir. Bunun &uuml;&ccedil;&uuml;n əsas səhifəyə daxil olaraq &ldquo;<b>Qeydiyyat</b>&rdquo; d&uuml;yməsinə sıxıb uyğun səhifəyə ke&ccedil;id edin.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Portalda artıq qeydiyyatım varsa, yenidən sistemdə qeydiyyatdan keçməliyəm?
<p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:22px"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Portalda artıq qeydiyyatınız varsa, yenidən qeydiyyat ke&ccedil;məyinizə ehtiyac yoxdur.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Şifrəmi unutmuşam. Necə bərpa etməliyəm?
<p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:22px"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Şəxsi kabinetə giriş zamanı şifrənizi unutduğunuz halda əsas səhifədən&nbsp;&ldquo;Şifrəni unutdun?&rdquo;&nbsp;d&uuml;yməsini sıxın və a&ccedil;ılan pəncərədə ilk &ouml;ncə elektron po&ccedil;t &uuml;nvanınızı daxil edin. A&ccedil;ılan n&ouml;vbəti pəncərədə mobil n&ouml;mrənin son 4 rəqəmini daxil edin. N&ouml;mrəyə gələn təsdiq kodu daxil edildikdən sonra yeni şifrə təyin edilməlidir.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Sistemə daxil olduqdan sonra hansı xidməti seçməliyəm?
<p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:22px"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Sistemə daxil olduqdan sonra &ldquo;Ali və orta ixtisas təhsil m&uuml;əssisələrinə təhsilalan qeydiyyatını&rdquo; xidmətini se&ccedil;məli və məlumatlarınızı formaya uyğun doldurmalısınız.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Qeydiyyat nə zaman bitir?
<p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:22px"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Qeydiyyat 2021-ci ilin 13 iyuldan 22 iyul tarixinədək olacaqdır.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Məlumatların daxil edilməsi ilə bağlı sualım var
Magistraturaya müraciət etmək üçün hansı qəbul xəttini seçməliyəm?
<p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:22px"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Bildiyiniz kimi magistraturaya qəbul yalnız D&ouml;vlət İmtahan Mərkəzinin imtahanları ilə həyata ke&ccedil;irilir.&nbsp;&nbsp;Əgər qəbul xətlərində qeyd edilmiş x&uuml;susi DİM xətlərindən hər hansı biri sizə uyğun deyilsə, &uuml;mumi DİM vasitəsilə se&ccedil;imini etməlisiniz.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Şəxsi məlumatlarımdakı elektron poçt və mobil nömrə mənə aid deyil
<p><meta charset="UTF-8" />Siz qeydiyyatdan ke&ccedil;diyiniz zaman istifadə etdiyiniz mobil n&ouml;mrə və elektron po&ccedil;t şəxsi məlumatlarınızda əks olunmuşdur.</p>
Qəbul məlumatlarımı necə daxil etməliyəm?
<p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:22px"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Qəbul məlumatlarınız avtomatik əks olunur. Qəbul məlumatlarınızda hər hansı səhv olarsa, bu barədə Təhsil Nazirliyinə məlumat verməyiniz xahiş olunur.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Sənədlərimi hansı formatda əlavə edim? Tək-tək bir neçə səhifə yüklənmir
<p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:22px"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Sənədlərinizi pdf formatında, hamısını bir səhifədə əlavə etməyiniz məsləhət g&ouml;r&uuml;l&uuml;r. Bir ne&ccedil;ə səhifəni eyni xanaya əlavə edə bilməyəcəksiniz.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Hansı xanalar məcburidir?
<p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:22px"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Qırmızı rəng alan b&uuml;t&uuml;n xanalara tələb olunan sənədi əlavə etməlisiniz.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Əlavə sənədlər əlavə etmək istəyirəm, amma xana sayı azdır
<p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:22px"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Digər sənəd xanasının yanındakı&nbsp;<b>+</b>&nbsp;d&uuml;yməsini sıxmaqla xana sayını artıra bilərsiniz.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Sənədlərimin qəbul edilib-edilmədiyini necə öyrənəcəm?
<p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:22px"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Bu barədə m&uuml;raciət etdiyiniz m&uuml;əssisə sizə sistem vasitəsilə məlumat g&ouml;ndərəcəkdir.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Təhsil haqqının ödənilməsi ilə bağlı sualım var
Təhsil haqqında azad olunmaq üçün müraciət etmək istəyirəm. Bunu sistem üzərindən edə bilərəm?
<p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:22px"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Əgər siz &ouml;dənişli əsaslarla təhsil m&uuml;əssisəsinə qəbul olan vətəndaşsınızsa şəxsi və qəbul məlumatlarınızı doldurduqdan sonra n&ouml;vbəti səhifədə qarşınıza&nbsp;<b>Təhsil haqqından azad</b>&nbsp;addımı &ccedil;ıxacaqdır. Burada&nbsp;<b>&ldquo;Bəli&rdquo;</b>se&ccedil;imini etməklə, aid olduğunuz kateqoriyanı se&ccedil;ib təhsil haqqından azad olunmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;raciət edə bilərsiniz.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Təhsil haqqından azad olunmağım barədə məlumatı necə əldə edəcəm?
<p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:22px"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Bu barədə m&uuml;raciət etdiyiniz m&uuml;əssisə&nbsp;<b>G&uuml;zəştli qəbul edildi</b>&nbsp;statusu təyin etməklə sizə şəxsi kabinetiniz vasitəsilə məlumat g&ouml;ndərəcəkdir.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Təhsil haqqımı necə ödəməliyəm?
<p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; margin-bottom:11px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:22px"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Təhsil haqqınızı nağdsız formada, portal.edu.az, gpp.az, m&uuml;ştərisi olduğunuz bank və Azərpo&ccedil;t vasitəsilə &ouml;dəyə bilərsiniz. Bunun &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;əssisə sizin sənədlərinizi yoxlamalı və &ouml;dəniş edilməlidir statusu təyin etməlidir. &Ouml;dəniş edilməlidir statusu təyin edildikdən sonra &ouml;dənişi qeyd olunan vasitələrlə &ouml;dəyə bilərsiniz.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
2021-2022-ci tədris ili üçün müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi ilə bağlı sualım var
Cari ildə keçirilən yerdəyişmə müsabiqəsində iştirak edən şəxslər müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsində iştirak edə bilərmi?
<p><meta charset="UTF-8" />2021-2022-ci tədris ili &uuml;zrə ke&ccedil;irilən iş yerinin dəyişdirilməsi m&uuml;sabiqəsində iştirak edən şəxslər m&uuml;əllimlərin işə qəbulu m&uuml;sabiqəsində iştirak edə bilərlər.</p>
Əvvəlki ildə olduğu kimi, cari ildə də müsabiqənin test imtahanı regionlarda təşkil olunacaqdır?
<p><meta charset="UTF-8" />Cari tədris ili &uuml;zrə m&uuml;əllimlərin işə qəbulu m&uuml;sabiqəsinin regionlarda təşkili nəzərdə tutulmuşdur.</p>
Müsabiqənin nəticələri ilə bağlı apellyasiya şikayətinə baxılacaqmı?
<p><meta charset="UTF-8" />M&uuml;sabiqənin nəticələri ilə bağlı apellyasiya şikayətinə m&uuml;sabiqə başa &ccedil;atdıqdan sonra tərkibi Təhsil Nazirliyi tərəfindən formalaşdırılan apelyasiya komissiyası tərəfindən bir həftə ərzində baxılacaqdır.</p>
Müsabiqənin yekun nəticələri nə zaman elan olunacaqdır?
<p><meta charset="UTF-8" />M&uuml;sabiqə bitdikdən sonra yekun nəticələrə əsasən iş yerini dəyişən və işə qəbul olunan m&uuml;əllimlərin siyahısı Nazirliyin internet səhifəsində yerləşdiriləcək, m&uuml;vafiq siyahılar m&uuml;şayiətedici məktubla aidiyyəti təhsili idarəetmə orqanlarına və ərazi maliyyə hesablaşma mərkəzlərinə g&ouml;ndəriləcəkdir.</p>
Müsabiqə başa çatdıqdan sonra tutulmayan və ya yeni yaranan vakant yerlərə işə qəbul necə həyata keçirilir?
<p><meta charset="UTF-8" />M&uuml;sabiqə başa &ccedil;atdıqdan sonra tutulmayan və ya yeni yaranan vakant yerlərə m&uuml;vafiq ke&ccedil;id balını toplayan namizədlərin m&uuml;ddətli m&uuml;qavilə ilə işə qəbulu Nazirlik tərəfindən proqram təminatı tətbiq edilməklə mərkəzləşdirilmiş qaydada həyata ke&ccedil;irilir.</p>
İşə qəbul müsabiqəsi nəticəsində namizədin topladığı balın növbəti işə qəbul müsabiqələrində rolu varmı?
<p style="text-align:start; text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; margin-bottom:24px"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:18pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span style="background-color:white"><span style="background-position:initial initial"><span style="background-repeat:initial initial"><span lang="EN-US" style="font-size:10pt"><span style="font-family:&quot;Proxima Nova&quot;"><span style="color:black">M&uuml;sabiqənin test imtahanı mərhələsində toplanmış bal yalnız həmin tədris ili &uuml;&ccedil;&uuml;n q&uuml;vvədədir.</span></span></span><span lang="EN-US" style="font-size:10pt"><span style="font-family:&quot;Proxima Nova&quot;"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Müsahibə mərhələsində namizədlərin bilikləri necə yoxlanılır?
<p><meta charset="UTF-8" />Bu mərhələdə namizədlərin peşəkar kompetensiyaları, psixoloji hazırlığı və &uuml;mumi d&uuml;nyag&ouml;r&uuml;ş&uuml; m&uuml;sahibə proqramına uyğun olaraq m&uuml;vafiq komissiya tərəfindən yoxlanılır.</p>
Müəllimlərin bilik və bacarıqlarının qiymətləndirilməsi ilə əlaqədar ötən illərdəki nəticələr müəllimlərin işə qəbulu imtahanlarında nəzərə alınacaqmı?
<p><meta charset="UTF-8" />&Uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrində ixtisası &uuml;zrə fasiləsiz 10 il m&uuml;ddətsiz m&uuml;qavilə ilə m&uuml;əllimlik fəaliyyəti g&ouml;stərmiş və 3 ildən az m&uuml;ddətə işdən ayrılmış, bilik və bacarıqların diaqnostik qiymətləndirilməsində iştirak etmiş şəxslər qiymətləndirmə nəticələrinə uyğun m&uuml;əllimlərin işə qəbulu m&uuml;sabiqəsinin birbaşa vakansiya se&ccedil;imi mərhələsində iştirak edə bilərlər. Həmin şəxslər elektron ərizələrində &ldquo;m&uuml;sabiqə n&ouml;v&uuml;&rdquo; b&ouml;lməsində m&uuml;vafiq bəndi se&ccedil;məlidirlər.</p>
Hazırda müəllim işləyən şəxslər müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə iştirak edə bilərmi?
<p><meta charset="UTF-8" />&Uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrində hazırda m&uuml;əllim vəzifəsində &ccedil;alışan şəxslər cari m&uuml;sabiqədə iştirak edə bilərlər.</p>
Müəllimlərin işə qəbulu zamanı namizədlər neçə vakant yer seçə bilirlər?
<p><meta charset="UTF-8" />Test imtahanı mərhələsində ke&ccedil;id balı toplamış namizədlər səkkiz vakant yer se&ccedil;ə bilərlər. Namizədlərin vakant yerlərə yerləşdirilməsi onların elektron ərizədə qeyd etdikləri se&ccedil;im ardıcıllığı g&ouml;zlənilməklə aparılır.</p>
Test imtahanı necə təşkil olunur?
<p><meta charset="UTF-8" />Test imtahanında hər bir namizədə onun ixtisası &uuml;zrə &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrinin fənn proqramlarına aid 40 sual, tədris metodikası və təlim strategiyalarına aid 20 sual təqdim edilir.</p>
Gənclərin çağırışaqədərki hazırlığı üzrə rəhbər vəzifəsinə işə qəbul necə həyata keçirilir?
<p><meta charset="UTF-8" />M&uuml;əssisələrdə vakant olan gənclərin &ccedil;ağırışaqədərki hazırlığı &uuml;zrə rəhbər vəzifəsinə işə qəbul tabelik &uuml;zrə təhsili idarəetmə orqanı və Səfərbərlik və Hərbi Xidmətə &Ccedil;ağırış &uuml;zrə D&ouml;vlət Xidmətinin strukturuna daxil olan yerli idarəetmə orqanları ilə razılaşdırılmaqla m&uuml;əssisə rəhbəri tərəfindən həyata ke&ccedil;irilir.</p>
Müsabiqənin test imtahanı mərhələsində iştirak edəcək şəxslərdən COVİD-19 pasportu tələb ediləcəkmi?
<p><meta charset="UTF-8" />Test imtahanı mərhələsində iştirak edəcək şəxslərdən COVİD-19 peyvəndi ilə bağlı hər hansı bir sənəd tələb olunmayacaq. M&uuml;sabiqənin n&ouml;vbəti mərhələlərində s&ouml;z&uuml;gedən sənəd tələb olunacağı təqdirdə namizədlərə əvvəlcədən m&uuml;vafiq məlumat veriləcək. Koronavirus infeksiyasının daha geniş yayılmasının qarşısının alınması, eyni zamanda &ouml;z&uuml;m&uuml;z&uuml;n və digər vətəndaşların sağlamlığının təmin edilməsi məqsədilə namizədlərin virus əleyhinə peyvənd olunması t&ouml;vsiyə edilir.</p>
Miq.edu.az saytından qeydiyyatdan keçərkən xüsusi diqqət yetirmək lazımdır:
<p><meta charset="UTF-8" />Qeydiyyat zamanı şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodunu və xanada qeyd olunmuş təhl&uuml;kəsizlik kodunu daxil etdikdən sonra səhifədə iş n&ouml;mrəsi g&ouml;r&uuml;nəcəkdir. Namizəd həmin iş n&ouml;mrəsini yadda saxlamalıdır. Daha sonra yenidən şəxsi səhifəyə daxil olmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n həmin iş n&ouml;mrəsi tələb ediləcəkdir.</p>
Müsabiqədə iştirak etmək istəyən namizədlər qeydiyyatdan necə keçəcəklər?
<p><meta charset="UTF-8" />M&uuml;sabiqədə iştirak etmək istəyən namizədlər elektron sənəq qəbulu &uuml;&ccedil;&uuml;n elan edilən vaxtda miq.edu.az saytında şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodunu və xanada qeyd olunmuş təhl&uuml;kəsizlik kodunu daxil edərək qeydiyyatdan ke&ccedil;məlidirlər.</p>
Orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrində pedaqoji ixtisaslar üzrə təhsil alan sonuncu kurs tələbələri müsabiqədə iştirak edə bilərmi?
<p><meta charset="UTF-8" />M&uuml;sabiqədə orta ixtisas və ali təhsil m&uuml;əssisələrində pedaqoji ixtisaslar &uuml;zrə təhsil alan sonuncu kurs tələbələri iştirak edə bilərlər. Bunun &uuml;&ccedil;&uuml;n namizədlər elektron ərizələrində &ldquo;Təhsil haqqında sənədin n&uuml;munəsi&rdquo; b&ouml;lməsinə &ldquo;Arayış&rdquo; s&ouml;z&uuml; yazmaqla qeydiyyatdan ke&ccedil;ə bilərlər. Qeyd edək ki, m&uuml;sabiqənin n&ouml;vbəti mərhələlərində həmin namizədlərdən m&uuml;vafiq təhsil haqqında sənəd tələb olunacaqdır.</p>
Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə kimlər iştirak edə bilər?
<p><meta charset="UTF-8" />M&uuml;sabiqədə orta ixtisas və ali təhsil m&uuml;əssisələrini pedaqoji ixtisaslar &uuml;zrə bitirmiş və d&ouml;vlət n&uuml;munəli diplom almış, xarici &ouml;lkədə aldığı ali təhsil haqqında sənədi tanınmış şəxslər iştirak edə bilər.</p>
Müsabiqə hansı mərhələlərdən ibarətdir?
<p><meta charset="UTF-8" />M&uuml;sabiqə 4 mərhələdən ibarətdir: elektron ərizədəki g&ouml;stəricilərin yoxlanılması, test imtahanı, vakant yerlərin se&ccedil;ilməsi və m&uuml;sahibə mərhələsi.</p>
Müəllimlərin işə qəbulu prosesi necə həyata keçirilir?
<p><meta charset="UTF-8" />Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrinə m&uuml;əllimlərin işə qəbulu Təhsil Nazirliyi tərəfindən m&uuml;sabiqə yolu ilə həyata ke&ccedil;irilir.</p>
2021-ci ilin iyun ayında keçiriləcək milli qiymətləndirmə ilə bağlı sualım var
Əyani formada milli qiymətləndirmə hansı fənləri əhatə edir?
<p><meta charset="UTF-8" />Əyani formada milli qiymətləndirmə riyaziyyat, tədris dili və xarici dil, eləcə də təbiət fənlərini əhatə edəcəkdir.</p>
Fənlər üzrə testləri eyni vaxtda yekunlaşdırmalıyam?
<p style="list-style-type:none">​​​​​​​H<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">ər bir sinif pilləsi &uuml;zrə test tapşırıqları eyni vaxtda aktiv olacaqdır, ancaq fənlər &uuml;zrə test tapşırıqlarını 10 g&uuml;n m&uuml;ddətində fərqli vaxtlarda həll edə bilərsiniz.</span></span></span></span></span></span></p>
Əgər milli qiymətləndirmə təşkil edilirsə, summativ qiymətləndirmə keçirilməyəcək?
<p style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Milli qiymətləndirmə tədqiqatı məktəbdaxili summativ qiymətləndirmə ilə qarışdırılmamalıdır. Milli qiymətləndirmə təhsilin keyfiyyətinə nəzarət etmək &uuml;&ccedil;&uuml;n təşkil olunur.</span></span></span></span></span></span></p>
Mənim övladım dərslərini yaxşı oxuyur. Amma ola bilər ki hər hansı sualın cavabını bilmir bu halda nə etməlidir?
<p><meta charset="UTF-8" />Sualların məcburi cavablandırılması tələbi yoxdur, şagird cavablandıra bilmədiyi sualdan n&ouml;vbəti suala ke&ccedil;id edə bilər.&nbsp;</p>
Testləri tamamlamaq üçün son tarix nə vaxtdır?
<p style="list-style-type:none">​​​​​​​T<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">estlər 11 iyun saat 18:00-da bağlanacaqdır.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p>
Ümumi qrupda yerləşdirilmiş sorğunun məqsədi nədir?
<p style="list-style-type:none">​​​​​​​S<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">orğu milli qiymətləndirmə tədqiqatında iştirak edəcək şagirdlər arasında sosial-iqtisadi vəziyyətin şagirdin akademik nəticələrinə təsirinin&nbsp;&nbsp;araşdırılması və m&uuml;vafiq qərarların verilməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n nəzərdə tutulub.</span></span></span></span></span></span></p>
Test nəticələrimə necə baxa bilərəm?
<p style="list-style-type:none">​​​​​​​O<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">nlayn formada təşkil olunan milli qiymətləndirmədə iştirak edən şagirdlər &ouml;z nəticələrinə test tamamlandıqdan sonra ekrana &ccedil;ıxacaq &ldquo;Təhlil&rdquo; (&ldquo;Review&rdquo;) b&ouml;lməsindən baxa bilərlər. Onlayn qiymətləndirmədə iştirak edən şagirdlərin nəticələrinin əlavə olaraq, elektron po&ccedil;tla g&ouml;ndərilməsi nəzərdə tutulmamışdır.</span></span></span></span></span></span></p>
Milli qiymətləndirmə üzrə nəticələrim məktəbdaxili qiymətləndirmə nəticələrimə təsir edəcək?
<p style="list-style-type:none">​​​​​​​T<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">estlər &uuml;zrə şagird nəticələri cari tədris ilində&nbsp;&nbsp;məktəbdaxili qiymətləndirmə nəticələrinə təsir etməyəcəkdir. Qiymətləndirmənin təşkilində məqsəd, etibarlı məlumatların toplanması, təkliflərin verilməsi və problemlərin həll edilməsi&nbsp;&nbsp;&uuml;&ccedil;&uuml;n konkret istiqamətləri m&uuml;əyyənləşdirməkdir.</span></span></span></span></span></span></p>
Testləri təkrar işləmək mümkündürmü?
<p style="list-style-type:none">​​​​​​​H<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">ər bir fənn &uuml;zrə hazırlanmış test tapşırıqlarını 1 şagird yalnız 1 dəfə cavablandıra bilər.</span></span></span></span></span></span></p>
Testləri işləmək üçün vaxt limiti mövcuddurmu?
<p style="list-style-type:none">​​​​​​​O<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">nlayn formada təşkil olunan milli qiymətləndirmə &uuml;zrə test tapşırıqları 2-11 iyun 2021-ci il tarixləri m&uuml;ddətində platformada a&ccedil;ıq qalacaqdır. Bu m&uuml;ddət ərzində testləri işləmək &uuml;&ccedil;&uuml;n vaxt limiti nəzərdə tutulmayıb.</span></span></span></span></span></span></p>
Profilimdə ümumi şagird qrupu görünmür, nə etməliyəm?
<p style="list-style-type:none">​​​​​​​&quot;<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Virtual Məktəb&rdquo; platforması &uuml;zrə qeydiyyatdan ke&ccedil;miş b&uuml;t&uuml;n şagirdlər &uuml;mumi şagird qruplarına daxil edilmişdir. Bu c&uuml;r hal m&uuml;şahidə olunarsa, &ldquo;Virtual Məktəb&rdquo; &uuml;zrə fəaliyyət g&ouml;stərən texniki dəstək xidmətinə:&nbsp;</span></span></span><a href="mailto:teams@tsii.edu.az" style="color:#954f72; text-decoration:underline"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">teams@tsii.edu.az</span></span></span></a><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">&nbsp;və ya Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Qaynar xəttinə:146-1-4 m&uuml;raciət etməyiniz xahiş olunur.</span></span></span></span></span></span></p>
Onlayn formada iştirak etdiyim milli qiymətləndirmə fənlərində nəzərdə tutulan ingilis dili mənim tədris aldığım xarici dil deyil, nə etməliyəm?
<p style="list-style-type:none">​​​​​​​&Uuml;m<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">umi şagird qruplarında xarici dil olaraq, sadəcə ingilis dili fənni &uuml;zrə sualların tərtibi nəzərdə tutulub. Tədris aldığınız xarici dil ingilis dilindən fərqlidirsə, m&uuml;vafiq test tapşırıqlarını cavablandırmamağınız xahiş olunur.</span></span></span></span></span></span></p>
Testlərdə sual hissəsi görünmürsə, nə etməliyəm?
<p style="list-style-type:none">​​​​​​​İ<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">nternet s&uuml;rətinin zəif olması bəzən şəkilli sualların y&uuml;klənməsini ləngidə bilər. Bu zaman səhifəni yeniləyərək yenidən cəhd etməyinizə ehtiyac vardır.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></p>
“Virtual məktəb” platforması üzrə istifadəçi adı və şifrəmi unutduqda nə etməliyəm?
<p style="list-style-type:none">​​​​​​​P<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">latforma &uuml;zrə istifadə&ccedil;i adı və şifrə unudulduqda&nbsp;</span></span></span><a href="http://www.virtual.edu.az/" style="color:#954f72; text-decoration:underline"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">www.virtual.edu.az</span></span></span></a><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">&nbsp;internet &uuml;nvanında &ldquo;şifrəni bərpa et&rdquo; əmrini se&ccedil;məklə, şəxsi məlumatları daxil edib təsdiqləyə və yeni şifrənizi təyin edə bilərsiniz. Təlimat videosu -&nbsp;</span></span></span><a href="https://www.youtube.com/watch?v=VgiLMgEEkK4" style="color:#954f72; text-decoration:underline"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">https://www.youtube.com/watch?v=VgiLMgEEkK4</span></span></span></a><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif"></span></span></span></span></span></span></p>
Onlayn formada təşkil olunan milli qiymətləndirmədə necə iştirak etmək olar?
<p><meta charset="UTF-8" />Onlayn formada təşkil olunan milli qiymətləndirmədə iştirak etmək &uuml;&ccedil;&uuml;n &ldquo;Virtual məktəb&rdquo; platformasında &uuml;mumi şagird qruplarında &ldquo;Testlər&rdquo; alt b&ouml;lməsinə daxil olmaq və orada yerləşdirilən m&uuml;vafiq fənlər &uuml;zrə test tapşırıqlarına cavab vermək lazımdır.&nbsp;<meta charset="UTF-8" />Təlimat videosu -&nbsp;<a href="https://www.youtube.com/watch?v=TYD5z3Hq9vU">https://www.youtube.com/watch?v=TYD5z3Hq9vU</a></p>
Əyani formada təşkil olunan milli qiymətləndirməyə hansı şagirdlər cəlb olunacaqdır?
<p style="list-style-type:none">Ə<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">yani formada milli qiymətləndirmə riyaziyyat, tədris dili və xarici dil, eləcə də təbiət fənlərini əhatə edəcəkdir.</span></span></span></span></span></span></p>
Onlayn formada təşkil olunan milli qiymətləndirməyə hansı şagirdlər cəlb olunacaqdır?
<p style="list-style-type:none">​​​​​​​O<span style="font-size:11pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:24px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">nlayn formatda təşkil olunan milli qiymətləndirməyə II-VIII və X sinif şagirdləri cəlb olunacaqdır.</span></span></span></span></span></span></p>
1-11 iyun tarixlərində milli qiymətləndirmə hansı formada təşkil olunacaqdır?
<p>&Uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrinin&nbsp;&nbsp;Azərbaycan və rus b&ouml;lmələri &uuml;zrə milli qiymətləndirmənin təşkili nəzərdə tutulur. Milli qiymətləndirmə əyani (se&ccedil;ilmiş siniflər &uuml;zrə), və onlayn (&ldquo;Virtual məktəb&rdquo; platformasında) formada təşkil olunacaqdır.</p>
Hansı fənlər üzrə milli qiymətləndirmə təşkil olunur?
<p><meta charset="UTF-8" />Tədqiqatın məqsədindən asılı olaraq milli qiymətləndirmə m&uuml;xtəlif fənlər &uuml;zrə təşkil oluna bilər.&nbsp;</p>
Milli qiymətləndirmə nədir və nə üçün təşkil edilir?
<p><meta charset="UTF-8" />Milli qiymətləndirmə &uuml;mumi təhsil pilləsində fənlər &uuml;zrə keyfiyyət dəyişikliklərini dəyərləndirmək məqsədilə təşkil olunur.</p>
2020-2021-ci tədris ilinin ikinci semestri üçün sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi barədə suallarım var
2020-2021-ci tədris ilinin yaz semestri (yarımili) üçün https://e-telebe.edu.az elektron portalı vasitəsi ilə sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin üzvü olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin dövlət tərəfindən ödənilməsinə dair müraciətlərin qəbulu nə zaman aktiv olacaq?
<p style="-webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; text-indent:36pt"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span style="line-height:16.866666793823242px"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:18.399999618530273px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">19 may 2021-ci il tarixindən aktiv olacaq.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
2020-2021-ci tədris ilinin birinci semestri (yarımili) üçün təhsil haqqı xərcləri dövlət tərəfindən ödənilməsi həyata keçirilən tələbələrinin ikinci semestri (yarımili) üçün də https://e-telebe.edu.az elektron portalına müraciət etmələri tələb olunur?
<p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span style="line-height:16.866666793823242px"><span lang="AZ-LATIN" style="border:1pt none windowtext; font-size:12pt; padding:0cm"><span style="line-height:18.399999618530273px"><span style="font-family:Arial, sans-serif"><span style="color:black">Xeyr tələb olunmur.&nbsp;</span></span></span></span><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:18.399999618530273px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">2020-2021-ci tədris ilinin yaz semestri (yarımili)&nbsp; əsas g&ouml;t&uuml;r&uuml;lərək onların sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin &uuml;zv&uuml; olması statusu informasiya sistemi tərəfindən&nbsp;avtomatik rejimdə m&uuml;əyyən ediləcəkdir.&nbsp;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="-webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; text-indent:36pt"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span style="line-height:16.866666793823242px"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:18.399999618530273px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">Lakin sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin &uuml;zv&uuml; olmasına baxmayaraq 2020-2021-ci tədris ilinin birinci semestrində (yarımili) sistemə m&uuml;raciət etməyən və ya bu&nbsp;statusu yeni əldə edən&nbsp;tələbələr ikinci semestri (yarımili) &uuml;&ccedil;&uuml;n&nbsp;</span></span></span><a href="https://e-telebe.edu.az/" style="color:#954f72; text-decoration:underline"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:18.399999618530273px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">https://e-telebe.edu.az</span></span></span></a><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="line-height:18.399999618530273px"><span style="font-family:Arial, sans-serif">&nbsp;elektron portalına&nbsp;m&uuml;raciət etməlidirlər.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Tələbənin valideynləri Məşğulluq idarəsində “işaxtaran” kimi qeydiyyatda olduğu halda sosial həssas qrupa aid ola bilər?
<p><meta charset="UTF-8" />Xeyr. Məşğulluq idarəsində &ldquo;işsiz&rdquo;&nbsp;&nbsp;kimi qeydiyyatda olmalıdır.</p>
Tələbə qeydiyyatdan neçə keçə bilər?
<p>E-telebe.edu.az portalında yerləşdirilmiş&nbsp;istifadə&ccedil;i təlimatı&nbsp;ilə tanış olduqdan sonra qeydiyyatdan ke&ccedil;ə bilər.</p>
Hansı tələbələrə təhsil haqqı xərcininin ödənilməsi dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına nəzərdə tutulmamışdır?
<p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; margin-left:9px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span style="background-color:white"><span style="background-position:initial initial"><span style="background-repeat:initial initial"><span lang="AZ-LATIN" style="border:1pt none windowtext; font-size:12pt; padding:0cm"><span style="font-family:Arial, sans-serif"><span style="color:black">Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti &ldquo;Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin &uuml;zv&uuml; olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin &ouml;dənilməsi barədə&rdquo; 2020-ci il 13 aprel tarixli 138 n&ouml;mrəli&nbsp;</span></span></span><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="font-family:Arial, sans-serif"><span style="color:black">Qərarda aşağıdakı tələbələrə təhsil haqqı xərclərinin d&ouml;vlət b&uuml;dcəsinin vəsaiti hesabına &ouml;dənişi nəzərdə tutulmamışdır:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; text-align:justify; margin-left:9px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span style="background-color:white"><span style="background-position:initial initial"><span style="background-repeat:initial initial"><span lang="AZ-LATIN" style="border:1pt none windowtext; font-size:12pt; padding:0cm"><span style="font-family:Arial, sans-serif"><span style="color:black"></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <ol> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></span><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="font-family:Arial, sans-serif"><span style="color:black">təkrar təhsil alan tələbələr;</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></span><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="font-family:Arial, sans-serif"><span style="color:black">normativ təhsil m&uuml;ddətindən &ccedil;ox təhsil alan tələbələr;</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align:justify"><span style="font-size:11pt"><span style="background:white"><span style="line-height:normal"><span style="font-family:Calibri,sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></span><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="font-family:Arial, sans-serif"><span style="color:black">əyani təhsil almayan tələbələr.</span></span></span></span></span></span></span></li> </ol>
Hansı tələbələrə təhsil haqqı xərcininin ödənilməsi dövlət büdcəsinin vəsaiti hesabına nəzərdə tutulmuşdur?
<p><meta charset="UTF-8" />Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti &ldquo;Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin &uuml;zv&uuml; olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin &ouml;dənilməsi barədə&rdquo; 2020-ci il 13 aprel tarixli 138 n&ouml;mrəl təhsil m&uuml;əssisələrində sosial baxımdan aşağıda g&ouml;stərilən həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin &uuml;zv&uuml; olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin d&ouml;vlət b&uuml;dcəsinin vəsaiti hesabına &ouml;dənişi nəzərdə tutulmuşdur:</p> <p style="text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px; text-indent:-14.15pt; margin-left:38px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="font-family:Arial, sans-serif"><span style="color:black">1.&nbsp; &uuml;nvanlı d&ouml;vlət sosial yardımı alanlar;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:start; -webkit-text-stroke-width:0px; text-indent:-14.15pt; margin-left:38px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="font-family:Arial, sans-serif"><span style="color:black">2.&nbsp; hər iki valideyni (tək valideyni olduqda isə həmin şəxs) və ya qanuni n&uuml;mayəndələri aşağıdakı kateqoriyaların hər hansı birinə aid olanlar:</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:start; text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; margin-left:47px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="font-family:Arial, sans-serif"><span style="color:black">2.1.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslər;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:start; text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; margin-left:47px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="font-family:Arial, sans-serif"><span style="color:black">2.2.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; işsiz kimi qeydiyyatda olanlar;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:start; text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; margin-left:47px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="font-family:Arial, sans-serif"><span style="color:black">2.3.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; yaşa g&ouml;rə əmək pensiya&ccedil;ıları;</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p> <p style="text-align:start; text-indent:0px; -webkit-text-stroke-width:0px; margin-left:47px"><span style="font-size:11pt"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span style="caret-color:#000000"><span style="color:#000000"><span style="font-style:normal"><span style="font-variant-caps:normal"><span style="font-weight:normal"><span style="letter-spacing:normal"><span style="orphans:auto"><span style="text-transform:none"><span style="white-space:normal"><span style="widows:auto"><span style="word-spacing:0px"><span style="-webkit-text-size-adjust:auto"><span style="text-decoration:none"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12pt"><span style="font-family:Arial, sans-serif"><span style="color:black">2.4.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp; yaşa g&ouml;rə sosial m&uuml;avinət alanlar.</span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></span></p>
Qeydiyyat zamanı hər hansı çətinliklə qarşılaşanlar, hara müraciət etməlidir?
<p><meta charset="UTF-8" />Təhsil Nazirliyinin 146-1 n&ouml;mrəsinə və portaldakı dəstək d&uuml;yməsindən m&uuml;raciət edə bilərsiz.</p>
Elektron sistem vasitəsilə müraciətlərin qəbulu ödənişlidirmi?
<p><meta charset="UTF-8" />Xeyr, elektron m&uuml;raciətlərin qəbulu &ouml;dənişsiz aparılır.</p>
Elektron sistemdə müraciət kim tərəfindən aparıla bilər?
<p><meta charset="UTF-8" />Qeydiyyat tələbə tərəfindən aparılır.&nbsp;</p>
Müraciətlərin elektron sistem vasitəsilə qəbulu hansı zərurətdən irəli gəlir?
<p><meta charset="UTF-8" />M&uuml;raciətlərin elektron sistem vasitəsilə qəbulu prosesin şəffaflığının təmin edilməsi, vaxt itkisinin aradan qaldırılması, cəmiyyətdə informasiya texnologiyalarından istifadənin əhatə dairəsinin genişləndirilməsi baxımından olduqca əhəmiyyətlidir.</p>
Tələbənin təhsil haqqı xərcinin ödənilməsinin hüquqi əsasları hansılardır?
<p><meta charset="UTF-8" />Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti &ldquo;Sosial baxımdan həssas əhali qrupuna aid edilən ailələrin &uuml;zv&uuml; olan tələbələrin təhsil haqqı xərclərinin &ouml;dənilməsi barədə&rdquo; 2020-ci il 13 aprel tarixli, 138 n&ouml;mrəli Qərarı.</p>
2021-2022-ci dərs ili üzrə I sinfə şagird qəbulu ilə bağlı sualım var.
Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan təhsil müəssisələrinin I sinfinə şagird qəbulu ilə bağlı sualım var.
132-134 nömrəli Təhsil Kompleksi, Tahir Həsənov adına 23 nömrəli tam orta məktəb, İlyas Əfəndiyev adına Elitar gimnaziya, İltifat Hacıyev adına "Tərəqqi" texniki-humanitar liseyi, "Zəngi" liseyi, "Ankara məktəbi" məktəb-liseyi, Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində Məktəb-lisey Kompleksi, Tofiq İsmayılov adına 6 nömrəli məktəb-liseyə qəbul necə aparılır?
Rus bölməsi üzrə qəbul necə aparılır?
<p>Rus b&ouml;lməsi &uuml;zrə qəbul mərkəzləşdirilmiş m&uuml;sahibə və məktəb tərəfindən ke&ccedil;irilən m&uuml;sabiqə əsasında aparılır.</p> <p>I mərhələ: 27 aprel 2021-ci il saat 11:00-dan etibarən valideyn şəxsi kabinet yaradır.</p> <p>II mərhələ: 29 aprel 2021-ci il saat 11:00-dan 8 iyun 2021-ci il saat 18:00-dək valideyn (qanuni n&uuml;mayəndə) d&ouml;vlət &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrinin tədris digər dillərdə aparılan I siniflərinə qəbulla bağlı təşkil olunacaq &uuml;mumu m&uuml;sahibələrə yazılır.&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>III mərhələ: &Uuml;mumi m&uuml;sahibədən ke&ccedil;ən uşaqların valideynləri (qanuni n&uuml;mayəndə) ərazidə qeydiyyatdadırlarsa&nbsp; 24 iyun 2021-ci il saat 11:00-dan 12 iyul 2021-ci il saat 18:00-dək birbaşa məktəbi se&ccedil;ir (m&uuml;əllim se&ccedil;imi edilmir) .Qeyri ərazidə qeydiyyatda olanlar isə 24 iyun 2021-ci il saat 11:00-dan 02 iyul 2021-ci il saat 18:00-dək&nbsp; məktəbin m&uuml;sabiqəsinə yazılır. &nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;&nbsp;</p> <p>IV mərhələ. 05 iyul tarixdən - 15 iyul tarixədək m&uuml;sabiqələrin ke&ccedil;irilməsi.</p> <p>V mərhələ. 19 iyul 2021-ci il saat 11:00-dan 14 sentyabr 2021-ci il saat 18:00-dək ərazidə qeydiyyatda olan və məktəb se&ccedil;imi etmiş, həm&ccedil;inin m&uuml;sabiqələrdən uğurla ke&ccedil;ən uşaqlar &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;əllim se&ccedil;imi.</p>
Azərbaycan bölməsi üzrə qəbul necə aparılır?
<p>I mərhələ: İlkin olaraq xidməti ərazidə yaşayan, bacı qardaşı məktəbdə oxuyan və valideynlərindən biri&nbsp; m&uuml;əssisədə işləyən uşaqlar, qalan yerlərə isə n&ouml;vbəlilik əsasında qeyri-ərazidə yaşayan uşaqlar qəbul edilir.</p> <p>II mərhələ: 27 aprel 2021-ci il saat 11:00-dan etibarən valideyn şəxsi kabinet yaradır.</p> <p>III mərhələ: 29 aprel 2021-ci il saat 11:00-dan valideyn (qanuni n&uuml;mayəndə) məktəbi se&ccedil;ir. Ərazidə yaşayan, digər bacı və qardaşı həmin məktəbdə oxuyan, valideyni həmin məktəbdə işləyən uşaqlar ilkin olaraq qəbul edilir. Boş qalan yerlərə isə qeyri-ərazidə yaşayan uşaqlar n&ouml;vbəlilik əsasında qəbul edilə bilər.</p>
Heydər Əliyev adına lisey, Humanitar fənlər təmayüllü məktəb-liseyinə qəbul necə aparılır?
<p>S&ouml;z&uuml;gedən təhsil m&uuml;əssisələrində rus b&ouml;lməsi yoxdur, Azərbaycan b&ouml;lməsi &uuml;zrə qəbul aşağıdakı formada həyata ke&ccedil;irilir:</p> <p>I mərhələ: İlkin olaraq xidməti ərazidə yaşayan, bacı qardaşı məktəbdə oxuyan və valideynlərindən biri&nbsp; m&uuml;əssisədə işləyən uşaqlar, qalan yerlərə isə n&ouml;vbəlilik əsasında qeyri-ərazidə yaşayan uşaqlar qəbul edilir.</p> <p>II mərhələ: 27 aprel 2021-ci il saat 11:00-dan etibarən valideyn şəxsi kabinet yaradır.</p> <p>III mərhələ: 29 aprel 2021-ci il saat 11:00-dan valideyn (qanuni n&uuml;mayəndə) məktəbi se&ccedil;ir. Ərazidə yaşayan, digər bacı və qardaşı həmin məktəbdə oxuyan, valideyni həmin məktəbdə işləyən uşaqlar ilkin olaraq qəbul edilir. Boş qalan yerlərə isə qeyri-ərazidə yaşayan uşaqlar n&ouml;vbəlilik əsasında qəbul edilə bilər.</p>
Bakı Avropa Liseyi, Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbi, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində İncəsənət Gimnaziyasına qəbul necə aparılır?
Rus bölməsi üzrə qəbul necə aparılır?
<p>Bakı Avropa Liseyi, B&uuml;lb&uuml;l adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbi, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində İncəsənət Gimnaziyasına rus b&ouml;lməsi &uuml;zrə qəbul m&uuml;sabiqə yolu ilə həyata ke&ccedil;irilir. Proses 5 mərhələdən ibarətdir.</p> <p>I mərhələ: 27 aprel 2021-ci il saat 11:00-dan etibarən valideyn şəxsi kabinet yaradır.</p> <p>II mərhələ: 29 aprel 2021-ci il saat 11:00-dan 8 iyun 2021-ci il saat 18:00-dək valideyn (qanuni n&uuml;mayəndə) d&ouml;vlət &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrinin tədris digər dillərdə aparılan I siniflərinə qəbulla bağlı təşkil olunacaq &uuml;mumu m&uuml;sahibələrə yazılır.</p> <p>III mərhələ: M&uuml;sahibədən uğurla ke&ccedil;ən uşaqların valideynləri (qanuni n&uuml;mayəndə) 24 iyun 2021-ci il saat 11:00-dan 02 iyul 2021-ci il saat 18:00-dək məktəbi se&ccedil;ərək &ouml;vladlarının m&uuml;sabiqəyə yazılmasını təmin edə bilərlər.</p> <p>IV mərhələ: 05 iyul tarixdən - 15 iyul tarixədək m&uuml;sabiqələrin ke&ccedil;irilməsi.</p> <p>V mərhələ: 19 iyul tarixdən - 14 sentyabr tarixədək m&uuml;sabiqədən ke&ccedil;ən uşaqlar &uuml;&ccedil;&uuml;n valideynləri tərəfindən&nbsp; m&uuml;əllim se&ccedil;imi.</p>
Azərbaycan bölməsi üzrə qəbul necə aparılır?
<p>Bakı Avropa Liseyi, B&uuml;lb&uuml;l adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbi, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində İncəsənət Gimnaziyasına Azərbaycan b&ouml;lməsi &uuml;zrə qəbul m&uuml;sabiqə yolu ilə həyata ke&ccedil;irilir. M&uuml;sabiqə 4 mərhələdən ibarətdir.</p> <p>I mərhələ: 27 aprel 2021-ci il saat 11:00-dan etibarən valideyn şəxsi kabinet yaradır.</p> <p>II mərhələ: 29 aprel 2021-ci il saat 11:00-dan 02 iyul 2021-ci il saat 18:00-dək olan m&uuml;ddət ərzində valideyn (qanuni n&uuml;mayəndə) məktəbi se&ccedil;ir və m&uuml;sabiqəyə yazılır.</p> <p>III mərhələ: 05 iyul tarixdən - 15 iyul tarixədək m&uuml;sabiqələrin ke&ccedil;irilməsi.&nbsp;</p> <p>IV mərhələ: 19 iyul tarixdən - 14 sentyabr tarixədək m&uuml;sabiqədən ke&ccedil;ən uşaqlar &uuml;&ccedil;&uuml;n valideynləri tərəfindən&nbsp; m&uuml;əllim se&ccedil;imi.</p>
Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan təhsil müəssisələri hansılardır?
<p>Bakı Avropa Liseyi, B&uuml;lb&uuml;l adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbi, Azərbaycan Milli Konservatoriyasının nəzdində İncəsənət Gimnaziyası, Heydər Əliyev adına lisey, Humanitar fənlər təmay&uuml;ll&uuml; məktəb-lisey, 132-134 n&ouml;mrəli Təhsil Kompleksi, Tahir Həsənov adına 23 n&ouml;mrəli tam orta məktəb, İlyas Əfəndiyev adına Elitar gimnaziya, İltifat Hacıyev adına &quot;Tərəqqi&quot; texniki-humanitar liseyi, &quot;Zəngi&quot; liseyi, &quot;Ankara məktəbi&quot; məktəb-liseyi, Bakı Slavyan Universitetinin nəzdində Məktəb-lisey Kompleksi, Tofiq İsmayılov adına 6 n&ouml;mrəli məktəb-lisey.</p>
Sağlamlıq imkanı məhdud uşaqların I sinfə qəbulu ilə bağlı sualım var.
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan sağlamlıq imkanı məhdud uşaqların I sinfə qəbulu üçün məktəb seçimi necə həyata keçirilir?
<p>Sağlamlıq imkanı məhdud uşaqların x&uuml;susi təhsilə cəlb olunması Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən yerli təhsili idarəetmə orqanlarının nəzdində fəaliyyət g&ouml;stərən psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyanın qərarına əsasən həyata ke&ccedil;irilir. Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya sağlamlıq imkanları məhdud uşağın cəlb olunacağı x&uuml;susi təhsilin təşkili formasını, tədris olunacaq proqramı və təhsil alacağı təhsil m&uuml;əssisəsini m&uuml;əyyənləşdirir. Qanunvericiliyin tələblərinə əsasən sağlamlıq imkanları məhdud uşağın y&ouml;nləndirildiyi təhsil m&uuml;əssisəsinin tipinin m&uuml;əyyənləşdirilməsində valideynlərin və ya uşağın digər qanuni n&uuml;mayəndələrin iştirak h&uuml;ququ vardır.&nbsp;</p> <p>X&uuml;susi qayğıya ehtiyacı olan sağlamlıq imkanı məhdud uşaqların I sinfə qəbulu &uuml;&ccedil;&uuml;n x&uuml;susi məktəbi valideynin yaşayış ərazisinə uyğun olaraq Pedaqoji-tibbi-psixoloji komissiya m&uuml;əyyənləşdirir və məktəbə sorğu avtomatik olaraq komissiyanın bazasından inteqrasiya olunur.</p>
Sağlamlıq imkanı məhdud uşaqların I sinfə qəbulu necə həyata keçirilir?
<p>Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların I sinfə qəbul olunmaları &uuml;&ccedil;&uuml;n <a href="http://www.mektebeqebul.edu.az">www.mektebeqebul.edu.az</a> &nbsp;portalında qeydiyyatından ke&ccedil;dikdən sonra beş iş g&uuml;n&uuml; m&uuml;ddətində valideyn (digər qanuni n&uuml;mayəndə) aşağıdakı sənədləri yaşayış yeri &uuml;zrə yerli təhsili idarəetmə orqanına təqdim edir:</p> <ol> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">valideynin </span></span></span><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">(digər qanuni n&uuml;mayəndənin)</span></span></span><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"> himayəsində olan x&uuml;susi təhsilə ehtiyacı olan &ouml;vladının psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyanın m&uuml;ayinəsindən ke&ccedil;irilməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n razılıq ərizəsi;&nbsp; </span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">valideynin </span></span></span><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">(digər qanuni n&uuml;mayəndənin)</span></span></span><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"> şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; </span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">uşağın şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; </span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">uşağın xəstəliyi ilə bağlı yaşayış yeri &uuml;zrə xidmət g&ouml;stərən poliklinikanın baş həkimi tərəfindən təsdiq edilmiş ətraflı tibbi arayış (forma 27U); </span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">yaşayış yerindən arayış. </span></span></span></span></span></span></li> </ol> <p>- Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya m&uuml;ayinə sənədlərini qəbul edərək on g&uuml;n ərzində uşağın m&uuml;ayinə olunacağı g&uuml;n&uuml; təyin edir.</p> <p>- Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya bir ay m&uuml;ddətində x&uuml;susi təhsilə ehtiyacı olan uşağın m&uuml;ayinəsini ke&ccedil;irir və uşağın məhdudiyyətlərinə və imkanlarına əsaslanaraq təhsilinin təşkilinə dair qərar qəbul ediir. Qərar, m&uuml;ayinə sənədlərinin surəti və komissiyanın uşağın inkişafının qiymətləndirməsinin nəticələri onun təhsil alacağı təhsil m&uuml;əssisəsinə g&ouml;ndərilir.</p>
Yaşı 8-dən yuxarı olan uşaqların I sinfə qəbulu prosesi ilə maraqlanıram.
Yaşı 8-dən yuxarı olan uşaqların qeydiyyatı üçün hara və hansı sənədlərlə müraciət edilməlidir?
<p>Yaşı 8-dən yuxarı olan uşaqların valideynləri&nbsp;<a href="http://www.mektebeqebul.edu.az/">www.mektebeqebul.edu.az</a>&nbsp;saytında qeydiyyatdan ke&ccedil;dikdən sonra 01.07.2020-ci il tarixindən yaşayış yerindən arayış, 2 ədəd 3x4 rəngli fotoşəkil, valideynin (və ya qanuni n&uuml;mayəndənin) və uşağın şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, ehtiyac yaranarsa, sağlamlıq haqqında arayışla (forma 26U) yerli təhsili idarəetmə orqanlarına m&uuml;raciət etməlidir.</p>
Yaşı 8-dən yuxarı olan uşaqların I sinfə qəbulu mümkündürmü?
<p>Bəli. Yaşı 8-dən yuxarı olan uşaqlar Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 29.05.2014-c&uuml; il tarixli, 645 n&ouml;mrəli əmri ilə təsdiq edilmiş &ldquo;Fərdi təhsilin təşkili haqqında Qaydalar&rdquo;ın tələblərinə uyğun olaraq fərdi təhsilə cəlb olunurlar.</p>
Məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunmuş uşaqların I sinfə qəbulu barədə sualım var.
Məktəbəhazırlıq qruplarındakı uşaqlar üçün sistemdə birinci sinfə avtomatik sorğu yerləşdirildikdən sonra valideyn növbəti mərhələdə nə etməlidir?
<p>Şəxsi kabinetdən m&uuml;vafiq ərizəni &ccedil;ap edərək məktəbə təqdim etməlidir (ərizələrin məktəbə təqdim edilməsi tarixi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcək).</p>
Məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunmuş uşaqların I sinfə qəbulu hansı qaydada həyata keçirilir?
<p>Azərbaycan b&ouml;lməsi &uuml;zrə məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunmuş uşaqlar &uuml;&ccedil;&uuml;n sistemdə həmin b&ouml;lmə &uuml;zrə birinci sinfə avtomatik sorğu yerləşdiriləcək.</p> <p>Tədris digər dillərdə aparılan məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunmuş uşaqların valideynləri (qanuni n&uuml;mayəndə) isə aprel ayının 29-dan etibarən şəxsi kabinetinə daxil olmalı, komissiyanı, m&uuml;sahibənin ke&ccedil;irilmə tarixi və saatını se&ccedil;ərək &ouml;vladının m&uuml;sahibəyə yazılmasını təmin etməlidir. M&uuml;sahibə nəticəsi məqbul hesab edilən uşaqlar &uuml;&ccedil;&uuml;n sistemdə həmin b&ouml;lmə &uuml;zrə birinci sinfə avtomatik sorğu yerləşdiriləcək.</p>
Lisey və gimnaziyalara qəbul qaydası barədə sualım var.
Müsabiqənin nəticələrinə əsasən, Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyindəki lisey və gimnaziyalara (Bakı Avropa Liseyi, Respublika İncəsənət Gimnaziyası və Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbi) qəbul edilməyən uşaqların valideynləri (qanuni nümayəndələri) elektron sistemdə yenidən ümumi təhsil məktəbi seçə bilərmi?
<p>Uşağın şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi &uuml;zrə m&uuml;sahibənin nəticəsi məqbul hesab edildiyi halda &uuml;mumtəhsil məktəblərinin tədris digər dildə aparılan b&ouml;lməsini se&ccedil;ib sorğu yerləşdirmək m&uuml;mk&uuml;nd&uuml;r. Əks halda valideynə yalnız Azərbaycan b&ouml;lməsini se&ccedil;ib sorğu yerləşdirmək imkanı verilir.</p>
Ərazidən kənarda daimi qeydiyyatda olan uşaqların lisey və ya gimnaziyalara qəbulu mümkündürmü?
<p>Əgər valideyn Azərbaycan b&ouml;lməsi &uuml;zrə lisey və ya gimnaziyanı se&ccedil;mək istəyirsə, qeydiyyat &uuml;nvanı həmin lisey və ya gimnaziyanın m&uuml;əyyən edilmiş ərazisinə uyğun deyilsə, uşağın bacı və qardaşlarından biri həmin lisey və ya gimnaziyada təhsil almırsa və ya valideynlərdən (qanuni n&uuml;mayəndə) biri həmin lisey və ya gimnaziyada işləmirsə &ldquo;N&ouml;vbə&rdquo; b&ouml;lməsini se&ccedil;ərək n&ouml;vbəyə yazıla bilər. Tədrisi digər dildə aparılan b&ouml;lmə se&ccedil;ildiyi halda isə m&uuml;sabiqəyə yazıla bilər.</p>
Tədrisi digər dillərdə aparılan bölmə üzrə şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi müsahibəsindən uğur qazanmayan uşaqlar qeydiyyat ünvanına uyğun olan lisey və gimnaziyaların Azərbaycan bölməsinə qəbul edilə bilərmi?
<p>Bəli, uşaq tədrisi digər dildə aparılan b&ouml;lmə &uuml;zrə şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi zamanı uğur qazanmadıqda, həmin lisey və gimnaziyalarda boş qalan yerlərə yalnız Azərbaycan b&ouml;lməsi &uuml;zrə sorğu yerləşdirə bilər.<span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529"> </span></span></span></span></p>
Lisey və ya gimnaziyaların müəyyənləşdirilmiş mikroərazisində qeydiyyatlı yaşamayan valideynlərin övladının tədrisi digər dillərdə aparılan bölmələrinə qəbulu hansı qaydada aparılır?
<p>Şifahi nitq bacarıqlarının yoxlanılması &uuml;zrə m&uuml;sahibədən uğur qazandıqları təqdirdə lisey və gimnaziyalara m&uuml;sabiqəyə yazılırlar.</p>
Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyindəki lisey və gimnaziyalara (Bakı Avropa liseyi, İncəsənət gimnaziyası və Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbləri istisna olmaqla) qeydiyyat necə aparılır?
<p>Təlim dili Azərbaycan dili se&ccedil;ilərsə, &uuml;mumi qaydada, tədris digər dildə aparılan b&ouml;lmə se&ccedil;ilərsə, ilk n&ouml;vbədə uşağın şifahi nitq bacarıqları m&uuml;sahibə əsasında qiymətləndiriləcək. &Ouml;vladı m&uuml;sahibədən uğur qazanmış valideyn &ldquo;Ərazi &uuml;zrə&rdquo; b&ouml;lməsini se&ccedil;ib m&uuml;vafiq liseyə sorğu yerləşdirə bilər. Digər ərazilərdə yaşayan valideynlər (qanuni n&uuml;mayəndələr) isə elektron sistemdə &ldquo;M&uuml;sabiqə yolu ilə&rdquo; b&ouml;lməsini se&ccedil;ərək &ouml;vladının həmin&nbsp; təhsil m&uuml;əssisəsinə m&uuml;sabiqə yolu ilə qəbulu &uuml;&ccedil;&uuml;n elektron sorğu yerləşdirə bilərlər. M&uuml;sabiqələr 05 iyul tarixindən 15 iyul tarixinədək ke&ccedil;iriləcək.</p>
Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan Bakı Avropa liseyi, Respublika İncəsənət gimnaziyası və Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəblərinə qəbul hansı qaydada həyata keçirilir?
<p><span lang="EN-US" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan Bakı Avropa liseyi, Respublika İncəsənət gimnaziyası və B&uuml;lb&uuml;l adına orta ixtisas musiqi məktəblərinin tədris <b>Azərbaycan dilində</b> aparılan I siniflərinə qəbul uşaqların x&uuml;susi hazırlıqlarının yoxlanılması məqsədilə təşkil olunan <b>m&uuml;sabiqə</b> komissiyalarının rəyi əsasında həyata ke&ccedil;irilir. Qeyd olunan təhsil m&uuml;əssisələrinin <b>rus</b> b&ouml;lməsi &uuml;zrə birinci siniflərinə qəbul isə həmin dil &uuml;zrə şifahi nitq bacarıqlarının yoxlanılması məqsədilə təşkil olunan <b>m&uuml;sahibə</b> və uşaqların x&uuml;susi hazırlıqlarının yoxlanılması məqsədilə təşkil olunan <b>m&uuml;sabiqə</b> komissiyalarının rəyi əsasında aparılır.</span></span></span></span></p>
Tədris digər dillərdə aparılan I siniflərə qəbul qaydası barədə maraqlanıram.
Şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üzrə müsahibənin nəticəsi valideyni qane etmədikdə və valideyn məsələ ilə bağlı aidiyyəti üzrə müraciət etdikdə uşağın yenidən müsahibədə iştirakı təmin ediləcəkmi?
<p>M&uuml;sahibənin nəticələrindən narazı olan valideynlərin &ouml;vladları &uuml;&ccedil;&uuml;n yenidən m&uuml;sahibə təşkil olunmayacaq. Apelyasiya komissiyası tərəfindən m&uuml;sahibə zamanı aparılmış video&ccedil;əkilişə baxılaraq m&uuml;vafiq qərar qəbul ediləcək.</p>
Şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üzrə müsahibənin nəticəsi valideyni qane etmədikdə hara müraciət edə bilər?
<p>Şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi &uuml;zrə m&uuml;sahibənin nəticəsi valideyni qane etmədikdə valideyn (qanuni n&uuml;mayəndə) 15 may tarixindən 12 iyun tarixinədək ərizə ilə yaşadığı ərazi &uuml;zrə rayon (şəhər) təhsil ş&ouml;bələrinə (idarə) m&uuml;raciət edə bilər. M&uuml;raciətlər &uuml;mumiləşdirilərək Təhsil Nazirliyində məsələ ilə bağlı yaradılmış komissiya tərəfindən baxılaraq m&uuml;vafiq qərar qəbul ediləcək.</p>
Elektron sistemdə müsahibəyə yazılma mərhələsi hansı tarixdə yekunlaşacaqdır?
<p>Elektron sistemdə tədris digər dillərdə aparılan b&ouml;lmə &uuml;zrə m&uuml;sahibəyə yazılma mərhələsi 8 iyun 2021-ci il tarixdə saat 18:00-da bitir.</p>
Müsahibə nəticəsi məqbul hesab edilməyən uşaqlar üçün Azərbaycan bölməsi üzrə müraciət etmək imkanı yaradılacaq?
<p>M&uuml;sahibə nəticəsi məqbul hesab edilməyən uşaqların valideynləri Azərbaycan b&ouml;lməsi &uuml;zrə məktəb se&ccedil;imi edərək sorğu yerləşdirə bilərlər.</p>
Şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin nəticəsi haqqında məlumat valideynə nə zaman və necə bildiriləcək?
<p>Şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin nəticəsi haqqında məlumat uşağın m&uuml;sahibədə iştirak etdiyi g&uuml;ndən 3 iş g&uuml;n&uuml; ərzində SMS vasitəsilə valideynin qeydiyyatdan ke&ccedil;diyi mobil n&ouml;mrəyə g&ouml;ndəriləcək.</p>
Müsahibə zamanı uşaqlara hansı meyarlar üzrə suallar verilir?
<p>Digər dildə tədris aparılan b&ouml;lmə &uuml;zrə birinci siniflərə qəbul onların həmin dil &uuml;zrə yalnız şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi &uuml;&ccedil;&uuml;n təşkil edilmiş M&uuml;sahibə komissiyaları tərəfindən m&uuml;vafiq meyarlar &uuml;zrə (dinlədiyini anlayır, &uuml;nsiyyət qurur, &ouml;z fikrini sadə formada bildirə bilir, adətən s&ouml;z və ya s&ouml;z birləşmələrinin tələff&uuml;z&uuml;n&uuml; d&uuml;zg&uuml;n edir, &ouml;z&uuml; və ailəsi haqqında qısa məlumat verir) yoxlanılır.<span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></p>
Tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərə qəbulla bağlı müsahibələr hansı formada keçiriləcək?
<p>Koronavirus (Covid-19) pandemiyasına g&ouml;rə &ouml;lkədə x&uuml;susi karantin rejiminin tətbiq olunduğu nəzərə alınaraq m&uuml;sahibələr ancaq onlayn formada təşkil olunacaq.<span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></p>
Qəbul hansı qaydada həyata keçirilir?
<p><strong>D&ouml;vlət &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrinin</strong> tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərinə qəbul uşaqların həmin dil &uuml;zrə şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi məqsədilə təşkil olunan m&uuml;sahibə komissiyalarının rəyi əsasında həyata aparılır.</p>
Uşaqların I sinfə qəbulu prosesi necə həyata keçirilir?
Yerləşdirilmə bitdikdən sonra valideyn hansı addımları atmalıdır?
<p><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">Yeni dərs ilinin ilk g&uuml;n&uuml; &ouml;vladını məktəbə gətirməlidir.</span></span></span></span></p>
Uşaqların təhsil alacağı məktəbə yerləşdirilməsi prosesi tam olaraq hansı halda başa çatmış hesab olunur?
<p><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:11.0pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:#212529">Valideyn (qanuni n&uuml;mayəndə) elektron sorğu yerləşdirdiyi məktəbə sənədləri təqdim edir, m&uuml;əssisə tərəfindən sənədlər yoxlanılır və sənədlərdə uyğunsuzluq və ya səhv olmadığı halda uşağın məktəbə qəbulu başa &ccedil;atmış hesab olunur. </span></span></span></span></p>
Hansı halda uşağın məktəbə qəbuluna imtina verilə bilər?
<p>İlk n&ouml;vbədə, məsul şəxs&nbsp;<a href="https://mektebeqebul.edu.az/az/" target="_blank">https://mektebeqebul.edu.az/az/</a>&nbsp;saytından elektron qeydiyyat zamanı valideynin (qanuni n&uuml;mayəndənin) &ouml;z&uuml; və uşaq haqqında daxil etdiyi məlumatları təqdim olunan sənədlərin əsli ilə &uuml;zləşdirir və həmin sənədlərin surətini saxlayaraq, əslini dərhal valideynə (qanuni n&uuml;mayəndəyə) qaytarır. Sənəd qəbulu &uuml;zrə məsul şəxs tərəfindən tələb olunan sənədlərin m&uuml;vafiq tələblərə uyğun olmadığı aşkar edildikdə (elektron ərizə qeydiyyatı zamanı məlumatların bilərəkdən saxtalaşdırıldığı halda) və təhsil qanunvericiliyinin tələblərinin pozulduğu digər hallarda uşağın məktəbə qəbuluna imtina verilə bilər.</p>
I sinfə şagird qəbulu üçün hara və hansı sənədlərin təqdim edilməsi tələb olunur?
<p>Valideyn (qanuni n&uuml;mayəndə) I sinfə şagird qəbulu &uuml;&ccedil;&uuml;n aşağıdakı sənədləri məktəbə təqdim etməlidir:</p> <ul> <li>Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları &uuml;&ccedil;&uuml;n - valideynin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin və uşağın şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli və surəti;</li> <li>Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını sonradan almış və &ouml;vladının doğum haqqında şəhadətnaməsi əvvəllər vətəndaşı olduğu &ouml;lkə tərəfindən verilmiş şəxslər &uuml;&ccedil;&uuml;n Azərbaycan Respublikasının 16 yaşına &ccedil;atanadək vətəndaşa verilən şəxsiyyət vəsiqəsi və ya xarici &ouml;lkənin doğum haqqında şəhadətnaməsi;</li> <li>xarici &ouml;lkə vətəndaşları &uuml;&ccedil;&uuml;n - valideynin xarici pasportu, Azərbaycan Respublikasının ərazisində m&uuml;vəqqəti və ya daimi yaşamaq &uuml;&ccedil;&uuml;n icazə vəsiqəsi (olduğu təqdirdə), uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin əsli və surəti;</li> <li>digər &ouml;lkələrin vətəndaşları olan, qa&ccedil;qınlıq statusu almış şəxslər &uuml;&ccedil;&uuml;n Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qa&ccedil;qınların İşləri &uuml;zrə Ali Komissarlığının Himayə Sənədi;</li> <li>uşağın sağlamlığı haqqında tibbi arayışı (forma 26U);</li> <li>2 (iki) ədəd 3x4 &ouml;l&ccedil;&uuml;də rəngli fotoşəkil;</li> <li>valideynin (qanuni n&uuml;mayəndənin)&nbsp;<a href="http://www.mektebeqebul.edu.az/" target="_blank">www.mektebeqebul.edu.az</a>&nbsp;saytında yaradılmış &ldquo;Şəxsi kabinet&rdquo;indən &ccedil;ap olunmuş &ldquo;Ərizə&rdquo;.</li> </ul>
Hansı halda valideyn elektron sorğusunu ləğv edib, başqa məktəb seçimi edə bilər və ya başqa məktəb seçimi edə bilməz?
Valideyn şəxsi kabinetində müvafiq məktəbə elektron sorğu yerləşdirib, tələb olunan sənədləri məktəbə təqdim edib, məktəb tərəfindən sistemdə təsdiq vurulduqdan sonra sorğusunu ləğv edə bilməz. Yalnız məktəb tərəfindən sistemdə imtina düyməsi vurulduğu halda, valideynin qeydiyyatdan keçdiyi nömrəyə verifikasiya kodu göndərildikdən sonra həmin kod daxil edilməklə sorğunu silib başqa məktəb seçimi etmək olar.
I sinfə qəbul üzrə müraciətlərin çox olduğu bəzi məktəblərdə şagird qəbulu ilk növbədə hansı üstünlük hüququ əsasında aparılır?
<p>Bakı şəhərində yerləşən bir sıra məktəblərdə birinci sinfə onlayn qeydiyyat zamanı uşaqların məktəbə qəbulu &uuml;zrə aşağıda qeyd olunmuş &uuml;st&uuml;nl&uuml;k h&uuml;quqları təmin olunur:&nbsp;</p> <ul> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:black">valideyni (qanuni n&uuml;mayəndəsi) qeydiyyat &uuml;nvanı &uuml;zrə həmin məktəbin m&uuml;əyyən edilmiş ərazisində yaşayan;</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:black">valideyni (qanuni n&uuml;mayəndəsi) həmin məktəbdə işləyən;</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"><span style="color:black">bacısı və ya qardaşı həmin məktəbdə təhsil alan.</span></span></span></span></span></span></span></li> </ul>
Qəbul prosesi hansı tarixdən başlanılır?
<p>Uşaqların birinci siniflərə elektron qəbulu prosesinin tarixləri və ardıcıllıqları aşağıda qeyd olunan qaydada təşkil olunacaq:</p> <ul> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">27 aprel 2021-ci il saat 11:00-da birinci sinfə qəbul elektron xidmətində şagird qeydiyyatının a&ccedil;ılması;</span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">29 aprel 2021-ci il saat 11:00-dan etibarən <b>Azərbaycan b&ouml;lməsi &uuml;zrə sorğuların yerləşdirilməsi</b> və d&ouml;vlət &uuml;mumitəhsil m&uuml;əssisələrinin tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərinə qəbulla bağlı məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunmuş və məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunmamış uşaqların həmin dil &uuml;zrə şifahi nitq bacarıqlarının yoxlanılması məqsədilə təşkil olunan <b>&nbsp;m&uuml;sahibəyə</b> yazılmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n qeydiyyat;</span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">29 aprel 2021-ci il saat 11:00-dan etibarən Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan Bakı Avropa liseyi, Respublika İncəsənət gimnaziyası və B&uuml;lb&uuml;l adına orta ixtisas musiqi məktəbinin Azərbaycan b&ouml;lməsi &uuml;zrə birinci siniflərinə qəbulla bağlı <b>m&uuml;sabiqəyə</b> yazılmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n qeydiyyat;</span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">8 iyun 2021-ci il saat 11:00-da d&ouml;vlət &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrinin tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərinə qəbulla bağlı <b>m&uuml;sahibəyə</b> yazılma mərhələsi bitir;</span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">4 may tarixindən &ndash; 14 iyun tarixinədək d&ouml;vlət &uuml;mumitəhsil m&uuml;əssisələrində tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərə qəbulla bağlı m&uuml;sahibələrin təşkili;</span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">22 may tarixindən &ndash; 19 iyun tarixinədək d&ouml;vlət &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrinin t<span style="color:black">ədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərinə qəbulla bağlı həmin dil &uuml;zrə şifahi nitq bacarıqlarının yoxlanılması məqsədilə təşkil olunan m&uuml;sahibədə<b> &ouml;vladlarının qiymətləndirilməsindən narazı olan valideynlərin m&uuml;raciətlərinə baxılması</b>; </span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">24 iyun 2021-ci il saat 11:00-da d&ouml;vlət &uuml;mumitəhsil m&uuml;əssisələrinin tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərinə qəbul &uuml;&ccedil;&uuml;n <b>m&uuml;sahibədən uğurla ke&ccedil;ən uşaqlara valideynləri tərəfindən məktəb se&ccedil;imi ilə bağlı sorğuların yerləşdirilməsi</b> və Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrinin (Bakı Avropa liseyi, Respublika İncəsənət gimnaziyası, B&uuml;lb&uuml;l adına orta ixtisas musiqi məktəbi istisna olmaqla) tədris rus dilində aparılan birinci siniflərinə qəbulla bağlı <b>xidməti ərazi </b></span></span></span><b><span lang="AZ-LATIN" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">&uuml;zrə</span></span></span></b><b> </b><b><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">uşaqların məktəb se&ccedil;imi; </span></span></span></b><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><b><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">24 iyun 2021-ci il saat 11:00-da </span></span></span></b><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrinin rus b&ouml;lməsi &uuml;zrə birinci siniflərinə qəbulla bağlı ( ərazidə yaşamayanlar &uuml;&ccedil;&uuml;n) m&uuml;sabiqəyə yazılma (Bakı Avropa liseyi,&nbsp; Respublika İncəsənət gimnaziyası, B&uuml;lb&uuml;l adına orta ixtisas musiqi məktəbi də daxil olmaqla);</span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><b><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">2 iyul 2021-ci il saat 18:00-da</span></span></span></b><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif"> Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrinə qəbulla bağlı m&uuml;sabiqəyə (həm tədris digər dillərdə aparılan b&ouml;lmə &uuml;zrə, həm də&nbsp; Bakı Avropa liseyi,&nbsp; Respublika İncəsənət gimnaziyası, B&uuml;lb&uuml;l adına orta ixtisas musiqi məktəbinin Azərbaycan b&ouml;lməsi &uuml;zrə) yazılmaq &uuml;&ccedil;&uuml;n <b>qeydiyyat bitir;</b></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">12 iyul 2021-ci il saat 18:00-daTəhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan, rus b&ouml;lməsi &uuml;zrə birinci sinfə ərazi &uuml;zrə qəbul aparılan &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrinə məktəb se&ccedil;imi &uuml;&ccedil;&uuml;n <b>qeydiyyat bitir</b>. </span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">5 iyul tarixindən 15 iyul tarixinədək Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrinin birinci siniflərinə qəbulla bağlı <b>m&uuml;sabiqələrin ke&ccedil;irilməsi;</b></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">19 iyul tarixindən 14 sentyabr tarixinədək <span style="color:black">Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan &uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrinin rus b&ouml;lməsi &uuml;zrə birinci siniflərinə prioritetlər &uuml;zrə məktəb se&ccedil;imi etmiş və m&uuml;sabiqədən uğurla ke&ccedil;ən şagirdlər &uuml;&ccedil;&uuml;n m&uuml;əllim se&ccedil;iminin başlaması;</span></span></span></span></span></span></span></li> <li style="text-align: justify; margin-bottom: 11px;"><span style="font-size:11pt"><span style="line-height:107%"><span style="font-family:Calibri, sans-serif"><span lang="EN-US" style="font-size:12.0pt"><span style="line-height:150%"><span style="font-family:&quot;Arial&quot;,sans-serif">14 sentyabr 2021-ci il tarixdə birinci sinfə qəbulla bağlı elektron qeydiyyatın başa &ccedil;atması.</span></span></span></span></span></span></li> </ul>
Elektron qəbul hansı rayon və şəhərləri əhatə edir?
Uşaqların birinci sinfə elektron qəbulu ölkənin bütün şəhər və rayonlarının ümumi təhsil müəssisələrini əhatə edir.
Elektron sistemdə qeydiyyat kim tərəfindən aparıla bilər?
Qeydiyyat valideyn (qanuni nümayəndə) tərəfindən aparıla bilər.
Qəbul hansı portal vasitəsi ilə həyata keçirilir?
<p>&Uuml;mumi təhsil m&uuml;əssisələrinin birinci sinfinə şagird qəbulu <a href="http://www.mektebeqebul.edu.az/" target="_blank">www.mektebeqebul.edu.az</a>&nbsp;ortalı vasitəsilə ərizələrin onlayn qeydiyyatı yolu ilə həyata ke&ccedil;irilir.</p>