• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Nazirlik Menyu Geri

Menyu

Virtual bələdçi Elektron sənəd yoxlanışı
Virtual bələdçi
Sizə necə kömək edə bilərik?

Daha ətraflı seçin:

Dövlət ümumi təhsil müəssisələrində işləyən təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması ilə bağlı sualım var.
Təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesi hansı məqsədlə həyata keçirilir?
Sertifikatlaşdırma təhsil müəssisələrində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan, ali və orta ixtisas təhsilinə malik təhsilverənlərin peşəkarlıq səviyyələrinin və peşə yararlılıqlarının yoxlanılması məqsədilə həyata keçirilir.
Sertifikatlaşdırma hansı mərhələlərdən ibarətdir?
Təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesi iki mərhələdən - test və müsahibə mərhələsindən ibarətdir.
Sertifikatlaşdırılma prosesinə kimlər cəlb olunurlar?
Ümumi təhsil müəssisələrində pedaqoji fəaliyyətlə məşğul olan ali və orta ixtisas təhsilinə malik şəxslər sertifikatlaşdırma prosesində iştirak edirlər.
Sertifikatlaşdırma prosesində kimlər iştirak etməyəcək?

Aşağıdakı təhsilverənlər sertifikatlaşdırmadan keçmirlər:

• hamilə qadınlar; 

• uşağının üç yaşınadək sosial məzuniyyətdə olan və həmin məzuniyyət bitdikdən sonra 1 (bir) ildən az müddətdə müvafiq vəzifədə (peşədə) çalışan qadınlar (uşağını təkbaşına böyüdən kişilər);

• ilk dəfə işə qəbul olunanlar, 5 (beş) il müddətində;

• azı 3 (üç) dəfə sertifikatlaşdırmadan keçmiş şəxslər.

Sertifikatlaşdırmada iştirakla bağlı yaş məhdudiyyəti varmı?
Çalışmanın yaş həddinə çatmamış təhsilverənlərin sertifikatlaşdırma prosesində iştirakı nəzərdə tutulur.
Sertifikatlaşdırmanın test mərhələsində iştirakçılara neçə sual təqdim olunur?
Test mərhələsində imtahan iştirakçılarına 60 sual təqdim olunur.
Test mərhələsində iştirak edən şəxslərə nə qədər vaxt verilir?
Sertifikatlaşdırmanın test mərhələsi iştirakçılarına 120 dəqiqə vaxt ayrılır.
Test mərhələsində bir düzgün cavab neçə balla qiymətləndirilir?
Test mərhələsində hər bir suala düzgün cavab 1 (bir) balla qiymətləndirilir. Səhv cavablar və ya sualın cavabsız qoyulması 0 (sıfır) bala bərabər tutulur.
Səhv cavablandırılmış suallar imtahan nəticəsinə təsir göstərirmi?
Xeyr. Səhv cavablandırılmış suallar düzgün cavablara təsir göstərmir.
Əlilliyi olan şəxslərin sertifikatlaşdırmanın test mərhələsində iştirakı üçün əlverişli şərait yaradılırmı?
Bəli. Test mərhələsində I dərəcə gözdən əlilliyi olan təhsilverənlərə fərdi nəzarətçi təyin edilir və onlar üçün test mərhələsinin davametmə müddəti 60 dəqiqə artırılır.
İmtahan sualları hansı mövzuları əhatə edir?
Sertifikatlaşdırmanın test mərhələsində təhsilverənlərə tədris etdiyi fənn üzrə ümumtəhsil proqramlarına, tədris metodikasına (fənnin tədrisi metodikası sahəsində yeniliklər, pedaqoji prosesin təşkili prinsipləri, təlim fəaliyyətinin planlaşdırılması, təlimin təşkilinə verilən tələblər, bilik və bacarıqların qiymətləndirilməsi metodları, qiymətləndirmənin növləri və məqsədləri) və təlim strategiyalarına (müasir təlim metodları və üsulları, fəal-interaktiv təlim texnologiyaları, interaktiv dərsin mərhələləri və ona verilən tələblər, kurikulumun mahiyyəti və məzmunu, innovativ pedaqoji fəaliyyətin xüsusiyyətləri) aid suallar təqdim edilir.
Test mərhələsində minimum keçid balı nə qədərdir?
Sertifikatlaşdırmanın test mərhələsində azı 30 (otuz) bal toplamış təhsilverənlər sertifikatlaşdırmanın müsahibə mərhələsinə buraxılırlar.
Sertifikatlaşdırma prosesində müsahibə mərhəsinin müddəti nə qədər nəzərdə tutulub?
Müsahibə mərhələsində hər bir təhsilverənə 20 (iyirmi) dəqiqə vaxt ayrılır.
Müsahibə mərhələsində hansı meyarlar əsasında qiymətləndirmə aparılır?

Müsahibədə iştirak edən şəxslər aşağıdakı meyarlar əsasında qiymətləndiriləcəklər:

• proqram üzrə mövzunu təqdimetmə bacarığı;

• təhsilalanları qiymətləndirmə bacarığı;

• özünü təqdimetmə bacarığı;

• pedaqoji prosesi təşkiletmə bacarığı;

• ünsiyyət bacarığı.

Müsahibə mərhələsində minimum keçid balı nə qədərdir?
Sertifikatlaşdırmanın müsahibə mərhələsində azı 20 (iyirmi) bal toplamış təhsilverənlər həmin mərhələdən keçmiş hesab edilirlər.
Müsahibə mərhələsində maksimum bal nə qədərdir?
Hər bir meyar 4 (dörd) ballıq şkala əsasında qiymətləndirilməklə maksimum bal 40 (qırx) bal olaraq müəyyənləşdirilmişdir.
Müsahibə mərhələsində ballar necə hesablanır?
Təhsilverənlərin sertifikatlaşdırılması prosesində müsahibə mərhələsi üzrə qiymətləndirmə meyarları

Meyarlar

Meyar üzrə ballar

Meyar üzrə  əmsallar

Meyar üzrə maksimal bal

Proqram üzrə mövzunu təqdimetmə bacarığı

4 bal

3 misli

12 bal

Təhsilalanları qiymətləndirmə bacarığı

4 bal

2 misli

8 bal

Özünü təqdimetmə bacarığı

4 bal

2 misli

8 bal

Pedaqoji prosesi təşkiletmə bacarığı

4 bal

2 misli

8 bal

Ünsiyyət bacarığı

4 bal

1 misli

4 bal

                                                                                  Cəmi:   40 bal

 

Təhsilverən sertifikatlaşdırma prosesindən hansı halda keçmiş sayılır?
Sertifikatlaşdırmanın test mərhələsində azı 30 (otuz) bal toplamış, müsahibə mərhələsində isə azı 20 (iyirmi) bal toplamış təhsilverənlər sertifikatlaşdırma prosesindən keçmiş hesab olunur.
Sertifikatlaşdırmanın nəticələri hansı məsələlərdə nəzərə alınacaq?
Sertifikatlaşdırmanın nəticələri təhsilverənlərin gələcək karyera inkişafında və stimullaşdırılma tədbirlərində nəzərə alınacaq.
Təhsilverən sertifikasiya üçün tələb olunan minimum balı toplamadıqda nə baş verəcək?
Sertifikasiya üçün tələb olunan minimum balı toplamayan şəxslər 1 il müddətində iş yeri saxlanılmaqla, təkrar sertifikatlaşdırmada iştirak etmək hüququna malik olacaqlar.
Təhsilverən hər hansı bir səbəbdən sertifikatlaşdırmada iştirak edə bilmədikdə nə baş verəcək?
Hər hansı bir səbəbdən sertifikatlaşdırmada iştirak etməyən şəxslər 1 (bir) il müddətində iş yeri saxlanılmaqla, təkrar sertifikatlaşdırmada iştirak etmək hüququna malikdirlər. Təkrar sertifikatlaşdırmada iştirak etməyən şəxslər sertifikatlaşdırmadan keçməmiş hesab olunurlar.
Cari ildə keçiriləcək sertifikatlaşdırma prosesinə kimlər cəlb olunacaq?
Sertifikatlaşdırılma prosesinə birinci mərhələdə ümumi təhsil pilləsinin ilkin səviyyəsi olan ibtidai təhsildən başlanılması və Təhsil Nazirliyinin birbaşa tabeliyində olan müəssisələrdə, həmçinin Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi, Abşeron-Xızı, Quba-Xaçmaz və Gəncə-Daşkəsən Regional Təhsil İdarələrinə tabe olan ümumi təhsil müəssisələrində çalışan ibtidai sinif müəllimlərinin cəlb olunması nəzərdə tutulur.
2022-2023-cü tədris ili üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin I sinfinə şagird qəbulunun elektron sistem vasitəsilə həyata keçirilməsinə dair sualım var.
Uşaqların I sinfə qəbulu necə həyata keçirilir?
Ümumi təhsil müəssisələrinin birinci sinfinə şagird qəbulu mektebeqebul.edu.az elektron sistemi vasitəsilə ərizələrin onlayn qeydiyyatı yolu ilə həyata keçirilir.
Elektron sistemdə qeydiyyat kim tərəfindən aparıla bilər?
Qeydiyyat valideyn (qanuni nümayəndə) tərəfindən aparıla bilər.
Elektron qəbul hansı rayon və şəhərləri əhatə edir?
Uşaqların birinci sinfə elektron qəbulu ölkənin bütün şəhər və rayonlarının ümumi təhsil müəssisələrini əhatə edir.
Qəbul prosesi hansı tarixdən başlanılır?

Uşaqların birinci siniflərə elektron qəbulu prosesinin tarixləri və ardıcıllıqları aşağıda qeyd olunan qaydada təşkil olunacaq:

 - 04 may 2022-ci il saat 11:00-da birinci sinfə qəbul elektron xidmətində şagird qeydiyyatının açılması;

 - 06 may 2022-ci il saat 11:00-dan etibarən Azərbaycan bölməsi üzrə sorğuların yerləşdirilməsi və dövlət ümumitəhsil müəssisələrinin tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərinə qəbulla bağlı məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunmuş və məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunmamış uşaqların həmin dil üzrə şifahi nitq bacarıqlarının yoxlanılması məqsədilə təşkil olunan müsahibəyə yazılmaq üçün qeydiyyat;

 - 06 may 2022-ci il saat 11:00-dan etibarən Bakı Avropa liseyi, Respublika İncəsənət gimnaziyası və Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin Azərbaycan bölməsi üzrə birinci siniflərinə qəbulla bağlı müsabiqəyə yazılmaq üçün qeydiyyat;

 - 30 may 2022-ci il saat 11:00-da dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərinə qəbulla bağlı müsahibəyə yazılma mərhələsi bitir;

 - 10 may tarixindən - 31 may tarixinədək dövlət ümumitəhsil müəssisələrində tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərə qəbulla bağlı müsahibələrin təşkili;

 - 20 may tarixindən – 04 iyun tarixinədək dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərinə qəbulla bağlı həmin dil üzrə şifahi nitq bacarıqlarının yoxlanılması məqsədilə təşkil olunan müsahibədə övladlarının qiymətləndirilməsindən narazı olan valideynlərin müraciətlərinə baxılması;

 - 11 iyun 2022-ci il saat 11:00-da dövlət ümumitəhsil müəssisələrinin tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərinə qəbul üçün müsahibədən uğurla keçən uşaqların valideynləri tərəfindən məktəb və müəllim seçimi ilə bağlı sorğuların yerləşdirilməsi (Bakı Avropa liseyi, Respublika İncəsənət gimnaziyası, Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi istisna olmaqla) və rus bölməsi üzrə 1-ci siniflərinə qəbul müsabiqə yolu ilə aparılan ümumi təhsil müəssisələrinə(siyahı əlavə edilmişdir) qəbulla bağlı prioritetlər üzrə məktəb seçimi;

 - 11 iyun 2022-ci il saat 11:00-da rus bölməsi üzrə 1-ci siniflərinə qəbul müsabiqə yolu ilə aparılan ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulla bağlı ( prioritetləri olmayan uşaqlar üçün) müsabiqəyə yazılma (Bakı Avropa liseyi, Respublika İncəsənət gimnaziyası, Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbi də daxil olmaqla);

 - 18 iyun 2022-ci il saat 18:00-da rus bölməsi üzrə 1-ci siniflərinə qəbul müsabiqə yolu ilə aparılan (prioritetlər üzrə üstünlüyü olan uşaqlar istisna olmaqla) ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulla bağlı müsabiqəyə (həm tədris digər dillərdə aparılan bölmə üzrə, həm də Bakı Avropa liseyi, Respublika İncəsənət gimnaziyası, Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin Azərbaycan bölməsi üzrə) yazılmaq üçün qeydiyyat bitir;

 - 18 iyun 2022-ci il saat 18:00-da rus bölməsi üzrə 1-ci siniflərinə qəbul müsabiqə yolu ilə aparılan (prioritetlər üzrə üstünlüyü olan uşaqlar istisna olmaqla) ümumi təhsil müəssisələrinin prioritetlər üzrə seçimi üçün qeydiyyat bitir. 18 iyun tarixindən 25 iyun tarixinədək rus bölməsi üzrə 1-ci siniflərinə qəbul müsabiqə yolu ilə aparılan(prioritetlər üzrə üstünlüyü olan uşaqlar istisna olmaqla) ümumi təhsil müəssisələrinə rus bölməsi üzrə qəbulla bağlı müsabiqələrin keçirilməsi;

 - 27 iyun tarixindən 14 sentyabr tarixinədək rus bölməsi üzrə 1-ci siniflərinə qəbul müsabiqə yolu ilə aparılan(prioritetlər üzrə üstünlüyü olan uşaqlar istisna olmaqla) ümumi təhsil müəssisələrinin prioritetlər üzrə seçim etmiş və müsabiqədən uğurla keçən uşaqlar üçün müəllim seçiminin başlaması;

 - 14 sentyabr 2022-ci il tarixdə birinci sinfə qəbulla bağlı elektron qeydiyyatın başa çatması.

Hansı ümumi təhsil müəssisələrinin 1-ci sinfinə qəbul müsabiqə yolu ilə aparılır?

Bakı Avropa liseyi, Respublika İncəsənət gimnaziyası, Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbinin həm Azərbaycan, həm də rus bölməsi üzrə 1-ci siniflərinə uşaqların qəbulu müsabiqə yolu ilə aparılır. Uşaqların qəbulu zamanı heç bir prioritet üzrə üstünlük nəzərə alınmır.

“Ankara məktəbi” məktəb-lisey, İ.Hacıyev adına “Tərəqqi” texniki-humanitar liseyi, İ.Əfəndiyev adına Elitar gimnaziya, Bakı Slavyan Universiteti nəzdində məktəb-lisey kompleksi, T.Həsənov adına 23 nömrəli tam orta məktəb, 132-134 nömrəli Təhsil Kompleksi, T.İsmayılov adına 6 nömrəli məktəb-lisey, “Zəngi” liseyi və 160 nömrəli klassik gimnaziyanın rus bölməsinin 1-ci siniflərinə prioritetlər üzrə üstünlüyü olmayan uşaqların qəbulu müsabiqə yolu ilə aparılır.

Tədris digər dillərdə aparılan bölmələr üzrə I siniflərə qəbul hansı qaydada həyata keçirilir?
Dövlət ümumi təhsil müəssisələrinin tədris digər dillərdə aparılan birinci siniflərinə qəbul uşaqların həmin dil üzrə şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi məqsədilə təşkil olunan müsahibə komissiyalarının rəyi əsasında həyata aparılır.
Bakı Avropa liseyi, Respublika İncəsənət gimnaziyası və Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəblərinə qəbul hansı qaydada həyata keçirilir?
Bakı Avropa liseyi, Respublika İncəsənət gimnaziyası və Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəblərinin tədris Azərbaycan dilində aparılan I siniflərinə qəbul uşaqların xüsusi hazırlıqlarının yoxlanılması məqsədilə təşkil olunan müsabiqə komissiyalarının rəyi əsasında həyata keçirilir. Qeyd olunan təhsil müəssisələrinin rus bölməsi üzrə birinci siniflərinə qəbul isə həmin dil üzrə şifahi nitq bacarıqlarının yoxlanılması məqsədilə təşkil olunan müsahibə və uşaqların xüsusi hazırlıqlarının yoxlanılması məqsədilə təşkil olunan müsabiqə komissiyalarının rəyi əsasında aparılır.
Rus bölməsi üzrə 1-ci siniflərinə qəbul müsabiqə yolu ilə aparılan ümumi təhsil müəssisələrinə Azərbaycan və rus bölmələri üzrə (Bakı Avropa liseyi, Respublika İncəsənət gimnaziyası və Bülbül adına orta ixtisas musiqi məktəbləri istisna olmaqla) qeydiyyat necə aparılır?
Təlim dili Azərbaycan dili seçilərsə, ümumi qaydada, tədris digər dildə aparılan bölmə seçilərsə, ilk növbədə uşağın şifahi nitq bacarıqları müsahibə əsasında qiymətləndiriləcək. Övladı müsahibədən uğur qazanmış valideyn “Prioritet üzrə” bölməsini seçib müvafiq ümumi təhsil müəssisəsinə sorğu yerləşdirə bilər. Prioritet üzrə üstünlükləri olmayan valideynlər (qanuni nümayəndələr) isə elektron sistemdə “Müsabiqə yolu ilə” bölməsini seçərək övladının həmin təhsil müəssisəsinə müsabiqə yolu ilə qəbulu üçün elektron sorğu yerləşdirə bilərlər. Müsabiqələr 18 iyun tarixindən 25 iyun tarixinədək keçiriləcək.
Məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunmuş uşaqların I sinfə qəbulu hansı qaydada həyata keçirilir?
Azərbaycan bölməsi üzrə məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunmuş uşaqlar üçün həmin bölmə üzrə hazırda təhsil aldığı ümumi təhsil müəssisəsi və müəllim seçilməklə system tərəfindən birinci sinfə avtomatik sorğu yerləşdiriləcək; Tədris digər dillərdə aparılan məktəbəhazırlıq qruplarına cəlb olunmuş uşaqların valideynləri (qanuni nümayəndə) isə may ayının 6-dan etibarən şəxsi kabinetinə daxil olmalı, komissiyanı, müsahibənin keçirilmə tarixi və saatını seçərək övladının müsahibəyə yazılmasını təmin etməlidir. Sonra isə müsahibə nəticəsi məqbul hesab edilən uşaqlar üçün sistem tərəfindən həmin bölmə üzrə birinci sinfə avtomatik sorğu yerləşdiriləcək.
Övladı üçün sistem tərəfindən 1-ci sinfə avtomatik sorğu yerləşdirilmiş valideynə həmin ümumi təhsil müəssisəsini dəyişmək imkanı verilirmi?
Valideyn Şəxsi kabinetində “Sorğunu sil” düyməsini sıxaraq digər ümui təhsil müəssisəsini (rus bölməsi üzrə 1-ci siniflərinə qəbul müsabiqə yolu ilə aparılan ümumi təhsil müəssisələri istisna olmaqla) seçə bilər.
Müsahibə zamanı uşaqlara hansı meyarlar üzrə suallar verilir?
Digər dildə tədris aparılan bölmə üzrə birinci siniflərə qəbul üçün müsahibə komissiyaları tərəfindən müvafiq meyarlar üzrə (dinlədiyini anlayır, ünsiyyət qurur, öz fikrini sadə formada bildirə bilir, adətən söz və ya söz birləşmələrinin tələffüzünü düzgün edir, özü və ailəsi haqqında qısa məlumat verir) uşaqların yalnız həmin dil üzrə şifahi nitq bacarıqları yoxlanılır.
Şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin nəticəsi haqqında məlumat valideynə nə zaman və necə bildiriləcək?
Şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsinin nəticəsi haqqında məlumat uşağın müsahibədə iştirak etdiyi gündən 3 iş günü ərzində SMS vasitəsilə valideynin qeydiyyatdan keçdiyi mobil nömrəyə göndəriləcək.
Müsahibə nəticəsi məqbul hesab edilməyən uşaqlar üçün Azərbaycan bölməsi üzrə müraciət etmək imkanı yaradılacaq?
Müsahibə nəticəsi məqbul hesab edilməyən uşaqların valideynləri Azərbaycan bölməsi üzrə ümumi təhsil müəssisəsi seçimi edərək sorğu yerləşdirə bilərlər.
Elektron sistemdə müsahibəyə yazılma mərhələsi hansı tarixdə yekunlaşacaqdır?
Elektron sistemdə tədris digər dillərdə aparılan bölmə üzrə müsahibəyə yazılma mərhələsi 30 may 2022-ci il tarixdə saat 18:00-da bitir.
Məktəbəhazırlıq qruplarındakı uşaqlar üçün sistem tərəfindən birinci sinfə avtomatik sorğu yerləşdirildikdən sonra valideyn növbəti mərhələdə nə etməlidir?
Şəxsi kabinetdən müvafiq ərizəni çap edərək məktəbə təqdim etməlidir (ərizələrin məktəbə təqdim edilməsi tarixi barədə ictimaiyyətə əlavə məlumat veriləcəkdir).
Şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üzrə müsahibənin nəticəsi valideyni qane etmədikdə hara müraciət edə bilər?
Şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üzrə müsahibənin nəticəsi valideyni qane etmədikdə valideyn (qanuni nümayəndə) 20 may tarixindən 04 iyun tarixinədək ərizə ilə yaşadığı ərazi üzrə yerli təhsili idarəetmə orqanlarına müraciət edə bilər. Müraciətlər ümumiləşdirilərək Təhsil Nazirliyində məsələ ilə bağlı yaradılmış komissiya tərəfindən baxılaraq müvafiq qərar qəbul ediləcək.
Şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üzrə müsahibənin nəticəsi valideyni qane etmədikdə və valideyn məsələ ilə bağlı aidiyyəti üzrə müraciət etdikdə uşağın yenidən müsahibədə iştirakı təmin ediləcəkmi?
Müsahibənin nəticələrindən narazı olan valideynlərin övladları üçün yenidən müsahibə təşkil olunmayacaq. Apelyasiya komissiyası tərəfindən müsahibə zamanı aparılmış videoçəkilişə baxılaraq müvafiq qərar qəbul ediləcək.
Lisey və ya gimnaziyaların tədris rus dilində aparılan siniflərinə müəyyən edilmiş prioritetləri olmayan valideynlərin övladının qəbulu hansı qaydada aparılır?
Şifahi nitq bacarıqlarının yoxlanılması üzrə müsahibədən uğur qazandıqları təqdirdə lisey və gimnaziyalara müsabiqəyə yazılırlar.
Tədrisi digər dillərdə aparılan bölmə üzrə şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi müsahibəsindən uğur qazanmayan uşaqlar qeydiyyat ünvanına uyğun olan lisey və gimnaziyaların Azərbaycan bölməsinə qəbul edilə bilərmi?
Bəli, uşaq tədrisi digər dildə aparılan bölmə üzrə şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi zamanı uğur qazanmadıqda, həmin lisey və gimnaziyalarda boş qalan yerlərə yalnız Azərbaycan bölməsi üzrə sorğu yerləşdirə bilər.
Ərazidən kənarda daimi qeydiyyatda olan uşaqların lisey və ya gimnaziyalara qəbulu mümkündürmü?
Əgər valideyn Azərbaycan bölməsi üzrə lisey və ya gimnaziyanı seçmək istəyirsə, qeydiyyat ünvanı həmin lisey və ya gimnaziyanın müəyyən edilmiş ərazisinə uyğun deyilsə, uşağın bacı və qardaşlarından biri həmin lisey və ya gimnaziyada təhsil almırsa və ya valideynlərdən (qanuni nümayəndə) biri həmin lisey və ya gimnaziyada işləmirsə “Növbə” bölməsini seçərək növbəyə yazıla bilər. Tədrisi digər dildə aparılan bölmə seçildiyi halda isə müsabiqəyə yazıla bilər.
Müsabiqənin nəticələrinə əsasən, lisey və gimnaziyalara (Bakı Avropa Liseyi, Respublika İncəsənət Gimnaziyası və Bülbül adına Orta İxtisas Musiqi Məktəbi) qəbul edilməyən uşaqların valideynləri (qanuni nümayəndələri) elektron sistemdə yenidən ümumi təhsil məktəbi seçə bilərmi?
Uşağın şifahi nitq bacarıqlarının qiymətləndirilməsi üzrə müsahibənin nəticəsi məqbul hesab edildiyi halda ümumtəhsil məktəblərinin tədris digər dildə aparılan bölməsini seçib sorğu yerləşdirmək mümkündür. Əks halda valideynə yalnız Azərbaycan bölməsini seçib sorğu yerləşdirmək imkanı verilir.
I sinfə qəbul üzrə müraciətlərin çox olduğu bəzi ümumi təhsil müəssisələrində uşaqların qəbulu ilk növbədə hansı üstünlük hüququ əsasında aparılır?

Bakı şəhərində yerləşən bir sıra ümumi təhsil müəssisələrində birinci sinfə onlayn qeydiyyat zamanı uşaqların məktəbə qəbulu üzrə aşağıda qeyd olunmuş üstünlük hüquqları təmin olunur:

 - valideyni (qanuni nümayəndəsi) qeydiyyat ünvanı üzrə həmin ümumi təhsil müəssisəsinin müəyyən edilmiş ərazisində yaşayan;

 - valideyni (qanuni nümayəndəsi) həmin ümumi təhsil müəssisəsində işləyən;

 - bacısı və ya qardaşı həmin ümumi təhsil müəssisəsində təhsil alan.

Hansı halda valideyn elektron sorğusunu ləğv edib başqa ümumi təhsil müəssisəsi seçimi edə bilər və ya edə bilməz?
Valideyn şəxsi kabinetində müvafiq ümumi təhsil müəssisəsinə elektron sorğu yerləşdirib, tələb olunan sənədləri təqdim edib, ümumi təhsil müəssisəsi tərəfindən sistemdə təsdiq vurulduqdan sonra sorğusunu ləğv edə bilməz. Yalnız ümumi təhsil müəssisəsi tərəfindən sistemdə imtina düyməsi vurulduğu halda, valideynin qeydiyyatdan keçdiyi nömrəyə verifikasiya kodu göndərildikdən sonra həmin kod daxil edilməklə sorğunu silib başqa ümumi təhsil müəssisəsi seçimi etmək olar.
I sinfə şagird qəbulu üçün hara və hansı sənədlərin təqdim edilməsi tələb olunur?

Valideyn (qanuni nümayəndə) I sinfə şagird qəbulu üçün aşağıdakı sənədləri ümumi təhsil müəssisəsinə təqdim etməlidir:

 - Azərbaycan Respublikasının vətəndaşları üçün - valideynin şəxsiyyətini təsdiq edən sənədin və uşağın şəxsiyyət vəsiqəsinin əsli və surəti;

 - Azərbaycan Respublikasının vətəndaşlığını sonradan almış və övladının doğum haqqında şəhadətnaməsi əvvəllər vətəndaşı olduğu ölkə tərəfindən verilmiş şəxslər üçün Azərbaycan Respublikasının 16 yaşına çatanadək vətəndaşa verilən şəxsiyyət vəsiqəsi və ya xarici ölkənin doğum haqqında şəhadətnaməsi;

 - xarici ölkə vətəndaşları üçün - valideynin xarici pasportu, Azərbaycan Respublikasının ərazisində müvəqqəti və ya daimi yaşamaq üçün icazə vəsiqəsi (olduğu təqdirdə), uşağın doğum haqqında şəhadətnaməsinin əsli və surəti;

 - digər ölkələrin vətəndaşları olan, qaçqınlıq statusu almış şəxslər üçün Birləşmiş Millətlər Təşkilatının Qaçqınların İşləri üzrə Ali Komissarlığının Himayə Sənədi;

 - uşağın sağlamlığı haqqında tibbi arayışı (forma 26U);

 - 2 (iki) ədəd 3x4 ölçüdə rəngli fotoşəkil;

 - valideynin (qanuni nümayəndənin) mektebeqebul.edu.az elektron sistemində yaradılmış “Şəxsi kabinet”indən çap olunmuş “Ərizə”.

Yaşı 8-dən yuxarı olan uşaqların I sinfə qəbulu mümkündürmü?
Bəli. Yaşı 8-dən yuxarı olan uşaqlar Azərbaycan Respublikası Təhsil nazirinin 29.05.2014-cü il tarixli, 645 nömrəli əmri ilə təsdiq edilmiş “Fərdi təhsilin təşkili haqqında Qaydalar”ın tələblərinə uyğun olaraq fərdi təhsilə cəlb olunurlar.
Yaşı 8-dən yuxarı olan uşaqların qeydiyyatı üçün hara və hansı sənədlərlə müraciət edilməlidir?
Yaşı 8-dən yuxarı olan uşaqların valideynləri www.mektebeqebul.edu.az elektron sistemində qeydiyyatdan keçdikdən sonra 01.07.2022-ci il tarixindən yaşayış yerindən arayış, 2 ədəd 3x4 rəngli fotoşəkil, valideynin (və ya qanuni nümayəndənin) və uşağın şəxsiyyətini təsdiq edən sənəd, ehtiyac yaranarsa, sağlamlıq haqqında arayışla (forma 26U) yerli təhsili idarəetmə orqanlarına müraciət etməlidir.
Sağlamlıq imkanı məhdud uşaqların I sinfə qəbulu necə həyata keçirilir?
Sağlamlıq imkanları məhdud uşaqların I sinfə qəbul olunmaları üçün mektebeqebul.edu.az elektron sistemində qeydiyyatdan keçdikdən sonra beş iş günü müddətində valideyn (digər qanuni nümayəndə) aşağıdakı sənədləri yaşayış yeri üzrə yerli təhsili idarəetmə orqanına təqdim edir: 1. valideynin (digər qanuni nümayəndənin) himayəsində olan xüsusi təhsilə ehtiyacı olan övladının psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyanın müayinəsindən keçirilməsi üçün razılıq ərizəsi; 2. valideynin (digər qanuni nümayəndənin) şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; 3. uşağın şəxsiyyət vəsiqəsinin surəti; 4. uşağın xəstəliyi ilə bağlı yaşayış yeri üzrə xidmət göstərən poliklinikanın baş həkimi tərəfindən təsdiq edilmiş ətraflı tibbi arayış (forma 27U); 5. yaşayış yerindən arayış. - Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya müayinə sənədlərini qəbul edərək on gün ərzində uşağın müayinə olunacağı günü təyin edir.
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan sağlamlıq imkanı məhdud uşaqların I sinfə qəbulu üçün məktəb seçimi necə həyata keçirilir?
Sağlamlıq imkanı məhdud uşaqların xüsusi təhsilə cəlb olunması Azərbaycan Respublikasının qanunvericiliyinə əsasən yerli təhsili idarəetmə orqanlarının nəzdində fəaliyyət göstərən psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiyanın qərarına əsasən həyata keçirilir. Psixoloji-tibbi-pedaqoji komissiya sağlamlıq imkanları məhdud uşağın cəlb olunacağı xüsusi təhsilin təşkili formasını, tədris olunacaq proqramı və təhsil alacağı təhsil müəssisəsini müəyyənləşdirir. Qanunvericiliyin tələblərinə əsasən sağlamlıq imkanları məhdud uşağın yönləndirildiyi təhsil müəssisəsinin tipinin müəyyənləşdirilməsində valideynlərin və ya uşağın digər qanuni nümayəndələrin iştirak hüququ vardır.
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan sağlamlıq imkanı məhdud uşaqların I sinfə qəbulu üçün ümumi təhsil müəssisəsinin seçimi necə həyata keçirilir?
Xüsusi qayğıya ehtiyacı olan sağlamlıq imkanı məhdud uşaqların I sinfə qəbulu üçün xüsusi məktəbi valideynin yaşayış ərazisinə uyğun olaraq Pedaqoji-tibbi-psixoloji komissiya müəyyənləşdirir və məktəbə sorğu avtomatik olaraq komissiyanın bazasından inteqrasiya olunur.
Hansı halda uşağın ümumi təhsil müəssisəsinə qəbuluna imtina verilə bilər?
İlk növbədə, məsul şəxs mektebeqebul.edu.az elektron sistemində qeydiyyat zamanı valideynin (qanuni nümayəndənin) özü və uşaq haqqında daxil etdiyi məlumatları təqdim olunan sənədlərin əsli ilə üzləşdirir və həmin sənədlərin surətini saxlayaraq, əslini dərhal valideynə (qanuni nümayəndəyə) qaytarır. Sənəd qəbulu üzrə məsul şəxs tərəfindən tələb olunan sənədlərin müvafiq tələblərə uyğun olmadığı aşkar edildikdə (elektron ərizə qeydiyyatı zamanı məlumatların bilərəkdən saxtalaşdırıldığı halda) və təhsil qanunvericiliyinin tələblərinin pozulduğu digər hallarda uşağın ümumi təhsil müəssisəsinə qəbuluna imtina verilə bilər.
Uşaqların təhsil alacağı məktəbə yerləşdirilməsi prosesi tam olaraq hansı halda başa çatmış hesab olunur?
Valideyn (qanuni nümayəndə) elektron sorğu yerləşdirdiyi ümumi təhsil müəssisəsinə sənədləri təqdim edir, müəssisə tərəfindən sənədlər yoxlanılır və sənədlərdə uyğunsuzluq və ya səhv olmadığı halda uşağın məktəbə qəbulu başa çatmış hesab olunur.
Yerləşdirilmə bitdikdən sonra valideyn hansı addımları atmalıdır?
Yeni dərs ilinin ilk günü övladını məktəbə gətirməlidir.
Ali təhsilin doktorantura səviyyəsi üzrə təhsil müəssisələrinə elektron qeydiyyatla bağlı sualım var.
Doktorantura səviyyəsinə necə qeydiyyatdan keçməliyəm?
Ali təhsil müəssisələrinin doktorantura səviyyəsinə qəbul olmaq istəyən şəxslər ilk öncə "portal.edu.az" saytında qeydiyyatdan keçməlidir. Bunun üçün əsas səhifəyə daxil olaraq “Qeydiyyat” düyməsinə sıxıb uyğun səhifəyə keçid edin.
Portalda artıq qeydiyyatım varsa, yenidən sistemdə qeydiyyat etməliyəm?
Portalda artıq qeydiyyatınız varsa, yenidən qeydiyyat keçməyinizə ehtiyac yoxdur.
Şifrəmi unutmuşam. Necə bərpa etməliyəm?
Şəxsi kabinetə giriş zamanı şifrənizi unutduğunuz halda əsas səhifədən “Şifrəni unutdun?” düyməsinə klikləyin və açılan pəncərədə ilk öncə elektron poçt ünvanını daxil edin. Açılan növbəti pəncərədə mobil nömrənin son 4 rəqəmi daxil edin. Nömrəyə gələn təsdiq kodu daxil edildikdən sonra yeni şifrə təyin edilməlidir.
Sistemə daxil olduqdan sonra hansı xidməti seçməliyəm?
Sistemə daxil olduqdan sonra “Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə təhsilalan qeydiyyatını” xidmətini seçməli və məlumatlarınızı formaya uyğun doldurmalısınız.
Şəxsi məlumatlarımı necə doldurmalıyam?
Şəxsi məlumatlarınız avtomatik əks olunur. Təsdiq edirsinizsə, növbəti addımına sıxmalısınız.
Şəxsi məlumatlarımdakı elektron poçt və mobil nömrə mənə aid deyil.
Siz qeydiyyatdan keçdiyiniz zaman istifadə etdiyiniz mobil nömrə və elektron poçt şəxsi məlumatlarınızda əks olunmuşdur.
Qəbul məlumatlarımı necə daxil etməliyəm?
Qəbul olmaq istədiyiniz təhsil pilləsi, təhsil səviyyəsini, müəssisəni, ixtisası, təhsilalma formasını və ödəniş formasını seçməlisiniz. İxtisas şifrəsi avtomatik əks olunur.
Sənədlərimi hansı formatda əlavə edim? Tək-tək bir neçə səhifə yüklənmir.
Sənədlərinizi pdf formatında, hamısını bir səhifədə əlavə etməyiniz məsləhət görülür. Bir neçə səhifəni eyni xanaya əlavə edə bilməyəcəksiniz. Vacib sənədlər müraciət et düyməsinə sıxdıqda qırmızı rəng alır.
Hansı xanalar məcburidir?
Müraciət et düyməsini sıxdıqda qırmızı rəng alan bütün xanalara tələb olunan sənədi əlavə etməlisiniz.
Əlavə sənədlər əlavə etmək istəyirəm, amma xana sayı azdır.
Digər sənəd xanasının yanındakı “+” düyməsinə sıxmaqla xana sayını artıra bilərsiniz.
Sənədlərimin qəbul edilib-edilmədiyini necə öyrənəcəm?

Bu barədə müraciət etdiyiniz müəssisə sizə sistem və sms vasitəsilə məlumat göndərəcəkdir. Şəxsi kabinetinizi davamlı şəkildə izləməyiniz xahiş olunur.

Müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi ilə bağlı sualım var.
Müsabiqə ərzində şəhid ailələrinin üzvlərinə hər hansı bir güzəşt nəzərdə tutulubmu?
Bəli. Dəyişikliklərə əsasən, əvvəlcə vakant yer seçmək imkanı şəhid ailəsi üzvlərinə veriləcək. Əlavə olaraq, əvvəlki illərdə olduğu kimi, cari ildə müsabiqə üzrə şəhid ailəsinin üzvü olan namizədlərin balı 1,1 artım əmsalına vurularaq hesablanacaq.
Müsabiqə üzrə artım əmsalı yalnız şəhid ailəsi üzvlərinə tətbiq olunacaq?
Xeyr. Ötənillki qaydalara uyğun olaraq növbəti tədris ili üzrə keçiriləcək müsabiqədə aşağıda qeyd olunan sosial amillərlə əlaqədar namizədlərin topladıqları bal artım əmsalı ilə hesablanacaq: Əri və ya arvadı hərbçi olan namizədlərin topladıqları bal 1,1 artım əmsalı ilə; İş yerini özünün faktiki yaşayış yeri və ya qeydiyyatda olduğu ərazidə yerləşən həvəsləndirmə tədbirləri tətbiq edilən müəssisəyə dəyişdirən namizədlərin topladıqları bal 1,05 artım əmsalı ilə.
Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsi necə həyata keçiriləcək?
Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə müddətsiz əmək müqaviləsi əsasında müəllimlik fəaliyyətini davam etdirən şəxslər müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsində ölkə üzrə istənilən vakant yerə yerdəyişmə etmək imkanına malik olacaqlar.
Yuxarıda qeyd olunan qayda Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonunda hazırda müəllim olaraq çalışan şəxslərə də aiddirmi?
Xeyr. Bakı, Sumqayıt şəhərləri və Abşeron rayonu üzrə müddətsiz əmək müqaviləsi əsasında müəllimlik fəaliyyətini davam etdirən şəxslər müəllimlərin iş yerinin dəyişdirilməsi müsabiqəsində ölkə üzrə istənilən vakant yerə yerdəyişmə etmək imkanına malik olacaqlar.
Müəllimlərin işə qəbulu müsabiqəsi ilə bağlı sualım var.
Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə kimlər iştirak edə bilər?
Müsabiqədə orta ixtisas və ali təhsil müəssisələrini pedaqoji ixtisaslar üzrə bitirmiş və dövlət nümunəli diplom almış, xarici ölkədə aldığı ali təhsil haqqında sənədi tanınmış şəxslər iştirak edə bilər.
Müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə hazırda müəllim olaraq fəaliyyət göstərən şəxslər iştirak edə bilərmi?
Son 3 il ərzində müddətsiz əmək müqaviləsi ilə işə qəbul olunaraq hazırda müəllim kimi faəliyyət göstərən şəxslər istisna olmaqla hazırda çalışan digər müəllimlər müsabiqədə iştirak hüququna malikdirlər.
Müsabiqənin test imtahanı mərhələsində namizədlərə nə qədər vaxt verilib?
Əvvəlki illərdən fərqli olaraq test tapşırıqlarının cavablandırılması üçün namizədlərə 90 dəqiqə deyil, 120 dəqiqə vaxt ayrılacaq.
Müsabiqənin test imtahanı mərhələsində namizədlərin bilik və bacarıqları necə qiymətləndiriləcək?
Bu mərhələdə ixtisas üzrə düzgün cavablandırılan test tapşırıqları 2 bal, tədris metodikası və təlim strategiyaları üzrə isə 1 bal olaraq hesablanacaq. Ümumilikdə 100 ballıq qiymətləndirmə sistemi tətbiq ediləcək.
Yeni qaydalara uyğun olaraq imtahan suallarının sayında hər hansı bir dəyişiklik olubmu?
Xeyr. Əvvəlki illərdə olduğu kimi, cari ildə də test imtahanında hər bir namizədə onun ixtisası üzrə ümumi təhsil müəssisələrinin fənn proqramlarına aid 40 sual, tədris metodikası və təlim strategiyalarına aid 20 sual təqdim ediləcəkdir.
Test imtahanı mərhələsində səhv cavablandırılan suallar düzgün cavaba təsir göstərəcəkmi?
Yeni qaydalara əsasən, səhv cavablandırılan test tapşırıqları imtahan nəticəsinə təsir göstərəcək. İxtisas üzrə 1 səhv cavablandırılmış sual -0,5 bal, tədris metodikası üzrə isə -0,25 bal şəklində hesablanaraq namizədin imtahan nəticəsindən silinəcək.
Cari müsabiqənin test imtahanı mərhələsi üzrə minimum tələb (keçid balı) necə müəyyənləşdiriləcək?
Müsabiqənin test imtahanı mərhələsində namizədlərin imtahan nəticələri əsasında müsabiqə üzrə minimum tələb (keçid balı) müəyyənləşdiriləcək.
Müsabiqədə həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq edildiyi ümumi təhsil müəssisələrində çalışan müəllimlərə hər hansı bir üstünlük veriləcəkmi?
Bəli. Müsabiqədə həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq edildiyi ümumi təhsil müəssisələrində 3-5 il ərzində fasiləsiz olaraq işləyən müəllimlərin imtahan nəticəsi 1,05, 5 il və daha artıq müdətdə fasiləsiz işləyən müəllimlərin imtahan nəticəsi isə 1,1 artım əmsalı ilə hesablanacaq. Məsələn, həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq edildiyi məktəbdə 3-5 il ərzində fasiləsiz çalışan və hazırda həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq edildiyi məktəbdə fəaliyyətini davam etdirən müəllimin imtahan nəticəsi 72 baldırsa, bu nəticə 1,05 artım əmsalına vurularaq 75,6 bal kimi hesablanacaq. Həmin müəllim 5 il və daha artıq müdətdə həvəsləndirmə tədbirlərinin tətbiq edildiyi müəssisədə işləyirsə, bu halda onun imtahan nəticəsi (72 bal) 1,1 artım əmsalına vurularaq 79,2 bal kimi hesablanacaq.
Müsabiqə ərzində şəhid ailələrinin üzvlərinə hər hansı bir güzəşt nəzərdə tutulubmu?
Bəli. Dəyişikliklərə əsasən, əvvəlcə vakant yer seçmək imkanı müəllimlərin işə qəbulu üzrə müsabiqədə minimum tələbi ödəyən şəhid ailəsi üzvlərinə veriləcək.
Namizədin şəhid ailəsi üzvü olduğu necə müəyyənləşdiriləcək?
Namizədin şəhid ailəsinin üzvü olması təqdim etdiyi sənədlər və “Şəhid adının əbədiləşdirilməsi və şəhid ailələrinə edilən güzəştlərin tətbiqi qaydaları” əsasında müəyyənləşdiriləcək.
Müsabiqə üzrə müddətsiz əmək müqaviləsi əsasında işə qəbul necə həyata keçiriləcək?

Müəllimlərin müddətsiz əmək müqaviləsi əsasında işə qəbulu müsabiqənin yalnız əsas turunda həyata keçiriləcək.

Müsabiqənin əsas turundan sonra keçiriləcək turlarda müddətsiz müqavilə əsasında işə qəbul həyata keçiriləcəkmi?
Xeyr. Müsabiqənin əsas turundan sonra keçirilən turlarda və tədris ili ərzində yaranan yeni vakant yerlərə yalnız müddətli əmək müqaviləsi əsasında işə qəbul həyata keçiriləcək.
Respublika Fənn Olimpiadalarına dair sualım var.
Respublika Fənn Olimpiadaları (RFO) nədir?
Respublika Fənn Olimpiadaları hər tədris ilində bir dəfə olmaqla Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmrinə əsasən keçirilən elm yarışıdır.
RFO hansı turlardan və mərhələlərdən ibarətdir?
Respublika Fənn Olimpiadaları rayon (şəhər) mərhələsi və Respublika mərhələsi olmaqla iki mərhələdən, respublika mərhələsi isə yarımfinal və final turları olmaqla iki turdan ibarətdir.
RFO hansı fənlər üzrə keçirilir?
Respublika Fənn Olimpiadaları Azərbaycan dili və ədəbiyyat, tarix, coğrafiya, riyaziyyat, fizika, kimya, biologiya və informatika fənləri olmaqla 8 müxtəlif fənn üzrə keçirilir.
RFO-da necə iştirak edilə bilər?
9-11-ci sinif şagirdləri portal.edu.az saytından qeydiyyatdan keçərək Respublika Fənn Olimpiadalarında iştirak edə bilər. Xüsusi istedadlı 8-ci sinif şagirdləri isə məktəb psixoloqu və direktorun təqdimatı əsasında əvvəlki illərdəki respublika səviyyəli nailiyyətlərini təsdiq edən sənədlərlə birlikdə ARTİ-yə müraciət edərək iştirak edə bilərlər.
Qeydiyyat hansı mərhələlərdən ibarətdir?
Qeydiyyat 3 mərhələdən ibarətdir: 1. Şagirdlərdən sorğuların qəbul edilməsi: 10-20 dekabr 2. Yerləşdirmə: 25-30 dekabr 3. Buraxılış vərəqələrinin çapı: 5-10 yanvar
RFO-da neçənci sinif şagirdləri iştirak edə bilərlər?
Respublika Fənn Olimpiadalarında IX, X və XI sinif şagirdləri, eyni zamanda xüsusi istedada və hazırlığa malik olan VIII sinif şagirdləri iştirak edirlər.
RFO-da tapşırıqlar kim tərəfindən hazırlanır?
Respublika Fənn Olimpiadalarında şagirdlərə təqdim edilən tapşırıqlar Təhsil Nazirliyinin müvafiq əmri ilə təsdiq edilmiş münsiflər heyəti tərəfindən hazırlanır.
RFO tapşırıqları hansı mövzuları əhatə edir?
Respublika Fənn Olimpiadalarının proqramı məktəb proqramı ilə məhdudlaşmır. Olimpiadalarla əlaqədar müvafiq proqram tədris ilinin əvvəlində yerli təhsili idarəetmə orqanları vasitəsilə məktəblərə göndərilmiş, eləcə də www.olimpiada.edu.az saytında yerləşdirilmişdir.
RFO-da rayon (şəhər) mərhələsində növbəti tura keçid faizi nə qədərdir?
Olimpiadanın təşkili və keçirilməsi qaydalarına əsasən rayon (şəhər) mərhələsində 60% və daha yuxarı nəticə göstərmiş şagirdlər respublika mərhələsində iştirak etmək hüququ qazanır. Respublika Təşkilat Komitəsi və münsiflər heyətinin qərarı ilə keçid faizi şagirdlərin lehinə aşağı salına bilər.
Respublika Fənn Olimpiadalarına necə qeydiyyatdan keçməliyəm?
Respublika Fənn Olimpiadalarına müraciət etmək istəyən şəxslər ilk öncə “portal.edu.az” saytında qeydiyyatdan keçməlidir. Bunun üçün əsas səhifəyə daxil olaraq “Qeydiyyat” düyməsini sıxıb, “Olimpiadalar və Müsabiqələr” xidmətini seçib, “Müraciət et” düyməsinə sıxmaqla tələb olunan məlumatları daxil etməlisiniz.
Portalda artıq qeydiyyatım varsa, yenidən sistemdə qeydiyyatdan keçməliyəm?
Portalda artıq qeydiyyatınız varsa, yenidən qeydiyyatdan keçməyinizə ehtiyac yoxdur.
Şifrəmi unutmuşam. Necə bərpa etməliyəm?
Şəxsi kabinetə giriş üçün istifadə etdiyiniz şifrəni unutduğunuz halda əsas səhifədən “Şifrəni unutdun?” düyməsini sıxaraq açılan pəncərədə ilk öncə elektron poçt ünvanınızı daxil edin. Açılan növbəti pəncərədə mobil nömrənizin son 4 rəqəmini daxil edin. Nömrəyə gələn təsdiq kodunu yazdıqdan sonra yeni şifrə təyin edilməlidir.
Şəxsi məlumatlarımı necə daxil etməliyəm?
Şəxsi məlumatlarınız şəxsiyyət vəsiqənizin FİN-i vasitəsilə avtomatik əks olunur.
Şəxsi məlumatlarım barədə nələrə diqqət etməliyəm?
Qeydiyyat zamanı daxil edilən FİN, mobil nömrə, mail və digər məlumatların müraciətçinin özünə aid olmasına diqqət edilməlidir.
Şəxsi məlumatlarımdakı elektron poçt və ya mobil nömrə mənə aid deyil, nə etməliyəm?
Siz qeydiyyatdan keçdiyiniz zaman istifadə etdiyiniz mobil nömrə və ya elektron poçt şəxsi məlumatlarınızda əks olunur. Bu halda 146 xidməti vasitəsilə Təhsil Nazirliyinə müraciət etməyiniz xahiş olunur.
Sənədlərimin qəbul edilib-edilmədiyini necə öyrənə bilərəm?
Müraciətinizin statusunu şəxsi kabinetinizdə “Olimpiadalar və Müsabiqələr” xidmətinə daxil olaraq, “Ümumi məlumatlar” səhifəsində “Statusların tarixçəsi” bölməsindən öyrənə bilərsiniz. Qeydiyyatını tamamlayaraq təsdiq etmiş bütün müraciətçilər “status” vasitəsilə prosesin gedişini izləyə bilərlər.
İmtahanda iştirak üçün buraxılış vərəqəsini necə əldə edə bilərəm?

Müraciətini tamamlamış bütün müraciətçilər qeydiyyat müddəti bitdikdən sonra öz şəxsi kabinetlərindən “buraxılış vərəqəsi”-ni çap edə biləcəklər.

Müraciət zamanı nələrə diqqət etməliyəm?
Müraciət zamanı daxil edilən təhsil və müsabiqə məlumatlarının düzgün doldurulmasına diqqət edilməlidir. Müraciətinizi təsdiqlədikdən sonra məlumatları dəyişdirmək mümkün olmayacaqdır.
Təhsil tələbə krediti ilə bağlı sualım var.
Təhsil Tələbə Kreditinın (TTK) verilməsinin hüquqi əsası nədir?
1. “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin tabeliyində Təhsil Tələbə Krediti Fondunun yaradılması və fəaliyyətinin təmin edilməsi ilə bağlı bir sıra tədbirlər haqqında” Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2021-ci il 17 iyun tarixli 1367 nömrəli Fərmanı; 2. “Təhsil Tələbə Krediti Fondunun vəsaiti hesabına təhsil tələbə kreditlərinin verilməsi Qaydası”nın təsdiq edilməsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin 2021-ci il 24 iyul tarixli 226№-li Qərarı.
Təhsilin hansı pillə və səviyyələrində təhsil alan tələbələrə TTK-nın verilməsi nəzərdə tutulmuşdur?
Ali təhsil pilləsinin bakalavriat (əsas (baza ali) tibb təhsili) və magistratura (rezidentura) səviyyələrində, orta ixtisas təhsili pilləsində və peşə təhsili pilləsinin yüksək texniki peşə təhsili səviyyəsində əyani təhsil alan ödənişli tələbələr TTK almaq hüququna malikdirlər.
Ölkəmizdə təhsil alan əcnəbilər (xarici ölkə vətəndaşları və vətəndaşlığı olmayan şəxslər) TTK ala biləcəklər?
TTK-ni yalnız Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan tələbələr ala biləcəklər.
Hansı təhsil müəssisələrinin tələbələri təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi üçün müraciət edə bilərlər?
Mülkiyyət formasından asılı olmayaraq, istər dövlət, istərsə də özəl ali, orta ixtisas və peşə təhsili müəssisələrinin tələbələri təhsil haqqı xərclərinin ödənilməsi məqsədi ilə TTK üçün müraciət edə bilərlər.
Xarici ölkənin təhsil müəssisələrində təhsil alan Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan tələbələr TTK ala biləcəklər?
TTK yalnız ölkəmizdə qanunvericiliyin tələblərinə uyğun olaraq fəaliyyət göstərən təhsil müəssisələrində təhsil alan Azərbaycan Respublikası vətəndaşı olan tələbələrə verilə bilər.
Hansı tələbələr sosial TTK-dən istifadə etmək hüququna malikdirlər?
Aşağıdakı tələbələr təhsillərinin birinci tədris ilinin ilk semestrindən (yarımildən) sosial TTK-dən istifadə etmək hüququna malikdirlər: 1. ünvanlı dövlət sosial yardımı alan ailələrin üzvləri; 2. 3-cü dərəcə əlilliyi olanlar; 3. hər iki valideyni (tək valideyni olduqda isə həmin şəxs) aşağıda qeyd olunan kateqoriyaların hər hansı birinə aid olanlar: 1-ci və ya 2-ci dərəcə əlilliyi olanlar; işsiz kimi qeydiyyatda olanlar; yaşa görə əmək pensiyası alanlar; yaşa görə sosial müavinət alanlar.
Hansı tələbələr standart TTK-dən istifadə etmək hüququna malikdirlər?
Sosial TTK almaq hüququ olmayan, eləcə də aşağıdakı şərtləri təmin edən tələbələr bu hüquqdan istifadə edə biləcəklər: 1. Birinci tədris ilinin ilk semestri (yarımili) üçün tələbə qəbulu imtahanında toplanan ümumi balın Fondun Himayəçilik Şurası tərəfindən müəyyən edilən minimal həddindən yuxarı olanlar və illik təhsil haqqı xərcinin ən azı 20 faizini ödəyənlər. 2. Digər semestrlər (yarımillər) üçün isə ÜOMG-si 71 bal və yuxarı olanlar (peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanlara münasibətdə aralıq qiymətləndirmə balı 71 bal və yuxarı olanlar) və illik təhsil haqqı xərcinin ən azı 20 faizini ödəyənlər.
Akademik borcu olan tələbələr TTK ala bilərlər?
Akademik borcu olan tələbələrə TTK verilmir.
Normativ təhsil müddətindən artıq təhsil alan tələbələr TTK ala bilərlər?
Normativ təhsil müddətindən artıq təhsil alan tələbələrə TTK verilmir.
Təhsil haqqı ödənişi üzrə imtiyazları (məcburi köçkün, şəhid ailəsi, əlil və s.) olan tələbələrə TTK verilə bilər?
Dövlət imtiyazları (məcburi köçkün, şəhid ailəsi, əlil və s.) olan tələbələrin təhsil haqqı xərcləri dövlət hesabına ödənildiyindən onların TTK almaq hüquqları yoxdur.
TTK almaq hüququnu müəyyənləşdirən halların müraciətin qeydiyyata alındığı tarixdən sonra dəyişməsi (məsələn müraciət qeydiyyata alındıqdan sonra tələbənin valideyni işsiz statusunu itirmişdir) həmin semestr üçün verilmiş kredit şərtlərini dəyişdirir?
TTK almaq hüququnu müəyyənləşdirən halların müraciətin təhsil müəssisəsi tərəfindən təsdiqləndiyi tarixdən sonra dəyişməsi həmin semestr üçün verilmiş kredit şərtlərini dəyişdirmir.
Tələbə semestr üçün hansı məbləğdə TTK ala biləcək?
Semestr (yarımil) üçün kredtin məbləği hər tədris ili üçün ayrı-ayrı təhsil səviyyələri, ayrı-ayrı təhsil müəssisələri və ayrı-ayrı ixtisaslar üzrə tələbə qəbuluna dair Azərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin müvafiq Sərəncamları ilə təsdiq edilmiş illik təhsil haqqının yarısı miqdarında müəyyən edilir. Məsələn, sosial TTK üzrə illik təhsil haqqı 2000 manatdırsa, semestr üçün TTK 1000 manat olacaqdır. Standart TTK üzrə isə bu məbləğ birinci semestr 600 manat (2000/2-2000*20%), ikinci semestr isə 1000 manat olacaqdır. Sosial TTK almaq hüququ olan tələbənin ödədiyi təhsil haqqı tam məbləğdə və standart TTK almaq hüququ olan tələbənin ödədiyi təhsil haqqı məbləğinin isə illik təhsil haqqının 20 faizindən çox olan hissəsi TTK verilən zaman nəzərə alınmayacaqdır və bu vəsait təhsil müəssisəsi tərəfindən tələbəyə geri qaytarılmalıdır.
TTK hansı müddətə verilir?
TTK uzun müddətə verilir. Bu müddət tələbənin təhsil aldığı təhsil pilləsindən və təhsil səviyyəsindən asılıdır. Ali təhsil pilləsinin bakalavriat səviyyəsində təhsil alan tələbəyə münasibətdə bu müddət 14-22 il, magistratura səviyyəsində təhsil alan tələbəyə münasibətdə 12-18 il, orta ixtisas təhsil pilləsində və peşə təhsili pillələrinin subbakalavriat səviyyəsində təhsil alan tələbə münasibətdə 12-19 il ola bilər.
TTK verilən zaman girov və zəmanət tələb olunur?
TTK verilən zaman girov və zəmanət tələb olunmur.
TTK hansı faizlərlə verilir?
TTK aşağı faizlərlə verilir, sosial TTK illik 2 faiz, standart TTK isə illik 6 faizlə verilir.
Təhsil müddətində verilən TTK-ya görə faizlər hesablanır?
Təhsil müddətində verilən TTK-ya görə faizlər hesablanmır.
Tələbə TTK-nı məzun olduqdan dərhal sonra qaytarmalıdır?
TTK-nın qaytarılması üçün tələbəyə məzun olduqdan sonra əmək fəaliyyəti ilə məşul olmaq və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olmaq üçün 2 il vaxt verilir. Bu dövr güzəşt dövrü adlanır və həmin dövrdə məzundan TTK-nin qaytarılması tələb olunmur.
Güzəşt dövründə alınmış TTK-ya görə faizlər hesablanır?
Güzəşt dövründə alınmış TTK-ya görə faizlər hesablanmır.
Məzunun güzəşt dövrü bitməmiş əmək və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu müəyyən edilərsə, TTK üzrə öhdəliklər aktivləşir?
Məzunun güzəşt dövrü bitməmiş əmək və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olduğu müəyyən edilərsə, onun kreditlərinin qaytarılması öhdəliyi bu fəaliyyətin başlandığı tarixdən yaranır.
Kreditin qaytarılması dövründə möhlət verilə bilər?
TTK-nin qaytarılması dövründə aşağıdakı hallar baş verərsə, TTK-nin qaytarılmasına möhlət verilir və kredit müqaviləsinin müddəti həmin müddət qədər uzadılır: • yuxarı təhsil səviyyəsində əyani təhsil; • həqiqi hərbi xidmət; • məhkumluq (4 ildən çox olmayaraq azadlıqdan məhrumetmə və ya azadlığın məhdudlaşdırılması); • işləyən borcalana münasibətdə hamiləliyə və doğuma görə və uşağının üç yaşı tamam olanadək ona qulluq etməkdən ötrü qismən ödənişli sosial məzuniyyətdə olduğu müddət; • sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək uşaqlara və I dərəcə əlilliyi olan şəxslərə qulluq müddəti.
Hansı hallarda möhlət müddəti ləğv edilir?
Möhlət müddətində tələbənin əmək və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olması faktı aşkarlanarsa, möhlət müddəti bu fəaliyyətə başlama tarixindən ləğv edilir.
Kreditə görə faizlərin hesablanmasında və kreditin qaytarılmasında təhsilin nəticələrindən asılı olaraq güzəştlər tətbiq olunur?
Kreditə görə faizlərin hesablanmasında və kreditin qaytarılmasında təhsilin nəticələrindən asılı olaraq tətbiq edilən güzəştlər tələbənin təhsil göstəricilərindən asılıdır. Belə ki, sosial TTK üzrə aşağıdakı güzəştlər tətbiq olunur: • ÜOMG-si 71 bal və yuxarı olan (peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanlara münasibətdə aralıq qiymətləndirmə balı 71 bal və yuxarı olan) borcalana həmin tədris semestri üçün götürdüyü kreditə görə faiz hesablanmır; • təhsilin normativ müddətində bütün tədris semestrlərində ÜOMG-si 91 bal və yuxarı olan (peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanlara münasibətdə aralıq qiymətləndirmə balı 91 və yuxarı olan) borcalan təhsilin normativ müddətində aldığı TTK-nin 50 faizi hissəsinin ödənişindən azad olunur. Standart TTK üzrə aşağıdakı güzəştlər tətbiq edilir: • ÜOMG-si 91 bal və yuxarı olan (peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanlara münasibətdə aralıq qiymətləndirmə balı 91 bal və yuxarı olan) borcalana həmin tədris semestri üçün götürdüyü kreditə görə faiz hesablanmır; • təhsilin normativ müddətində bütün tədris semestrlərində ÜOMG-si 91 bal və yuxarı olan (peşə təhsili müəssisələrində təhsilalanlara münasibətdə aralıq qiymətləndirmə balı 91 bal və yuxarı olan) borcalan təhsilin normativ müddətində aldığı TTK-nin 25 faizi hissəsinin ödənişindən azad olunur.
Tələbələr TTK almaq üçün necə müraciət etməlidirlər?
Tələbə notariat qaydada kredit müqaviləsinin bağlanması ilə bağlı bir sıra razılıqları təsdiq edir. Tələbənin yaşı 18-dən kiçik olduqda valideynləri və ya himayəçisi ilə, 18-dən böyük olduqda isə özü notariat ofislərinə yaxınlaşıb razılıqlarını ərizəsi ilə təsdiq etməlidirlər. Bu ərizə TTK üçün müraciətə icazə verir. Razılıq ərizəsində həmçinin TTK aldıqdan və bu vəsaiti tələb olunan məbləğdə geri qaytaranadək Fond və müvəkkil bank tərəfindən tələbənin fərdi məlumatları, əmlakları, gəlir və xərcləri barədə aidiyyəti qurumlarının informasiya sistemlərindən və ehtiyatlarından sorğu edərək məlumatın əldə edilməsinə dair razılıq öz əksini tapır. Daha sonra tələbə kredit almaq üçün e-ttkf.edu.az portalına daxil olub müraciətini göndərir, təhsil müəssisəsi müraciəti təsdiqlədikdən sonra sistem tələbənin kredit almaq hüququnu müəyyən edir.
Tələbələr e-ttkf.edu.az portalına necə daxil ola bilərlər?
Portala giriş ASAN Login sistemi vasitəsilədir və sistemə giriş üçün 3 üsul mövcuddur: “İdentifikasiya nömrəsi”, “Asan İmza” və “Elektron İmza”.
Tələbələr TTK ilə bağlı imtina aldıqda nə etməlidirlər?
Tələbələr imtina səbəbini aradan qaldırdıqdan sonra müraciət müddəti ərzində sistemə yenidən müraciət edə bilər.
Müvəkkil bank tərəfindən TTK rəsmiləşdirilməsi hansı qaydada həyata keçirilir?
TTK rəsmiləşdirilməsi elektron qaydada həyata keçirilir. Kredit almaq hüququ olan tələbənin müraciət zamanı qeyd etdiyi smart telefon nömrəsinə bank tərəfindən SMS vasitəsilə link və birdəfəlik şifrə (OTP) göndərilir. Tələbə linkə keçid etdikdən sonra birdəfəlik şifrəni (OTP) daxil edir və bu zaman müvəkkil bankın üz tanıma sistemi işə düşür və müştəri eyniləşdirilir. Tələbə sistemdə müvafiq məlumatları təsdiq etdikdən sonra kredit müqaviləsi və kreditin sığorta müqaviləsi rəsmiləşdirilir.
Tələbə TTK üçün müraciətin statusu və TTK-nın verilməsi ilə bağlı prosesləri izləmək imkanına malikdir?
Tələbə müraciətin statusu və kreditin verilməsi ilə bağlı hər bir status dəyişikliyi barədə SMS alır və portalda müraciətin izlənməsi bölməsində statuslarla ətraflı tanış ola bilir.
Tələbə TTK ödəniş qrafikindən əvvəl qaytara bilər?
TTK vaxtından əvvəl qaytarıla bilər.
Tələbə TTK-nı şəxsən özü qaytarmalıdır?
TTK borcalanın özü və ya onun əvəzinə hər hansı bir şəxs (valideyni, qohumu, işəgötürəni və s.) tərəfindən qaytarıla bilər.
Əmək müqaviləsi ilə işləyən və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, lakin ödəniş cədvəlinə uyğun TTK-ni qaytarmayan şəxslərdən TTK üzrə ödənişlər necə tutulacaqdır?
Əmək müqaviləsi ilə işləyən və ya sahibkarlıq fəaliyyəti ilə məşğul olan, lakin ödəniş cədvəlinə uyğun TTK-ni qaytarmayan şəxslərdən TTK üzrə ödənişlər əməkhaqqından və ya gəlirlərdən bu Qaydanın 7.12-ci və 7.14-cü bəndləri ilə müəyyən edilmiş qaydada tutulur.
Ödəniş cədvəlinə uyğun TTK-ni qaytarmayan borcalanın TTK üzrə ödənişlər necə tutulacaqdır?
Ödəniş cədvəlinə uyğun TTK-ni qaytarmayan borcalanın TTK üzrə ödənişləri məhkəmə qaydasında tutulur.
Hansı hallarda TTK sığortalanır?
Ölüm və əmək qabiliyyətinin tam və ya qismən itirilməsi (əlillik) hallarında TTK sığortalanır.
Sığorta müqaviləsi nə zaman bağlanır?
TTK-nin sığortalanması kredit müqaviləsi rəsmiləşdirilən zaman həyata keçirilir.
Sığorta müqaviləsi üzrə sığorta haqqı necə ödənilir?
Sığorta haqqı kredit müqaviləsinə uyğun hesablanır və kreditin məbləğinə əlavə olunaraq sığorta müqaviləsində nəzərdə tutulmuş qaydada ödənilir.
TTK-nin sığortalanması zamanı faydalanan şəxs qismində kim çıxış edir?
TTK-nin sığortalanması zamanı faydalanan şəxs qismində müvəkkil bank müəyyən edilir.
Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi prosesi ilə bağlı sualım var.
Valideyn şəxsi kabinetin şifrəsini və əvvəl qeydiyyatdan keçdiyi nömrəni itirdiyi zaman nə etməlidir?
Valideyn portala daxil olub, “şifrəni unutdum” düyməsinə vurub FİN kodunu yazır, növbəti addımda qeydiyyatdan keçərkən istifadə etdiyi əlaqə nömrəsini müvafiq sahəyə daxil edib “göndər” düyməsini vurur. Sistem tərəfindən avtomatik təyin olunmuş yeni şifrə əlaqə nömrəsinə göndərilir. Əgər əvvəl qeydiyyatdan keçdiyi nömrə artıq aktiv deyilsə, valideyn şəxsiyyətini təsdiq edən sənədlə birlikdə nömrənin dəyişilməsi ilə bağlı Təhsil Nazirliyinin və ya Bakı şəhəri üzrə Təhsil İdarəsinin Çağrı Mərkəzinə, eyni zamanda Təhsil Nazirliyinin whatsapp xidmətinə müraciət etməlidir. Əgər valideyn əvvəl qeydiyyatdan keçdiyi aktiv nömrəni dəyişmək istəyirsə, bu zaman https://portal.edu.az/ platformasında qeydiyyatdan keçərək şəxsi kabinet vasitəsilə Təhsil Nazirliyinə elektron qaydada müraciət etməsi və ya birbaşa yerli rayon(şəhər) təhsil şöbəsinə yaxınlaşması tövsiyə olunur.
Mən övladım üçün X nömrəli məktəbə sorğu yerləşdirmişəm. Mənə sorğumun məktəb tərəfindən təsdiq edilməsi haqqında sms bildirişi gəlib. Artıq övladım həmin məktəbə qəbul olunmuş hesab edilir?
Xeyr. Sizin övladınızın sorğusunun yalnız birinci mərhələsi tamamlanıb. Siz şəxsi səhifənizdən Sorğularım bölməsindən Ərizəni çap edib şagirdin əvvəlki məktəbinə təqdim edərək şəxsi işini götürməlisiniz. Bu zaman şagirdin çıxdığı məktəb sənədlərin verilməsi mərhələsini təsdiqləyəcək. Daha sonra şagirdin şəxsi işini qəbul olunduğu məktəbə təqdim edəcəsiniz. Bu zaman həmin məktəbin sənədlərin qəbulu mərhələsini təsdiq etməsi ilə proses yekunlaşacaq.
Övladım üçün X nömrəli məktəbə sorğu yerləşdirmişəm sorğunun ilkin mərhələsi getdiyi məktəb tərəfindən təsdiqlənib. Lakin biz fikrimizi dəyişdiyimizdən övladımın əvvəlki məktəbdə qalmasını istəyirik. Bu halda nə edilməlidir?
Belə olan halda ilkin mərhələ hələ sorğunun tam icra olunması hesab olunmur. Bu zaman valideyn özü şəxsi səhifəsindən Sorğularım bölməsindən həmin sorğunu silə bilər.
Övladım üçün X nömrəli məktəbə sorğu yerləşdirmişəm və sorğunun hər 3 mərhələsi təsdiqlənib. Lakin hal-hazırda fikrimizi dəyişdiyimizdən övladımın əvvəlki məktəbində qalmasını istəyirəm. Bu halda nə edilməlidir?
Belə olan halda şagird artıq yeni məktəbin şagird siyahısına inteqrasiya olunduğundan əvvəlki məktəbinə qayıtmaq üçün yenidən həmin məktəbə sorğu yerləşdirməlidir. Yerləşdirilən sorğu tam 3 mərhələdə təsdiqlənib icra olunmalıdır.
Biz xarici ölkədən Bakı şəhərinə köçmüşük. Övladım üçün sy.edu.az saytında sorğu yerləşdirən zaman fayl yüklənməsi tələb olunur. Burada hansı sənədlər yüklənməlidir?
Əvvəlki dövrdə xarici ölkədə təhsil alan şagirdlər ümumtəhsil müəssisələrinə sorğu yerləşdirən zaman həmin ölkədə təhsil aldığını təsdiq edən müvafiq sənədləri, qiymət cədvəlini faylı yüklə xanasından yükləməlidir.
Biz xarici ölkədən Bakı şəhərinə köçmüşük. Övladım üçün sorğu yerləşdirmək mümkün olmur. Övladımı şəxsiyyət vəsiqəsinin fin kodu ilə qeydiyyatdan keçirən zaman “Şagird UTİS məlumat bazasında tapılmır” bildirişi çıxır. Bu problemi necə həll edə bilərəm?
Xarici ölkələrdə təhsil alan şagirdlər UTİS məlumat bazasında heç bir məktəbin siyahısında olmadığı üçün onları sy.edu.az saytında qeydiyyatdan keçirən zaman məlumatları tapılmır. Problemi həll etmək üçün valideyn ümumtəhsil müəssisələrindən birinə yaxınlaşaraq övladına şərti UTİS kodunun alınması üçün müraciət edə bilər.Həmin şərti UTİS kodu ilə valideyn öz şəxsi səhifəsində övladını qeydiyyatdan keçirə biləcəkdir.
Övladım üçün məktəbə sorğu yerləşdirən zaman uyğun sinif və bölmədə yer olmadığından növbəyə yazılmışam. Növbəm nə zaman çatacaq?
Hörmətli valideyn, həmin növbənin sorğuya çevrilməsi üçün şagirdin növbəyə yazıldığı siniflərdən birindən şagird çıxarsa, (onun növbədəki sırasına əsasən 1,2 və ya 3 nəfər) Sizin qeydiyyatdan keçdiyiniz mobil nömrəyə sms bildirişi göndəriləcək.
Məktəb tərəfindən sorğu təsdiq edildikdən sonra valideyn nə etməlidir?
Valideyn şəxsi kabinetin “Sorğularım” bölməsində aktivləşən elektron ərizəni 2 nüsxədə(bir nüsxə şagirdin çıxdığı məktəbə, digər nüsxə şagirdin yerdəyişmə etmək istədiyi məktəbə təqdim olunur) çap edərək imzalayıb şagirdin təhsil aldığı məktəbə yaxınlaşır. Məktəb direktoru tərəfindən elektron ərizə əsasında şagirdin məktəbdən çıxması əmrləşdirilir və elektron portalda qeyd olunur. Valideyn elektron ərizə və şəxsi işlə birlikdə 5 iş günü ərzində şagirdin yerdəyişmə etmək istədiyi məktəbə yaxınlaşmalı və yerdəyişmə prosesini yekunlaşdırmalıdır.
Lisey və gimnaziyalara yerdəyişmə hansı formada aparılır?
Lisey və gimnaziyalara yerdəyişmə mərkəzi və ya məktəblərin xüsusi imtahanları əsasında ildə bir dəfə olmaqla sy.edu.az portalında qeydiyyatdan keçməklə təşkil olunur.
Valideynin sorğusuna hansı müddət ərzində ümumi təhsil müəssisəsi tərəfindən təsdiq və ya imtina vurula bilər?
Valideynin sorğusuna hər mərhələ üzrə 3 iş günü ərzində təsdiq və ya imtina vurulmalıdır.
Bir şagird neçə sinifə növbəyə yazıla bilər?
Məktəbin bir və ya bir neçə sinfinə eyni anda növbəyə yazıla bilər.
Yerdəyişmə etmək istədiyi məktəbin müvafiq sinfi üzrə boş yer olmadığı halda valideyn (qanuni nümayəndə) nə etməlidir?
Valideyn bu halda “növbəyə yazıl” bölməsinə daxil olub növbəyə yazıla bilər.
Özəl təhsil müəssisələrinə yerdəyişmə hansı formada aparılır?
Eyni formada, Sy.edu.az portalı vasitəsilə. Valideyn sorğu vermək istədiyi məktəbi seçərkən səhifənin yuxarı hissəsində qeyd olunan “Özəl və ya digər qurumlara tabe məktəblər” bölməsini öncədən işarələməlidir.
Hansı halda məktəb tərəfindən yerdəyişmə sorğusuna imtina verilə bilər?
Tədris olunan xarici dillər uyğun olmadığı halda məktəb tərəfindən sorğuya imtina verilə bilər. Əgər şagird ailəsi ilə birlikdə yaşayış yerini dəyişirsə və yeni köçdükləri ərazidə onun əvvəl oxuduğu məktəbdə tədris olunan xarici dil tədris olunan məktəb yoxdursa bu halda istisna hal kimi şagirdin yerdəyişməsinə razılıq verilə bilər.
Şərti UTİS kodu hardan alına bilər?
Bütün ümumi təhsil müəssisələri tərəfindən şərti UTİS kodu verilə bilir.
Şagird xarici ölkədən gəldiyi halda onun Azərbaycan Respublikasının ümumi təhsil müəssisələrinə yerdəyişməsi necə həyata keçirilir?
Şagirdə şərti ÜTİS kodu alındıqdan sonra sy.edu.az portalında qeydiyyatdan keçirilməklə yerdəyişməsi həyata keçirilir.
X-XI sinif şagirdlərinin yerdəyişməsi necə həyata keçirilir?
X-XI sinif şagirdlərinin yerdəyişməsi üçün sorğu yerləşdirildikdə valideyndən “fayl” bölməsinə ailəsi ilə birlikdə yaşayış yerinin (rayonu, şəhəri) dəyişməsinə dair müvafiq təsdiqləyici sənəd yüklənilməsi tələb olunur.
Şagirdlərin elektron yerdəyişməsi portalında valideyn (qanuni nümayəndə) qeydiyyatdan keçmək üçün nə etməlidir?
Valideyn (qanuni nümayəndə) sy.edu.az portalına daxil olub, “qeydiyyat” bölməsini seçib ilk öncə özünü qeydiyyatdan keçirir. Bunun üçün şəxsiyyət vəsiqəsinin FİN kodunu yazıb, “robot deyiləm” düyməsini işarələyib “yoxla” düyməsini vurur. Məlumatların düzgünlüyünü yoxlayıb “təsdiq” düyməsini vurur. Daha sonra əlaqə nömrəsini daxil edir və təsdiqləyir, nömrəyə göndərilən 4 rəqəmli şifrəni ekranda göstərilən müvafiq sahəyə daxil edib təsdiqlədikdən sonra irəli düyməsini sıxır. Bu mərhələdə valideyn tərəfindən kabinetə şifrə təyin edilməsi tələb olunur. Valideyn şifrəni daxil etdikdən sonra kabinet yaradılmış olur. Açılan səhifədə “şagird əlavə et” bölməsinə daxil olub övladının FİN kodunu və yaxud ÜTİS kodunu yazıb, şagirdin oxuduğu rayonu və məktəbi seçib “yoxla” düyməsini vurur. Tapılan məlumatların düzgünlüyünü yoxladıqdan sonra “yadda saxla” vurub şagirdi kabinetə əlavə edir.
Proses hansı portal vasitəsilə aparılır?
Proses sy.edu.az portalı vasitəsilə aparılır.
Şagirdlərin yerdəyişməsi hansı formada həyata keçirilir?
Şagirdlərin yerdəyişməsi proqram təminatı vasitəsilə elektron formada həyata keçirilir.
Abituriyentlərin təhsil müəssisəsi üzrə elektron qeydiyyat prosesi ilə bağlı sualım var.
Bakalavr səviyyəsinə necə qeydiyyatdan keçməliyəm?

Ali təhsil müəssisələrinin bakalavr səviyyəsinə qəbul olmuş şəxslər 7 sentyabr tarixindən etibarən ilk öncə “portal.edu.az” saytında qeydiyyatdan keçməlidir. Bunun üçün əsas səhifəyə daxil olaraq “Qeydiyyat” düyməsini sıxıb “Ali və orta ixtisas təhsili müəsssisələrinə təhsilalan qeydiyyatı” xidmətini seçib, “Müraciət et” düyməsinə sıxmaqla tələb olunan məlumatları daxil etməlisiniz.

Portalda artıq qeydiyyatım varsa, yenidən sistemdə qeydiyyatdan keçməliyəm?

Portalda artıq qeydiyyatınız varsa, yenidən qeydiyyatdan keçməyinizə ehtiyac yoxdur. Amma müraciətinizi qəbul olduğunuz müəssisəyə göndərməmisinizsə, mütləq “Ali və orta ixtisas təhsili müəsssisələrinə təhsilalan qeydiyyatı” xidmətini seçməklə, müraciətinizi qəbul olduğunuz təhsil müəssisəsinə göndərməlisiniz.

Şifrəmi unutmuşam. Necə bərpa etməliyəm?

Şəxsi kabinetə giriş üçün istifadə etdiyiniz şifrəni unutduğunuz halda əsas səhifədən “Şifrəni unutdun?” düyməsini sıxaraq açılan pəncərədə ilk öncə elektron poçt ünvanınızı daxil edin. Açılan növbəti pəncərədə mobil nömrənizin son 4 rəqəmini daxil edin. Nömrəyə gələn təsdiq kodunu yazdıqdan sonra yeni şifrə təyin edilməlidir.

Sistemə daxil olduqdan sonra hansı xidməti seçməliyəm?

Sistemə daxil olduqdan sonra “Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə təhsilalan qeydiyyatını” xidmətini seçməli və məlumatlarınızı formaya uyğun doldurmalısınız.

Bakalavriat pilləsinə müraciət etmək üçün hansı qəbul xəttini seçməliyəm?

Bildiyiniz kimi bakalavriat pilləsinə qəbul yalnız Dövlət İmtahan Mərkəzinin imtahanları ilə həyata keçirilir. Əgər qəbul xətlərində qeyd edilmiş xüsusi DİM xətlərindən hər hansı biri sizə uyğun deyilsə, ümumi DİM vasitəsilə seçimini etməlisiniz.

Şəxsi məlumatlarımı necə daxil etməliyəm?

Şəxsi məlumatlarınız şəxsiyyət vəsiqənizin FİN-i vasitəsilə avtomatik əks olunur. Yəni, hər hansı məlumatı daxil etməyinizə ehtiyac yoxdur. FİN-i olmayan əcnəbilər müvafiq sənədi seçməklə təqdim olunan mövcud xanaları əl ilə doldurulmalıdırlar.

Şəxsi məlumatlarımdakı elektron poçt və ya mobil nömrə mənə aid deyil, nə etməliyəm?

Siz qeydiyyatdan keçdiyiniz zaman istifadə etdiyiniz mobil nömrə və ya elektron poçt şəxsi məlumatlarınızda əks olunmuşdur. Bunu 146 xidməti vasitəsilə Təhsil Nazirliyinə bildirməyiniz xahiş olunur.

Sənədlərimi hansı formatda əlavə edim?

Eyni sənədin bir neçə səhifəsi varsa, onu skan edərkən, 1 PDF faylda birləşdirərək əlavə etməlisiniz.

Hansı sənədləri əlavə etməliyəm?

Attestatın surəti: Məcburi sənəddir. Bu sənəd mütləq yüklənməlidir.

İlkin hərbi qeydiyyata alınma haqqında sənəd və ya hərbi biletin surəti (Oğlanlar üçün): Məcburi sənəddir. Bu sənəd mütləq yüklənməlidir.
Şəxsiyyəti təsdiq edən vəsiqənin əsli: Məcburi sənəd deyildir. Müəssisə tərəfindən tələb olunarsa “Əlavə sənəd (əgər qəbul olduğunuz təhsil müəssisəsi tərəfindən istənilirsə)” xanasına əlavə edilə bilər.
Ağ fonda 3x4 ölçüdə fotoşəkil: Məcburi sənəd deyildir. Müəssisə tərəfindən tələb olunarsa “Əlavə sənəd (əgər qəbul olduğunuz təhsil müəssisəsi tərəfindən istənilirsə)” xanasına əlavə edilə bilər.
Sağlamlıq haqqında arayışın surəti: Məcburi sənəd deyildir. Müəssisə tərəfindən tələb olunarsab “Əlavə sənəd (əgər qəbul olduğunuz təhsil müəssisəsi tərəfindən istənilirsə)” xanasına əlavə edilə bilər. “Əlavə sənəd (əgər qəbul olduğunuz təhsil müəssisəsi tərəfindən istənilirsə)” xanası: Adından göründüyü kimi bu xanaya müəssisənin tələb etdiyi sənədlər yüklənə bilər. Xananın
yanındakı + (Əlavə et) düyməsinə sıxdıqda yeni sənədlər əlavə edilməsi üçün imkanı yaranır.

Sənədlərin hansı xanalara əlavə edilməsi mütləqdir?

“Müraciət et” və ya “Yadda saxla” düymələrini sıxdığınız zaman qırmızı rəng alan bütün xanalara tələb olunan sənədi əlavə etməlisiniz.

Əlavə sənədlər əlavə etmək istəyirəm, amma xana sayı azdır, nə etməliyəm?

“Əlavə sənəd (əgər qəbul olduğunuz təhsil müəssisəsi tərəfindən istənilirsə)” xanası: Adından göründüyü kimi bu xanaya müəssisənin tələb etdiyi sənədlər yüklənə bilər. Xananın yanındakı + (Əlavə et) düyməsini sıxdıqda yeni sənədlər əlavə edilməsi üçün imkan yaranır.

Sənədlərimin qəbul edilib-edilmədiyini necə öyrənə bilərəm?

Müraciətinizə münasibəti şəxsi kabinetinizdə “Ali və Orta İxtisas Təhsili Müəssisələrinə Təhsilalan Qeydiyyatı” xidmətinə daxil olaraq, “Ümumi məlumatlar” səhifəsində Statusların tarixçəsi bölməsindən öyrənə bilərsiniz. Statuslar dərhal yenilənməyə bilər, çünki müraciət etdiyiniz təhsil müəssisənin müraciəti araşdırması və yoxlaması müəyyən vaxt tələb edir. Həmçinin, qeydiyyatını tamamlayaraq təsdiq etmiş bütün müraciətlərin izlənməsinə nəzarət Təhsil Nazirliyi tərəfindən də, həyata keçirilir.

Təhsil haqqından azad olunmaq üçün müraciət etmək istəyirəm. Bunu sistem vasitəsilə edə bilərəm?

Əgər siz ödənişli əsaslarla təhsil müəssisəsinə qəbul olan vətəndaşsınızsa, şəxsi və qəbul məlumatlarınızı doldurduqdan sonra növbəti səhifədə qarşınıza “Güzəştli qəbul” addımı çıxacaqdır. Burada “Bəli” seçimini etməklə, aid olduğunuz kateqoriyanı seçib təhsil haqqından azad olunmaq üçün müraciət edə bilərsiniz. 23 yaşı tamam olmuş ödənişli tələbələr üçün “Valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaq və onlar arasından olan şəxslər” seçimi görünmür və onlar bu güzəştdən “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq istifadə edə bilmirlər.

Təhsil haqqından azad olunmağım barədə məlumatı necə əldə edəcəm?

Bu barədə müraciət etdiyiniz müəssisə “Güzəştli qəbul edildi” statusu təyin etməklə sizə şəxsi kabinetiniz vasitəsilə məlumat göndərəcəkdir. Müraciətinizə münasibəti şəxsi kabinetinizdə “Ali və Orta İxtisas Təhsili Müəssisələrinə Təhsilalan Qeydiyyatı” xidmətinə daxil olaraq, “Ümumi məlumatlar” səhifəsində Statusların tarixçəsi bölməsindən öyrənə bilərsiniz. Statuslar dərhal yenilənməyə bilər, çünki müraciət etdiyiniz təhsil müəssisəsinin müraciəti araşdırması və yoxlaması müəyyən vaxt tələb edir. Həmçinin, qeydiyyatını tamamlayaraq, təsdiq etmiş bütün müraciətlərin izlənməsinə nəzarət Təhsil Nazirliyi tərəfindən də, həyata keçirilir.

Valideyn məlumatlarını daxil etmək üçün xanalar görünmədikdə, valideyn məlumatlarımı necə daxil etməliyəm?

Valideyn məlumatları yalnız aşağıdakı şəxslər üçün görünür:
1. Ödənişli əsaslarla təhsil müəssisəsinə qəbul olmuş və Güzəştli qəbul addımında təhsil haqqı güzəştindən istifadə etmək istədiyini bildirən şəxslər;
2. Dövlət sifarişli əsaslarla təhsil müəssisəsinə qəbul olmuş və Güzəştli qəbul addımında müəyyən olunmuş təqaüdün 2 mislindən az olmayan məbləğdə təqaüd istədiyini bildirən 23 yaşı tamam olmamış şəxslər.

Ödənişli əsaslarla təhsil müəssisəsinə qəbul olmuş şəxs Güzəştli qəbul addımında təhsil haqqı güzəştindən istifadə etmək istədiyini bildirsə də, aşağıdakı sosial kateqoriyalar seçildikdə valideyn məlumatlarının daxil edilməsi üçün addım və xanalar görünmür.
1. I və II dərəcə əlilliyi olan şəxslər;
2. Sağlamlıq imkanları məhdud 18 yaşınadək olan şəxs;
3. Məcburi köçkün statusu olan şəxs.
Qeyd: Valideyni III qrup əlil olan şəxslərin uşaqları “Valideynlərini itirmiş və valideyn himayəsindən məhrum olmuş uşaqların sosial müdafiəsi haqqında” Azərbaycan Respublikası Qanununa uyğun olaraq təhsil haqqı güzəştindən yararlana bilməzlər.

Valideynim vəfat etdiyinə və ya məlum olmadığına görə FİN-ni bilmədikdə, FİN daxil etməyə bilərəm?

Valideyni məlum olmayan, valideyni vəfat etmiş və ya itkin düşmüş şəxslər valideyn FİN-ni daxil
etmədən növbəti addıma keçə bilərlər. Amma həmin şəxslərin valideynlərinin FİN-ni tapıb daxil
etmələri onların təhsil haqqı güzəştindən istifadə edilməsi üçün çevik qərarın verilməsində böyük
əhəmiyyətə malikdir.

Təhsil haqqımı hansı formada ödəməliyəm?

Təhsil haqqınızı portal.edu.az, gpp.az və ya bank vasitəsi ilə ödəyə bilərsiniz. Bunun üçün ilk öncə
“portal.edu.az” saytında qeydiyyatdan keçməli, “Ali və orta ixtisas təhsili müəsssisələrinə
təhsilalan qeydiyyatı” xidməti vasitəsi ilə qəbul olduğunuz təhsil müəssisənizə müraciət etməlisiniz.
Müraciətiniz göndərildikdən sonra təhsil müəssisəsi tərəfindən sənədləriniz yoxlanılacaq və müvafiq
olaraq onlara Ödəniş edilməlidir statusu təyin ediləcək. Ödəniş edilməlidir statusu təyin edildikdən
sonra ödənişi qeyd olunan vasitələrlə ödəyə bilərsiniz.


Ödəniş etmək üçün detallı izahlar:
Addım 1:
Tələbə şəxsi kabinetilə ödəniş edə bilər.
Addım 2:
Tələbə “gpp.az” saytında FİN və ya invoys vasitəsilə ödəniş edə bilər.
Bunun üçün gpp.az saytına daxil olmaq, bütün xidmətlərdən TƏHSİL seçmək, sonra ALİ TƏHSİL
MÜƏSSİSƏLƏRİ xidmətinə sıxmaq lazımdır. Açılan səhifədə müvafiq məlumatlar daxil edilməlidir.
Daha sonra ödəniş icra edilə bilər.
Addım 3:
Tələbələrə ödəniş edilməlidir statusu təyin edildikdən sonra tələbələr banka yaxınlaşaraq Hökumət
ödəniş portalı (HÖP) üzərindən ödəniş etmək istədiyini bildirir, FİN və ya ATİS-də formalaşan
invoysu təqdim edərək ödəniş edir. 

Ödəniş qəbzi əlavə edirəm, amma status Ödəniş edilməlidir olaraq qalır. Müəssisə sənədlərimi qəbul edəcək?

Ödəniş qəbzi əlavə etdikdən sonra status dəyişmir. Siz çeki əlavə etdikdə, əlavə etdiyiniz ödəniş
qəbzi müəssisəyə yönləndirilir və müəssisə yoxladıqdan sonra sistem vasitəsilə statusu
dəyişəcəkdir. Gözləməyiniz xahiş olunur.

Qeydiyyatdan keçmədən ödəniş edə bilərəm?

Qeydiyyatdan keçmədən ödəniş etməməyiniz xahiş olunur.

İki təhsil müəssisəsindən qəbul almışam, seçimi necə davam etdirməliyəm?

Qəbul xətti seçimi mərhələsinə gəldikdə, sistem tərəfindən sizə xəbərdarlıq ediləcək ki, siz iki təhsil
müəssisəsinə qəbul olmusunuz, lakin yalnız bir təhsil müəssisəsi seçmək imkanınız var və seçim
etdikdən sonra yenidən seçim imkanınız olmayacaq.
Yalnız ilk müraciət etdiyiniz müəssisə imtina statusu (Qəbul edilməsi və ya Vətəndaş imtina etdi)
təyin etdikdən sonra digər qəbul olduğunuz müəssisəyə yeni müraciət göndərmək imkanınız
yaranacaqdır.

İki təhsil müəssisəsindən birini seçib müraciəti göndərdikdən sonra fikrimi dəyişərəmsə nə edə bilərəm?

Yalnız ilk müraciət etdiyiniz müəssisə imtina statusu (Qəbul edilməsi və ya Vətəndaş imtina etdi)
təyin etdikdən sonra digər qəbul olduğunuz müəssisəyə müraciət göndərmək imkanınız
yaranacaqdır.

Qeydiyyat nə zaman bitir?

Qeydiyyat 19.09.2021-ci il tarixində saat 23.59-da bitəcəkdir.

Ali təhsilin magistratura səviyyəsi üzrə təhsil müəssisələrinə elektron qeydiyyatla bağlı sualım var
Elektron qeydiyyatla bağlı sualım var
Magistratura səviyyəsinə elektron formada necə qeydiyyatdan keçməliyəm?

Ali təhsil müəssisələrinin magistraturasına qəbul olmuş şəxslər ilk öncə “portal.edu.az”  saytında qeydiyyatdan keçməlidir. Bunun üçün əsas səhifəyə daxil olaraq “Qeydiyyat” düyməsinə sıxıb uyğun səhifəyə keçid edin.

Portalda artıq qeydiyyatım varsa, yenidən sistemdə qeydiyyatdan keçməliyəm?

Portalda artıq qeydiyyatınız varsa, yenidən qeydiyyat keçməyinizə ehtiyac yoxdur.

Şifrəmi unutmuşam. Necə bərpa etməliyəm?

Şəxsi kabinetə giriş zamanı şifrənizi unutduğunuz halda əsas səhifədən “Şifrəni unutdun?” düyməsini sıxın və açılan pəncərədə ilk öncə elektron poçt ünvanınızı daxil edin. Açılan növbəti pəncərədə mobil nömrənin son 4 rəqəmini daxil edin. Nömrəyə gələn təsdiq kodu daxil edildikdən sonra yeni şifrə təyin edilməlidir.

Sistemə daxil olduqdan sonra hansı xidməti seçməliyəm?

Sistemə daxil olduqdan sonra “Ali və orta ixtisas təhsil müəssisələrinə təhsilalan qeydiyyatını” xidmətini seçməli və məlumatlarınızı formaya uyğun doldurmalısınız.

Qeydiyyat nə zaman bitir?

Qeydiyyat 2021-ci ilin 13 iyuldan 22 iyul tarixinədək olacaqdır.

Məlumatların daxil edilməsi ilə bağlı sualım var
Magistraturaya müraciət etmək üçün hansı qəbul xəttini seçməliyəm?

Bildiyiniz kimi magistraturaya qəbul yalnız Dövlət İmtahan Mərkəzinin imtahanları ilə həyata keçirilir.  Əgər qəbul xətlərində qeyd edilmiş xüsusi DİM xətlərindən hər hansı biri sizə uyğun deyilsə, ümumi DİM vasitəsilə seçimini etməlisiniz.

Şəxsi məlumatlarımdakı elektron poçt və mobil nömrə mənə aid deyil

Siz qeydiyyatdan keçdiyiniz zaman istifadə etdiyiniz mobil nömrə və elektron poçt şəxsi məlumatlarınızda əks olunmuşdur.

Qəbul məlumatlarımı necə daxil etməliyəm?

Qəbul məlumatlarınız avtomatik əks olunur. Qəbul məlumatlarınızda hər hansı səhv olarsa, bu barədə Təhsil Nazirliyinə məlumat verməyiniz xahiş olunur.

Sənədlərimi hansı formatda əlavə edim? Tək-tək bir neçə səhifə yüklənmir

Sənədlərinizi pdf formatında, hamısını bir səhifədə əlavə etməyiniz məsləhət görülür. Bir neçə səhifəni eyni xanaya əlavə edə bilməyəcəksiniz.

Hansı xanalar məcburidir?

Qırmızı rəng alan bütün xanalara tələb olunan sənədi əlavə etməlisiniz.

Əlavə sənədlər əlavə etmək istəyirəm, amma xana sayı azdır

Digər sənəd xanasının yanındakı + düyməsini sıxmaqla xana sayını artıra bilərsiniz.

Sənədlərimin qəbul edilib-edilmədiyini necə öyrənəcəm?

Bu barədə müraciət etdiyiniz müəssisə sizə sistem vasitəsilə məlumat göndərəcəkdir.

Təhsil haqqının ödənilməsi ilə bağlı sualım var
Təhsil haqqında azad olunmaq üçün müraciət etmək istəyirəm. Bunu sistem üzərindən edə bilərəm?

Əgər siz ödənişli əsaslarla təhsil müəssisəsinə qəbul olan vətəndaşsınızsa şəxsi və qəbul məlumatlarınızı doldurduqdan sonra növbəti səhifədə qarşınıza Təhsil haqqından azad addımı çıxacaqdır. Burada “Bəli”seçimini etməklə, aid olduğunuz kateqoriyanı seçib təhsil haqqından azad olunmaq üçün müraciət edə bilərsiniz.

Təhsil haqqından azad olunmağım barədə məlumatı necə əldə edəcəm?

Bu barədə müraciət etdiyiniz müəssisə Güzəştli qəbul edildi statusu təyin etməklə sizə şəxsi kabinetiniz vasitəsilə məlumat göndərəcəkdir.

Təhsil haqqımı necə ödəməliyəm?

Təhsil haqqınızı nağdsız formada, portal.edu.az, gpp.az, müştərisi olduğunuz bank və Azərpoçt vasitəsilə ödəyə bilərsiniz. Bunun üçün müəssisə sizin sənədlərinizi yoxlamalı və ödəniş edilməlidir statusu təyin etməlidir. Ödəniş edilməlidir statusu təyin edildikdən sonra ödənişi qeyd olunan vasitələrlə ödəyə bilərsiniz.