• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menyu Menyu Geri
SUALIM VAR Elektron sənəd yoxlanışı

Elektron sənəd yoxlanışı

Hörmətli istifadəçi! Siz bu bölmədə Azərbaycan Respublikası Elm və Təhsil Nazirliyi, o cümlədən nazirliyə tabe qurumlar tərəfindən elektron formada təqdim edilən sənədlərin həqiqiliyini yoxlaya bilərsiniz.

E-sənədi yoxla

Yoxlamaq istədiyiniz sənədin üzərində olan məlumatları aşağıda daxil edin.