• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menyu Menyu Geri
SUALIM VAR Elektron sənəd yoxlanışı

135 418 şagird birinci sinfə gedir

2023-2024-cü tədris ilində respublikanın ümumi təhsil müəssisələrində ümumilikdə 1 612 294 şagird təhsil alacaq.

 

Ümumtəhsil məktəblərinin I sinfində 135 418, IX sinfində 152 536, XI sinfində isə 103 072 şagird təhsil alacaq.

 

Hər kəsə yeni tədris ilində uğurlar arzulayırıq.


15.09.2023 - 09:00