• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menyu Menyu Geri
SUALIM VAR Elektron sənəd yoxlanışı

Məktəbdənkənar müəssisələrdə çalışan əməkdaşlar üçün seminar

Təhsil İşçilərinin Peşəkar İnkişafı İnstitutu Bakı şəhəri və Abşeron rayonu üzrə məktəbdənkənar müəssisələrdə çalışan əməkdaşlar üçün “Beynəlxalq inkişaf naminə davamlı turizm” mövzusunda seminar keçirib.

Seminarda Birləşmiş Millətlər Təşkilatının 70-ci Baş Assambleyasının elan etdiyi “2017-ci il - Beynəlxalq inkişaf naminə davamlı Turizm İli”nin mahiyyətindən bəhs edilib. 12 akademik saatlıq proqramda inklüziv və davamlı iqtisadi artım, sosial inklüzivlik, məşğulluq və yoxsulluğun azaldılması, resurslardan səmərəli istifadə, ətraf mühitin mühafizəsi və iqlim dəyişikliyi, mədəni dəyərlər, qarşılıqlı anlaşma, sülh və təhlükəsizlik kimi mövzuların turizmin inkişafına təsirindən söz açılıb.

Turizmin tarixindən başlamış müştəri məmnunluğunadək müxtəlif rakursları əhatə edən seminar məktəbdənkənar müəssisələrdə çalışan təhsil işçilərinin müvafiq kompetensiyalarla  tanış edilməsini hədəfləyib.


6 il əvvəl