• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menyu Menyu Geri
SUALIM VAR Elektron sənəd yoxlanışı

“Peşə təhsili müəssisələri üzrə əsas fəaliyyət göstəriciləri”nin  təsdiq edilməsi barədə  Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin əmri

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 2016-cı il 6 dekabr tarixli 1138 nömrəli Fərmanı ilə təsdiq edilmiş "Azərbaycan Respublikasında peşə təhsili və təliminin inkişafına dair Strateji Yol Xəritəsi"nin Tədbirlər Planının 2.2.1.-ci bəndinin icrası məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 13.5-ci bəndini rəhbər tutaraq;

 

ƏMR EDIRƏM:

 

1. İxtisaslaşma sahələrini nəzərə almaqla peşə təhsili müəssisələrinin fəaliyyətinin qiymətləndirilməsi məqsədilə “Peşə təhsili müəssisələri üzrə əsas fəaliyyət göstəriciləri” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

2. Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyi (F.Mustafayev):

2.1. peşə təhsili müəssisələri üzrə əsas fəaliyyət göstəricilərinin müəyyən olunması mexanizminin hazırlanmasını;

2.2. peşə təhsili müəssisələri üzrə əsas fəaliyyət göstəricilərinin müəyyən olunması məqsədilə zəruri tədbirlərin (ezamiyyət və monitorinqlərin təşkili, sorğuların aparılması və digər) görülməsini;

2.3. peşə təhsili müəssisələri üzrə əsas fəaliyyət göstəricilərinin vəziyyəti barədə illik hesabatların Nazirliyə təqdim edilməsini təmin etsin.

3. İnformasiya şöbəsi (E.Məmmədov) əmrin peşə təhsili müəssisələrinə göndərilməsini, nazirliyin rəsmi internet səhifəsində yerləşdirilməsini və “Azərbaycan müəllimi” qəzetində dərc  edilməsini təmin etsin.

4. Əmrin icrasına nəzarət Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru F.Mustafayevə həvalə olunsun.

               

Əsas: Peşə Təhsili üzrə Dövlət Agentliyinin direktoru F.Mustafayevin xidməti məlumatı.

 

Ceyhun BAYRAMOV,

Nazir vəzifələrini müvəqqəti icra edən, nazir müavini 

26 dekabr 2017-ci il

№460


 

Əlavə:

 

Peşə təhsili müəssisələri üzrə əsas fəaliyyət göstəriciləri