• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menyu Menyu Geri
SUALIM VAR Elektron sənəd yoxlanışı

“Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Apellyasiya Şurası haqqında Əsasnamə”nin təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin əmri

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Apellyasiya Şurasının yaradılması barədə” 16.02.2016-cı il tarixli 84 nömrəli əmrinin 4-cü hissəsinin icrasını təmin etmək məqsədi ilə “Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 13.5-ci bəndini rəhbər tutaraq

 

ƏMR EDİRƏM:

 

1. “Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin Apellyasiya Şurası haqqında Əsasnamə” təsdiq edilsin (əlavə olunur).

 

Əsas: Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin 16.02.2016-cı il tarixli 84 nömrəli əmri.

 

 

Mikayıl CABBAROV,

Azərbaycan Respublikasının təhsil naziri

21 aprel 2016-cı il

№234


 

Əlavə:

Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyinin Apellyasiya Şurası haqqında Əsasnamə