• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Nazirlik Menyu Geri

MenyuMenyu

Sual-cavab

Azərbaycan Respublikasının Prezidenti cənab İlham Əliyevin 8 iyun 2008-ci il tarixli fərmanı ilə təsdiq edilmiş “2008-2012-ci illərdə Azərbaycan Respublikasında təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması üzrə Dövlət Proqramı”nın icrasına başlanmasından ötən müddətdə təhsil sistemində İKT infrastrukturunun inkişaf etdirilməsi, elektron təhsil texnologiyalarının tətbiqinin genişləndirilməsi istiqamətində xeyli işlər görülüb.

Belə ki, Dövlət Proqramı çərçivəsində yaradılan, geniş funksionallığı ilə fərqlənən Məlumat və Resurs Mərkəzi ən müasir texnologi standartlara cavab verir. Təhsil Portalının yaradılması üzrə işlərin birinci mərhələsi artıq başa çatıb.
Azərbaycanda indiyədək 20 minə yaxın müəllim təhsildə informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının (İKT) tətbiqi üzrə treninqlərdə iştirak edib. “Elektron məktəb” pilot layihəsinə əsasən 20 məktəb nümunəsində informasiya-kommunikasiya texnologiyalarının orta təhsil sistemində sistemli tətbiqi nəzərdə tutulur. Hələlik “Elektron məktəb” layihəsində Bakı və Sumqayıt şəhərlərinin orta təhsil müəssisələri iştirak edir. “Elektron məktəb” layihəsinin reallaşdırılması ilə kompüterlər nəinki informatika dərslərində, həmçinin digər dərslərdə də geniş istifadə ediləcəkdir.


5 il əvvəl