• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menyu Menyu Geri
SUALIM VAR Elektron sənəd yoxlanışı

“Kiçik addımlar – böyük uğurlar” adlı məktəbəqədər təhsil forumu

“İcmaəsaslı məktəbəqədər təhsil” layihəsi çərçivəsində ümummilli lider Heydər Əliyevin 100 illik yubileyinə həsr olunmuş “Kiçik addımlar – böyük uğurlar” adlı məktəbəqədər təhsil forumu təşkil olunub. 
  
Forumun məqsədi erkən təhsilin uşaq inkişafındakı rolunu təbliğ etmək, eləcə də valideynləri məktəqəbədər təhsil və müvafiq yaşda uşaqların inkişafı barədə maarifləndirmək olub. 
  
Forum çərçivəsində məktəbəqədər təhsil və iqtisadi inkişaf, məktəbəqədər təhsildə öyrənmə, valideyn əməkdaşlığı və psixopedaqoji inkişaf, məktəbəqədər təhsilin uşaq inkişafında rolu, məktəbəqədər yaş dövründə psixoloji pozuntular və müdaxilə yanaşması, məktəbəqədər yaş dövründə xüsusi təhsil ehtiyaclarının təmin edilməsi mövzularında çıxışlar olub. 
 


1 il əvvəl