• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menyu Menyu Geri
SUALIM VAR Elektron sənəd yoxlanışı

Atributlar

Elm və Təhsil Nazirliyinin emblemindən və digər atributlarından istifadəyə dair Təlimat

Elm və Təhsil Nazirliyinin emblemindən və digər atributlarından tabeçilikdə olan müəssisə və təşkilatlarda istifadəyə dair Təlimat

Zərf-C5

Zərf-DL

Zərf-C4

Zərf-C3

Zərf

Təhsil Nazirliyi təhsil müəsisəslərinin vizit kartı

Rayon - şəhər təhsil şöbəsinin vizit kartı

Vizit kartı

Rayon - şəhər təhsil şöbəsi təhsil müəssisənin vizit kartı

Vimpel-Yaracılıq

Vimpel-İdman

Vimpel

Fəxri fərman-İdman

Fəxri fərman3

Fəxri fərman-Orta ixtisas

Fəxri fərman1

Diplom

Diplom3

Diplom1

Təltifatlar

Təqdimat-En

Təqdimat-Az

Təqdimat

Medal

Lövhə şüşə-Üfüqi

Löhvə nömrəsiz - Üfüqi

Lövhə şüşə-Şaquli

Löhvə şüşə

Lövhə nömrəsiz-Şaquli

Lövhə nömrəsiz

Lövhə nömrəli-Üfüqi

Lövhə nömrəli-Şaquli

Lövhə nömrəli

Löhvə

Loqo-En-Rəngli

Loqo-En-Gerbsiz

Loqo-En-Monoxrom

Loqo-En

Loqo-Az-Rəngli

Loqo-Az-Monoxrom

Loqo-Az-Gerbsiz

Loqo-Az

Loqo

Qovluq

Kubok

Font

E imza-En

E imza-Az

E imza

Döş nişanı

CD üzü

CD qabı

CD

Təhsil şöbəsi - Təhsil müəssisəsi - A4 Blank

Təhsil şöbəsi - Təhsil müəssisəsi - A4 Blank

Təhsil müəssisəsi - A4 Blank

Təhsil şöbəsi - A4 Blank

Blank

Bayraq

Zərf-En

Zərf-En-C4

Zərf-En-C3

Zərf-Az-DL

Zərf-Az-C4

Zərf-Az-C5

Zərf-Az-C3

Zərf-Az

Zərf

Vizit kartı-Az

Vizit kartı-En

Vizit kartı

Sertifikat

Fəxri Fərman-Yaradıcılıq

Fəxri Fərman-Məktəb

Fəxri Fərman-İdman

Fəxri Fərman-1

Fəxri Fərman-3

Fəxri Fərman

Təltifatlar-Diplom3

Təltifatlar-Diplom1

Təltifatlar-Diplom

Təltifatlar

Təqdimat-En

Təqdimat-Az

Təqdimat

Löhvə-Şüşə-Üfüqi

Löhvə-Şüşə-Şaquli

Löhvə-Şüşə

Löhvə-Nömrəsiz-Üfüqi

Löhvə-Nömrəsiz-Şaquli

Löhvə-Nömrəsiz-Üfüqi

Löhvə-Nömrəsiz

Löhvə-Nömrəli-Üfüqi

Löhvə-Nömrəli-Şaquli

Lövhə nömrəli

Löhvə

Loqo-En-Rəngsiz

Loqo-En-Monoxrom

Loqo-En-Gerbsiz

Logo-Az-Rəngli

Loqo-Az-Monoxrom

Loqo-Az-Gerbsiz

Loqo-En

Loqo-Az

Loqo

Qovluq-En

Qovluq-Az

Qovluq

Font

Elektron imza - Az

Elektron imza - En

Elektron imza

CD üzlük

CD qabı

CD

Bayraq