• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Nazirlik Menyu Geri

MenyuMenyu

Virtual bələdçi Elektron sənəd yoxlanışı

Satınalma müqaviləsinin bağlanılmasına dair bildiriş

Təhsil Nazirliyi tərəfindən 2 iyun 2021-ci il tarixində 2021-2022-ci tədris ilinə ümumi orta təhsil səviyyəsi (5-9-cu siniflər) üçün kiçik ölçülü kağız dərsliklərin istehsalı ilə bağlı poliqrafiya işlərinin satın alınmasına dair açıq tender keçirilib. Tender Komissiyasının qərarına əsasən, tenderin qalibi “Şərq-Qərb” Açıq Səhmdar Cəmiyyəti olub və 24 iyun 2021-ci il tarixində həmin müəssisə ilə satınalma müqaviləsi bağlanılıb.


30.06.2021 - 10:10