• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Nazirlik Menyu Geri

Virtual bələdçi Elektron sənəd yoxlanışı

Satınalınma müqaviləsinin bağlanmasına dair elan

Təhsil Nazirliyinin aparatında istifadə olunacaq müxtəlif blank, qovluq, dərkənar, qeyd kitabları və vizitkartların çapı işlərinin satınalınması ilə əlaqədar keçirilmiş kotirovka sorğusunda iştirak edən iddiaçıların təklifləri qiymətləndirilib.
 

Kotirovka sorğusunun nəticələri haqqında tender komissiyasının yekun protokoluna əsasən, “İlkin-Ko”  Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti qalib elan edilib və həmin təşkilat ilə 23 noyabr 2021-ci il tarixdə satınalma müqaviləsi bağlanıb.


23.11.2021 - 17:30