• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Nazirlik Menyu Geri

MenyuMenyu

Sual-cavab

Xüsusi məktəblər

1. 11 nömrəli xüsusi təhsil məktəbi
Tabeçilik: Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi


2. 268 nömrəli xüsusi təhsil məktəbi
Tabeçilik: Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi


3. 3 nömrəli xüsusi təhsil məktəbi
Tabeçilik: Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi


4. Gəncə şəhər 45 saylı xüsusi məktəb
Tabeçilik: Gəncə Rayon Təhsil İdarəsi


5. Sumqayıt şəhər evdə fərdi təhsil
Tabeçilik:Sumqayıt Rayon Təhsil Şöbəsi