• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Azerbaijan and Kazakhstan hold a ceremony for signing education documents

A ceremony for signing Azerbaijani-Kazakhstani documents was held on March 11 with the participation of the President of the Republic of Azerbaijan, Ilham Aliyev, and the President of the Republic of Kazakhstan. Kasym-Jomart Tokayev.


During the ceremony, Minister of Science and Education of Azerbaijan Emin Amrullayev and Minister of Science and Higher Education of Kazakhstan Sayasat Nurbek signed a "Protocol on amendments to the agreement on cooperation in the field of education between the Ministry of Science and Education of Azerbaijan and the Ministry of Science and Higher Education of Kazakhstan dated April 3, 2017."


As per the protocol, the involved parties intend to exchange students annually across various programs: three individuals for bachelor's degree programs, five for master's degree programs, two for doctoral degree programs, two for basic (basic higher) medical education programs, and two for residency programs.


Kazakhstan has agreed to facilitate the training of five individuals in disciplines such as information and communication technology, engineering, processing, and the building industry. They will also provide training for another five people in agricultural and bio-resources, art and humanities, social sciences, journalism, information, business, management, and law. Furthermore, two people will be trained in the fields of healthcare and social security.


The Azerbaijani side will train three people in technical and technological specialties, three in humanitarian and social specialties, three in economic and managerial specialties, one in natural specialties, and two in basic (basic higher) medical education and residency.


According to the protocol, both parties will work together to enable student accommodation in dorms linked with higher educational institutions in Azerbaijan and higher (or postgraduate) educational institutions in Kazakhstan.
 


12.03.2024 - 12:47