• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Higher education

Implements the formation of an internationally competitive system of higher education that ensures the transfer of scientific innovations to production, taking into account the needs of the economy, labor market and society at the level of higher education, training highly qualified specialists and scientific-pedagogical personnel according to individual educational programs.

 

 

Activity directions:

  • Application of competency-based and student-oriented educational programs;
  •  Ensuring lifelong learning and continuity of education;
  • Ensuring that the process of qualitative and transparent higher education is adapted to the requirements of society and the economy;
  • Ensuring the development of scientific researches and innovations;
  • Internationalization of the higher education system and ensuring international competitiveness.