• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Extracurricular Education

Extracurricular Education is a type of education that ensures the development of interests, inclinations and skills, intellectual levels, creative abilities, physical capabilities of children, adolescents and young people.

 

Activity Directions:

  • Determining the aptitudes, interests and abilities of children, adolescents and young people and ensuring their creativity, leisure and physical development;
  • Implementation of necessary measures for the training of high-level athletes in the country, organization of exhibitions, contests, festivals,  competitions, spartakiads and other events;
  •  Protecting pupils and students from harmful habits, promoting healthy lifestyle, preparing and conducting awareness-raising activities on topics required. 
  • Taking necessary measures for the preparation and approval of draft documents in the areas of out-of-school education, to organize the provision of out-of-school institutions with programs, curriculums, methodological and normative documents.