• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Vocational Education

The State Agency for Vocational Education is an executive body providing and coordinating the implementation of state policy in the field of vocational education and organizing the activities of vocational education institutions under the Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan.

 

 

Activity Directions

  • Organizes and coordinates the activities of subordinate vocational education institutions to ensure the training of qualified personnel and improve their competitiveness;
  • Organizes the implementation of accessible, skills development and vocationally-oriented vocational education and training in order to continuously adapt vocational education to the requirements of the labor market;
  • Takes measures to develop the material and technical base of vocational education institutions;
  • Ensures the development and implementation of programs as part of state-business cooperation with employers to improve the effectiveness of vocational training in vocational education institutions;
  • Develops and implements methodologies for recognizing skills acquired through informal methods;
  • Organizes coordination of international programs and projects in the field of vocational education.