• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Ministry Menu Back

Vocational Education

According to the Decree No. 869 of the President of the Republic of Azerbaijan dated April 20, 2016 “On establishment and operation of the State Agency for Vocational Education under the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan”, the State Agency for Vocational Education under the Ministry of Education was established, and its regulation was approved. 

 

 

 

 

The State Agency for Vocational Education

According to the Decree No. 869 of the President of the Republic of Azerbaijan dated April 20, 2016 “On establishment and operation of the State Agency for Vocational Education under the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan”, the State Agency for Vocational Education under the Ministry of Education was established, and its regulation was approved.  

 

The State Agency for Vocational Education under the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan is an executive authority that ensures and coordinates the implementation of state policy in the field of vocational education and organizes the activities of vocational education institutions under the Ministry of Education of the Republic of Azerbaijan.

Directions of the Activity of the Agency

As a result of the socio-economic policy implemented in recent years, Azerbaijan has developed significantly, the material well-being of the population has greatly improved, the level of poverty has been reduced to a minimum and the country is now among the middle-income countries. The implemented reforms and large-scale infrastructure projects have created conditions for the reconstruction and sustainable development of socio-economic life. 

 

The Agency’s directions of the activity are the following:

 

Vocational Directions

The next strategic task facing the country is to ensure sustainable economic development and improve the living standards of the population by further modernizing socio-economic life and adapting it to the best international practices. To achieve this, the State Agency for Vocational Education is currently working on nine vocational directions.