• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Shusha hosts first international children's dance festival

International children's dance festival called "Heydar Aliyev – the great herald of the unity of the Turkic world" was held on June 1 in Shusha. 

 

The festival between children's dance groups from Turkic-speaking countries took place under the organization of the Ministry of Science and Education.

 

Head of the Department of Humanitarian Policy, Diaspora, Multiculturalism and Religious Affairs of the Presidential Administration of the Republic of Azerbaijan Farah Aliyeva, Deputy Prime Minister Ali Ahmedov, Minister of Science and Education Emin Amrullayev, Minister of Culture Adil Kerimli, Chairman of the Milli Majlis (National Assembly) Committee on Science and Education Bakhtiar Aliyev, Deputy Minister of Youth and Sports Indira Hajiyeva, Deputy Chairman of the State Committee for Family, Women and Children Affairs Sadagat Gahramanova attended the festival.

 

About 150 schoolchildren from Turkey, Kazakhstan, Kyrgyzstan, Uzbekistan and Azerbaijan performed various dance numbers at the festival.

 

It should be mentioned that the purpose of the festival was to inform children and young people about the work done by the world-famous politician Heydar Aliyev concerning the Turkic world, introduce Azerbaijan to the young generation of Turkic-speaking countries, familiarize children with each other's national traditions, create conditions for them to properly represent the history and culture of their country, as well as introduce the participants to the fascinating beauty of the city of Shusha.


01.06.2023 - 15:18