• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

President laid foundation stone for school in city of Kalbajar

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev has participated in the groundbreaking ceremony for the 960-seat school in the city of Kalbajar.

 

Minister of Science and Education Emin Amrullayev informed the head of state on the work to be done.

 

The school will have 41 classrooms, IT, biology, chemistry, physics rooms, 8 labs, gyms, assembly hall, canteen etc.

 

The head of state laid a foundation stone for the 960-seat school in the city of Kalbajar.

 

https://president.az


27.05.2023 - 20:30