• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Minister of Science and Education meets Algerian ambassador

On 9 March, Minister of Science and Education Emin Amrullayev has met with the newly appointed Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the People's Democratic Republic of Algeria to Azerbaijan Abdelouahab Osmane.

 

During the meeting, the ambassador thanked for the opportunity given to 3 Algerian nationals to study in the Republic of Azerbaijan within the educational grant established by the government of the Republic of Azerbaijan for citizens of member states of the Organization of Islamic Cooperation.

 

The parties then discussed the prospects for cooperation between Azerbaijan and Algeria in the field of education.


09.03.2023 - 17:30