• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Minister of Education awards the winners of the contest within "TEKNOFEST Azerbaijan” festival

On May 29, there was an awarding ceremony for the teams that won the second and third places in the competitions held as part of "TEKNOFEST Azerbaijan" festival.

The Minister of Education Emin Amrullayev awarded the prize to the “Metaverse” team from Ganja FRITL and “SUM Builders” from school № 81 of Baku, that won the second and third places in category A of the “Baku Skills” competitions within the festival.

It should be noted that within the framework of «TEKNOFEST Azerbaijan” festival, 8 contests were organized among high school and university students and startups – “Baku Skills”, “Unmanned Aerial Vehicles”, “Robotics”, “AgroTech”, “Social Innovations”, “Amateur Satellite Modeling”, “GLIDER” and “Green Technologies”. Competitions were held among the participants in 3 categories. More than 1000 teams, formed of more than 5 thousand young people, applied for participation in the competitions.


29.05.2022 - 19:43