• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Seljuk Bayraktar awarded title of honorary doctor of the Azerbaijan Technical University

On May 25, Seljuk Bayraktar, technological manager of “Bayrak” company and chairman of the Board of Trustees of the Technology Team Foundation, was awarded the title of honorary doctor of the Azerbaijan Technical University (AzTU).

 

The event was attended by Deputy Minister of Education Firudin Gurbanov, Turkish Ambassador to Azerbaijan Jahid Bagchi, heads of various ministries of the two countries, professors and students of the Azerbaijan Technical University.

 

Speaking at the event, Deputy Minister of Education Firudin Gurbanov said that development of a person is directly related to his/her mastery of science and education. In this sense, it was Bayraktar's mastery of science and education that introduced him to the world. Speaking about the attention paid to the development of defense industry in Azerbaijan, Firudin Gurbanov noted that training of highly qualified personnel in this direction is also an important condition. The deputy minister said that AzTU is currently the only university in the region that trains personnel for the defense industry. Firudin Gurbanov also said that in recent years AzTU has established a high level of cooperation with leading universities, research and innovation centers of Turkey.

 

Then Seljuk Bayraktar, a guest of honor at AzTU, met with students. Stressing the importance of the development of the defense industry for the country, Bayraktar informed the students about the modern technologies he had developed, as well as his new projects and research works. 

 

Then there was a ceremony of awarding Seljuk Bayraktar the title of honorary doctor of the Technical University of Azerbaijan. Rector of AzTU Vilayat Valiyev presented the guest with a diploma of honorary doctor. The rector noted that only 15 people have been awarded the title of honorary doctor of AzTU so far, and Seljuk Bayraktar is the youngest honorary doctor of AzTU. Vilayat Valiev emphasized Seljuk Bayraktar's research for the technological future on a digital platform, his invaluable contribution to the development of science and technology and thanked him for meeting with AzTU students.

 

After the event, Seljuk Bayraktar familiarized himself in the lobby of the university with an exhibition of handicrafts of AzTU teams, which will participate in the festival "TEKNOFEST Azerbaijan".

 

At the end of the ceremony, participants were photographed.

 


25.05.2022 - 17:40