• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Azerbaijan has become a member of “World Skills Asia” organization

Azerbaijan is elected as a member of “World Skills Asia” organization, known as the Olympiad of vocational education personnel.

The organization envisages the regional cooperation via World Skills competition at the Asian continent, the organization of competitions, as well as the exchange of possible experience in the development of knowledge and skills. “The World Skills Asia” competition is also known as the Olympiad of vocational education personnel.

The main task of the competition is the development of skills and professions in the field of technology, as well as services, which are important for the world economy, the promotion of knowledge and skills in this field among member countries.

In the biennial competitions, our country is expected to participate in the World Skills Asia competition, which will be held in November this year in Abu Dhabi, the capital of the United Arab Emirates.


03.04.2020 - 13:05