09.11.0200

Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci Layihə 6 komponentdən ibarət tərtib edilib. Onlardan ikisi, yəni 1-ci və 5-ci komponentlər alt-komponentlərə bölünüb. Aşağıda verilmiş strukturda komponent və alt-komponentlərin üzərinə vurmaqla onların icra planları ilə tanış ola bilərsiz.

 

Komponent 1:
Ümumi təhsil üzrə kurikulumun tətbiqinə dəstək və kurikulum islahatının davam etdirilməsi

       
 

Alt-komponent 1.1:
Kurikulum islahatının davam etdirilməsi və kurikulumun tətbiqinə dəstək
 

Alt-komponent 1.2:
Tədris materiallarının hazırlanması və məktəb kitabxanalarının müasirləşdirilməsi
 

 

Komponent 2:
Pedaqoji kadrların əlavə təhsil sisteminin müasirləşdirilməsi


Komponent 3:
Təhsilin keyfiyyətinin yüksəldilməsində təhsil alanların qiymətləndirilməsindən istifadə


Komponent 4:
Məktəbə hazırlığın inkişaf etdirilməsi


Komponent 5:
Təhsil siyasətinin hazırlanması və idarə olunması imkanlarının gücləndirilməsi

       

Alt-komponent 5.1:
Təhsil sistemində idarəetmənin təkmilləşdirilməsi, müəllim peşəsi ilə bağlı reqlamentləşdirici qaydaların yenidən işlənməsi və tətbiqi

Alt-komponent 5.2:
TİMS-in ölkə səviyyəsində həyata keçirilməsi və ondan istifadənin genişləndirilməsi

 

 

Alt-komponent5.3:
Məktəb şəbəkəsinin rasionallaşdırılması və şagirdbaşına maliyyələşdirmə islahatları

 

 

Alt-komponent5.4:
Təhsil islahatlarına dair ictimaiyyətin məlumatlandırılması
  

 


Komponent 6:
Layihənin əlaqələndirilməsi, monitorinqi və qiymətləndirilməsi