əlavə 2
 
Azərbaycan Respublikası təhsil nazirinin
27 dekabr 2013-cü il tarixli 937 nömrəli
əmri ilə təsdiq edilmişdir
 
 
Daxili informasiya mübadiləsinin yaradılması məqsədi ilə hər həftənin cümə günü təşkil olunan iclasda Nazirliyin struktur bölmələri üzrə müəyyənləşdirilmiş şəxslərin siyahısı
 
1. Kənan Quliyev Daxili nəzarət şöbəsinin müdiri
2. Aydın Əhmədov Məktəbəqədər və ümumi təhsil şöbəsinin müdiri
3. Gültəkin Hüseynova Elm, ali və orta ixtisas təhsili şöbəsinin müdiri
4. Rauf Orucov İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri
5. Fariz Rzayev Beynəlxalq əməkdaşlıq şöbəsinin müdiri
6. Faiq Şahbazlı Dərslik və nəşriyyat şöbəsinin müdiri
7. Fərzəli Qədirov İnsan resursları şöbəsinin müdiri
8. Sübhi Kazımov Hüquqi ekspertiza və lisenziyalaşdırma şöbəsinin müdiri
9. Ağababa İbrahimov Tərbiyə və məktəbdənkənar müəssisələrlə iş şöbəsinin müdiri
10.  İsmayıl Sadıqov Təhsilin statistikası və keyfiyyətin qiymətləndirilməsi şöbəsinin müdiri
11. Namiq Məmmədov Texniki peşə təhsili şöbəsinin müdiri
12. Samir Məmmədov Təhsil sisteminin informasiyalaşdırılması idarəsinin rəisi
13. Musa Məmmədov Əsaslı tikinti idarəsinin rəisi
14. Məlahət Hacıyeva De-institutlaşma və uşaqların müdafiəsi idarəsinin rəisi