21.09.2015 12:11

Azərbaycan Respublikasının dövlət müstəqilliyinin bərpasının iyirminci ildönümü ilə bağlı məktəblilər arasında vətənpərvərlik mövzusuna həsr olunmuş respublika ifa müsabiqəsinin TƏŞKİLAT KOMİTƏSİ

1 Qulu Novruzov Təhsil nazirinin müavini sədr
2. Ağababa İbrahimov Tərbiyə və məktəbdənkənar müəssisələr şöbəsinin müdiri üzv
3. İlham Mustafayev Ali və orta ixtisas təhsili şöbəsinin müdiri üzv
4. Şahrza Əliyev İqtisadiyyat şöbəsinin müdiri üzv
5. Maral Salmanova Tərbiyə və məktəbdənkənar müəssisələr şöbəsinin aparıcı məsləhətçisi üzv
6. Rasim Quliyev Sumqayıt Musiqi Kollecinin direktoru üzv
7. Əlihəsən Əmzəyev Astara Pedaqoji Kollecinin direktoru üzv
8. Balamirzə Məmmədov Şirvan Dövlət Humanitar və İqtisadiyyat Kollecinin direktoru üzv
9. Gülçin Mirzəyeva Gəncə Musiqi Kollecinin direktoru üzv
10. Vaqif Hüseynov Ağcabədi Pedaqoji Kollecinin direktoru üzv
11. Sərdar Şərifov Şəki Musiqi Kollecinin direktoru üzv
12. Yusif Babayev Naxçıvan Musiqi Kollecinin direktoru üzv
13. Vaqif Əmiraslanov Bakı Sosial-Pedaqoji Kollecinin direktoru üzv
14. İlqar Mahmudov  Bakı Humanitar Kollecinin direktoru üzv