21.09.2015 12:11

Əlavə 3
 
Ali məktəb tələbələrinin bədii yaradıcılıq
festivalının keçirilməsi üzrə
 
MÜNSİFLƏR HEYƏTİ

1. Sücəddinov Faiq Miri oğlu - Yaşıl Teatrın bədii rəhbəri, Azərbaycan Respublikasının xalq artisti münsiflər heyətinin sədri
2. Baba Vəziroğlu
(Məsimov Baba Vəzir oğlu)
- Azərbaycan Respublikasının Əməkdar incəsənət xadimi, üzv
3. Hüseynova Lalə Şirməmməd qızı - Azərbaycan Bəstəkarlar İttifaqının məsul katibi, üzv
4. Rəsulova Oksana Eyvaz qızı - Beynəlxalq festivalların laureatı, üzv