Hökumətlərarası Təqaüd Proqramları (HTP-dövlət xətti) çərçivəsində xaricdə təhsil və mövcud imkanlar

 

Hökumətlərarası müqavilələr çərçivəsində Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xaricdə təhsili digər ölkələrin Azərbaycan vətəndaşları üçün və ya qarşılıqlı olaraq, ayrılan təqaüd yerləri üzrə həyata keçirilir. Bu proses Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 01.05.2015-ci il tarixli 125 nömrəli Qərarı ilə təsdiq olunmuş “Azərbaycan Respublikası vətəndaşlarının xarici ölkələrdə, əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin Azərbaycan Respublikasında təhsil alması Qaydaları”nın 2.1.4-cü bəndinə əsasən, müvafiq müqavilələrdə nəzərədə tutulmuş şərtlər və ayrılan kvotalar çərçivəsində tənzimlənir. Hər bir təqaüd proqramı barədə şərtlər və tələblər ona dair verilmiş müvafiq elanda ətraflı izah edilir.

2020/21-ci tədris ili üçün hökumətlərarası müqavilələr çərçivəsində Azərbaycan vətəndaşları üçün ayrılan təqaüd proqramları barədə məlumat

2019/20-cu tədris ili üçün hökumətlərarası müqavilələr çərçivəsində Azərbaycan vətəndaşları üçün ayrılan təqaüd proqramları barədə məlumat