Ən çox tələb olunan Təhsil Nazirliyinin sənədlərinin siyahısı

1. Təhsil Nazirliyində və tabe qurumlarda vətəndaşların qəbulu Qaydaları


2. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyi sisteminə daxil olan ümumi təhsil müəssisələrində və peşə liseylərində müəllimlərə tələbatın müəyyənləşdirilməsi, pedaqoji kadrların yerdəyişməsi və işə qəbulu Qaydaları


3. Ali təhsil müəssisələrinin bakalavriat və magistratura səviyyələrində təhsilalanların köçürülməsi, xaric edilməsi, bərpa olunması və akademik məzuniyyət götürülməsinə dair müvəqqəti Qaydalar


4. Təhsil haqqının ödənilməsi Qaydaları


5. Doktorantlara, ali təhsil, orta ixtisas və ilk peşə-ixtisas təhsili müəssisələrinin tələbələrinə və şagirdlərinə təqaüdlərin təyin olunması və ödənilməsi Qaydası


6. Fərdi təhsilin təşkili haqqında Qaydalar


7. Məktəbdaxili qiymətləndirmənin aparılması


8. Uşaqların, şagirdlərin ümumi təhsil müəssisələrinə qəbulu və yerdəyişməsi Qaydaları


9. Xüsusi istedada malik uşaqların vaxtından əvvəl I sinfə qəbulu Qaydaları


10. Ümumi təhsil müəssisələrində şagirdlərin sinifdən-sinfə keçirilməsi haqqında müvəqqəti Qaydalar


11. Ümumi təhsil pilləsinin ibtidai, ümumi orta və tam orta təhsil səviyyələrinin eksternat təhsilalma formasında vaxtından əvvəl bitirilməsi Qaydaları


12. Ümumi təhsili xüsusi nailiyyətlərlə başa vuran məzunların qızıl və ya gümüş medalla təltif olunma Qaydası


13. Magistratura təhsilinin məzmunu, təşkili və "magistr" dərəcələrinin verilməsi Qaydaları


14. Doktoranturaların yaradılması və doktoranturaya qəbul Qaydaları


15. Əlavə təhsilin məzmunu, təşkili və əlavə təhsilin hər hansı istiqaməti üzrə təhsil almış şəxslərə müvafiq sənədin verilməsi Qaydası


16. Elektron tədris resurslarının kompleks ekspertizası və onlara Təhsil Nazirliyinin qrifinin verilməsi Qaydaları


17. Ümumi təhsil müəssisələrində işləyən müəllimlərin bilik və bacarıqlarının diaqnostik qiymətləndirilməsinin aparılması Qaydaları


18. Müəllimlərin etik davranış Qaydaları