Dövlət büdcəsinin tərkibində təhsil xərcləri

İllər

Dövlət büdcəsinin tərkibində təhsil xərcləri (min manatla)

2001

202226,6

2002

216453,9

2003

243253,2

2004

308250,0

2005

378643,0

2006

498520,3

2007

722988,9

2008

979719,5

2009

1147901,3

2010

1180790,7

2011

1268528,9

2012

1453180,9

2013

1437723,0

2014

1553864,9

2015

1605125,7

2016-cı il üçün proqnoz

1830212,8