Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturu

Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 
2014-cü il 24 iyul tarixli Sərəncamı ilə təsdiq edilmişdir

Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturu
1. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin aparatı.
2. Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin strukturuna daxil olan qurumlar:
2.1. Bakı Şəhəri üzrə Təhsil İdarəsi;
2.2. regional təhsil idarələri.