"Ali təhsil müəssisəsinin kitabxanasının Nümunəvi Əsasnaməsi"nin və "Ümumi təhsil müəssisəsinin kitabxanasının Nümunəvi Əsasnaməsi" nin təsdiq edilməsi haqqında zərbaycan Respublikası Nazirlər Kabinetinin Qərarı

Azərbaycan Respublikası Kostitusiyasının 119-cu maddəsinin səkkizinci abzasını rəhbər tutaraq və Azərbaycan Respublikası Təhsil Nazirliyinin təklifini nəzərə alaraq Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti 

 

QƏRARA ALIR:

 

1. "Ali təhsil müəssisəsinin kitabxanasının Nümunəvi Əsasnaməsi" təsdiq edilsin (1 nömrəli əlavə).

2. "Ümumi təhsil müəssisəsinin kitabxanasının Nümunəvi Əsasnaməsi" təsdiq edilsin (2 nömrəli əlavə).

 

Artur Rasi-zadə,

 Azərbaycan Respublikasının Baş naziri

Bakı şəhəri, 5 iyul 2016-cı il

№ 266


Əlavə:

1. Ali təhsil müəssisəsinin kitabxanasının Nümunəvi Əsasnaməsi

2. Ümumi təhsil müəssisəsinin kitabxanasının Nümunəvi Əsasnaməsi