Tədris illəri üzrə akkreditə olunan dövlət və özəl ali təhsil müəssisələrinin siyahsı

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 15 avqust 2004-cü il tarixli 43-qərarı ilə təsdiq olunuş “Ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin attestasiyası və akkretisasiyası haqqında” Əsasnaməyə uyğun olaraq 2005-2006-cı tədris ilindən başlayaraq Təhsil Nazirliyi tərəfindən ali və orta ixtisas təhsili müəssisələrinin akkreditə olunmasına başlanıb
 
 
2012-2013-cü tədris ilində akkreditə olunmuş
dövlət ali məktəbləri
 
1. Milli Aviasiya Akademiyası
 
 
 
2012-2013-cü tədris ilində akkreditə olunmuş
özəl ali məktəblər
 
1. Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
2. Bakı Qızlar Universiteti
 
 
 
2011-2012-ci tədris ilində akkreditə olunmuş
dövlət ali məktəbləri
 
1. Naxçıvan Müəllimlər İnstitutu
2. Azərbaycan Müəllimlər İnstitutu və filialları
3. Azərbaycan Dövlət Rəssamlıq Akademiyası
4. Azərbaycan Dövlət Aqrar Universiteti
5. Azərbaycan Respublikasının Prezidenti yanında Dövlət İdarəçilik Akademiyası
 
 
 
2011-2012-ci tədris ilində akkreditə olunmuş
özəl ali məktəblər
 
1. Bakı Avrasiya Universiteti 
2. Qərb Universiteti 
3. Xəzər Universiteti
4. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
5. Odlar Yurdu Universiteti
 
2010-2011-ci tədris ilində akkreditə olunmuş
dövlət ali məktəbləri
 
1. Azərbaycan Milli Konservatoriyası
2. Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyası 
 
2010-2011-ci tədris ilində akkreditə olunmuş
özəl ali məktəblər
 
 
1. Bakı Biznes Universiteti
2. Elm və Təhsil Mərkəzi “Təfəkkür” Universiteti
 
2009-2010-cu tədris ilində akkreditə olunmuş
dövlət ali məktəbləri
 
1. Lənkəran Dövlət Universiteti
2. Mingəçevir Politexnik İnstitutu
 
 
2009-2010-cu tədris ilində akkreditə olunmuş
özəl ali məktəblər
 
1. Naxçıvan Özəl Universiteti
 
2008-2009-cu tədris ilində akkreditə olunmuş
dövlət ali məktəbləri
 
1. Azərbaycan Dövlət İqtisad Universiteti
2. Azərbaycan Dillər Universiteti
3. Sumqyıt Dövlət Universiteti
4. Gəncə Dövlət Universiteti
 
2008-2009-cu tədris ilində akkreditə olunmuş
özəl ali məktəblər
 
1. Azərbaycan Universiteti
 
2007-2008-cı tədris ilində akkreditə olunmuş
dövlət ali məktəbləri
 
1. Azərbaycan Dövlət Pedaqoji Universiteti
2. Bakı Slavyan Universiteti
3. Azərbaycan Memarlıq və İnşaat Universiteti
4. AzərbaycanTexniki Universiteti
 
2007-2008-ci tədris ilində akkreditə olunmuş
özəl ali məktəblər
 
1. Qafqaz Universiteti
2. Ali İctimai - Siyasi Universitet
3. Bakı Asiya Universiteti  
 
2006-2007-cı tədris ilində akkreditə olunmuş
dövlət ali  məktəbləri
 
1. Azərbaycan Tibb Universiteti
2. Azərbaycan Dövlət Mədəniyyət və İncəsənət Universiteti
3. Azərbaycan Texnologiya Universiteti
 
2006-2007-ci tədris ilində akkreditə olunmuş
özəl ali məktəblər
 
1. Azərbaycan Beynəlxalq Universiteti
2. Bakı Ali Pedaqoji Qızlar Seminariyası
 
2005-2006-cı tədris ilində akkreditə olunmuş
dövlət ali məktəbləri
 
1. Azərbaycn Milli Aviasiya Akademiyası
2. Bakı Dövlət Universiteti
 
2005-2006-cı tədris ilində akkreditə olunmuş
özəl ali məktəblər
 
1. “Odlar Yurdu” Universiteti