Azərbaycan Respublikasında işçilərin attestasiyasının keçirilməsi Qaydalarının təsdiq edilməsi barədə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti Qərararı

«Azərbaycan Respublikası Əmək Məcəlləsinin təsdiq edilməsi, qüvvəyə minməsi və bununla bağlı hüquqi tənzimləmə məsələləri haqqında» Azərbaycan Respublikası Qanununun tətbiq edilməsi barədə» Azərbaycan Respublikası Prezidentinin 1999-cu il 15 aprel tarixli 122 nömrəli Fərmanının icrasını təmin etmək məqsədi ilə Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
 
QƏRARA ALIR:
 
 1. «Azərbaycan Respublikasında işçilərin attestasiyasının keçirilməsi Qaydaları» təsdiq edilsin (əlavə olunur).
 2. Bu qərar imzalandığı gündən qüvvəyə minir.
 
 
Artur RASİ-ZADƏ, 
Azərbaycan Respublikasının Baş naziri
Bakı şəhəri, 23 may 2011-ci il
№ 97

 
 Əlavə :