Ali məktəblərdə elmi-tədqiqat işlərinin təşkili və planlaşdırılması haqqında əsasnamə

ALİ VƏ ORTA İXTİSAS TƏHSİLİ MÜƏSSİSƏLƏRİNİN FƏALİYYƏTİ İLƏ BAGLI ƏSASNAMƏLƏRİN TƏSDİQ EDİLMƏSİ HAQQINDA AZƏRBAYCAN RESPUBLİKASI NAZİRLƏR KABİNETİ
 
 
Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabineti
 
QƏRARA ALIR:
 
Azərbaycan Respublikasının Təhsil Qanununa uyğun olaraq, ali və orta ixtisas məktəblərinin fəaliyyəti ilə bağlı Təhsil Nazirliyi tərəfindən təqdim olunan Əsasnamələr təsdiq edilsin (əlavə 1-8).
 
 
F.Quliyev
Baş nazir
Bakı şəhəri, 6 noyabr 1995-ci il
 № 242

Əlavələr

1. Ali məktəblərdə elmi-tədqiqat işlərinin təşkili və planlaşdırılması haqqında əsasnamə

2. Ali məktəb elmi-tədqiqat laboratoriyası haqqında əsasnamə

3. Ali məktəbin sahə elmi-tədqiqat laboratoriyası haqqında əsasnamə

4. Təsərrüfat hesablı elmi-tədqiqat işləri haqqında əsasnamə

5. Ali   məktəbintəcrübə-konstruktor, layihə-texnolojibüroları haqqında əsasnamə

6. Ali məktəbin nəzdindəki elmi-tədqiqat institutu və elmi-tədqiqat mərkəzi haqqında əsasnamə