“Doktorantların və gənc tədqiqatçıların Respublika elmi konfransının Əsasnaməsi” nin təsdiqi barədə Azərbaycan Respublikasının təhsil nazirinin əmri

“Azərbaycan Respublikasının Təhsil Nazirliyi haqqında Əsasnamə”nin 9.21-ci bəndini rəhbər tutaraq
 
ƏMR EDİRƏM:
 
2. İctimaiyyətlə əlaqə şöbəsi (B.Hüseynzadə) əmrin “Azər­baycan müəllimi” qəzetində, “Təhsil xəbərləri” məlumat-in­formasiya məcmuəsində dərc olunmasını və Nazirliyin inter­net saytında yerləşdirilməsini təmin etsin.
3. Ümumi şöbə (H. Məhərrəmova) əmrin əlavəsi ilə birlikdə çoxaldılıb yerlərə göndərilməsini təmin etsin.
4. Əmrin icrasına nəzarət nazir müavini İ.Hüseynovaya hə­valə edilsin.
 
Misir Mərdanov
Azərbaycan Respublikasının
təhsil naziri
8 aprel 2011-ci il
№ 553