21.09.2015 12:11

Tenderlərin nəticələri barədə məlumat

  
Layihənin adı: Azərbaycan Respublikası, Təhsil Nazirliyi Təhsil Sektorunun İnkişafı üzrə İkinci Layihə
Kredit № 4394AZ
 
Müqavilənin təsviri: Məktəb icma qurumlarının pilot məktəblərdə təşkili
 
Seçim metodu: Məsləhətçinin Keyfiyyət Göstəriciləri əsasında Seçim metodu
 
Qalib məsləhətçinin adı: Allianz Consult MMC
 
Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Nizami küç.1/3.
 

Müqavilə #:4394AZ-CQ-277
 
Müqavilənin imzalanma tarixi: 22 dekabr 2014
 
Müqavilənin məbləği: AZN 152,874.90 (ƏDV daxil)
 
Müqavilənin müddəti: 22 dekabr 2014 – 30 dekabr 2015

 
Müqavilənin təsviri: Milli Qiymətləndirmə Tədqiqatı MQT-2015 üçün sahə fəaliyyətinin həyata keçirilməsi
 
Seçim metodu: Məsləhətçinin Keyfiyyət Göstəriciləri əsasında Seçim metodu
 
Qalib məsləhətçinin adı: ERA Research MMC
 
Ünvan: Azərbaycan Respublikası, Bakı şəhəri, Naxçıvani küç.22, mən.49.
 

Müqavilə #:4394AZ-CQ-266

Müqavilənin imzalanma tarixi: 22 dekabr 2014
 
Müqavilənin məbləği: AZN 154,549.32 (ƏDV daxil)
 
Müqavilənin müddəti: 22 dekabr 2014 – 30 dekabr 2015