2014-2015-ci tədris ilinə ümumtəhsil məktəblərinin dərsliklərlə təminatı

2014-2015-ci tədris ilinə ümumtəhsil məktəblərinin I, II, III, V, VII, IX, X və XI sinifləri üçün 271 adda 7819480 nüsxə dərslik və müəllim üçün metodik vəsait çap olunmuş və tədris ilinin əvvəlinə kimi ümumtəhsil müəssisələrinə çatdırılmışdır.