• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menyu Menyu Geri
SUALIM VAR Elektron sənəd yoxlanışı

Elmi müəssisələrin siyahısı

1. Fizika İnstitutu

Sayt: http://www.physics.gov.az/

2. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu

Sayt: https://www.imm.az/

3. İdarəetmə Sistemləri İnstitutu

Sayt: https://www.isi.az/

4. Radiasiya Problemləri İnstitutuRadiasiya Problemləri İnstitutu

Sayt: https://science.gov.az/az/institutes/8

5. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu

Sayt: https://ict.az/

6. Biofizika İnstitutu

Sayt: https://biophysics.az/

7. Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu

Sayt: https://www.nkpi.az/

8.Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu

Sayt: https://kqkiamea.az/

9. Akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu

Sayt: https://ica.az/

10. Geologiya və Geofizika İnstitutu

Sayt: https://www.gia.az/

11. Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu

Sayt: https://igaz.az/

12. Təbiət Tarixi Muzeyi

Sayt: https://science.gov.az/az/forms/organizatsii-pri-prezidiume/3800

13. Neft və Qaz İnstitutu

Sayt: https://ogi.az/

14. Botanika İnstitutu

Sayt: https://botany.az/

15. Zoologiya İnstitutu

Sayt: https://zoologiya.az/az/news/cat/1/page/15/

16. Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu

Sayt: http://www.physiology.az/

17. Mikrobiologiya İnstitutu

Sayt: https://www.azmbi.az/

18. Dendrologiya İnstitutu

Sayt: https://science.gov.az/az/institutes/23

19. Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu

Sayt: https://imbb.az/

20. Genetik Ehtiyatlar İnstitutu

Sayt:https://www.genres.az/az

21. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu

Sayt: https://tai.az/

22. İqtisadiyyat İnstitutu

Sayt: https://economics.com.az/

23. Polimer Materialları İnstitutu

Sayt: https://science.gov.az/az/institutes/13

24. Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası

Sayt: https://shao.az/

25. Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

Sayt: https://science.gov.az/az/forms/institutyi-i-organizatsii-nahchyivanskogo-otdeleniya/2674

26. Bioresurslar İnstitutu

Sayt: https://science.gov.az/az/forms/institutyi-i-organizatsii-nahchyivanskogo-otdeleniya/2675

27. Batabat Astrofizika Rəsədxanası

Sayt: http://ameanbbar.nakhchivan.az/

28. Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnstitutu

Sayt: https://ameagb.az/az/content/9

29. Bioresurslar İnstitutu

Sayt: https://ameagb.az/az/content/50

30. Aqrar Problemlər İnstitutu

Sayt: https://ameagb.az/az/content/28

31. Nəbatat Bağı

Sayt: https://ameagb.az/az/content/29

32. Təcrübə-Sənaye Zavodu

Sayt: https://amea-tsz.az/

33. “Kibernetika” Elmi İstehsalat Birliyi

Sayt: https://science.gov.az/az/forms/organizatsii/3759

34. “Nafta” Elmi İstehsalat Birliyi

Sayt: https://science.gov.az/az/forms/organizatsii/3757

35. “Aşqar” Elmi İstehsalat Birliyi

Sayt: https://science.gov.az/az/forms/organizatsii-pri-prezidiume/3793

36. “Kompozit” Elmi İstehsalat Birliyi

Sayt: https://science.gov.az/az/news/open/11149

37. “AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti

Sayt: https://ameaytp.az/ru/index.php/qanun/nizam