• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menyu Menyu Geri
SUALIM VAR Elektron sənəd yoxlanışı

Elmi müəssisələrin siyahısı

Elmi müəssisələr:

 
1. Fizika İnstitutu
http://www.physics.gov.az/

2. Riyaziyyat və Mexanika İnstitutu
https://www.imm.az/

3. İdarəetmə Sistemləri İnstitutu
https://www.isi.az/

4. Radiasiya Problemləri İnstitutu
https://irp.science.az/

5. İnformasiya Texnologiyaları İnstitutu
https://ict.az/

6. Biofizika İnstitutu
https://biophysics.az/

7. Nəsrəddin Tusi adına Şamaxı Astrofizika Rəsədxanası
https://shao.az/

8. Akademik Yusif Məmmədəliyev adına Neft-Kimya Prosesləri İnstitutu
https://www.nkpi.az/

9. Akademik Murtuza Nağıyev adına Kataliz və Qeyri-üzvi Kimya İnstitutu
https://kqkiamea.az/

10. Akademik Əli Quliyev adına Aşqarlar Kimyası İnstitutu
https://ica.az/

11. Polimer Materialları İnstitutu
http://amea-pmi.az/

12. Geologiya və Geofizika İnstitutu
https://www.gia.az/

13. Akademik Həsən Əliyev adına Coğrafiya İnstitutu
https://igaz.az/

14. Təbiət Tarixi Muzeyi
https://science.gov.az/az/forms/organizatsii-pri-prezidiume/3800

15. Neft və Qaz İnstitutu
https://ogi.az/ 

16. Botanika İnstitutu
https://botany.az/

17. Zoologiya İnstitutu
https://zoologiya.az/az

18. Akademik Abdulla Qarayev adına Fiziologiya İnstitutu
http://www.physiology.az/

19. Mikrobiologiya İnstitutu
https://www.azmbi.az/

20. Dendrologiya İnstitutu
https://dendrologiya.az/

21. Molekulyar Biologiya və Biotexnologiyalar İnstitutu
https://imbb.az/

22. Genetik Ehtiyatlar İnstitutu
https://www.genres.az/az

23. Torpaqşünaslıq və Aqrokimya İnstitutu
https://tai.az/

24. İqtisadiyyat İnstitutu
https://economics.org.az/

25. Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
https://science.gov.az/az/forms/institutyi-i-organizatsii-nahchyivanskogo-otdeleniya/2674

26. Bioresurslar İnstitutu
https://science.gov.az/az/forms/institutyi-i-organizatsii-nahchyivanskogo-otdeleniya/2675

27. Batabat Astrofizika Rəsədxanası
http://ameanbbar.nakhchivan.az/

28. Ekologiya və Təbii Ehtiyatlar İnstitutu
https://ameagb.az/az/content/9

29. Bioresurslar İnstitutu
https://ameagb.az/az/content/50

30. Aqrar Problemlər İnstitutu
https://ameagb.az/az/content/28

31. Nəbatat Bağı
https://ameagb.az/az/content/29

Təsərrüfat-hesablı elmi xidmət müəssisələri:

 
32. Təcrübə-Sənaye Zavodu
https://amea-tsz.az/

33. “Kibernetika” Elmi İstehsalat Birliyi
https://science.gov.az/az/forms/organizatsii/3759

34. “Nafta” Elmi İstehsalat Birliyi
https://science.gov.az/az/forms/organizatsii/3757

35. “Aşqar” Elmi İstehsalat Birliyi
https://science.gov.az/az/forms/organizatsii-pri-prezidiume/3793

36. “Kompozit” Elmi İstehsalat Birliyi
https://science.gov.az/az/news/open/11149

37. “AMEA Yüksək Texnologiyalar Parkı” Məhdud Məsuliyyətli Cəmiyyəti
https://ameaytp.az/ru/index.php/qanun/nizam