• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Nazirlik Menyu Geri
Sual-cavab

Özəl ali təhsil müəssisələri

1. Qərbi Kaspi Universiteti
Ünvan: Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi 27

2. Azərbaycan Universiteti
Ünvan: Bakı ş., Mirəli Qaşqay küçəsi 84

3. Xəzər Universiteti
Ünvan: Bakı ş., Məhsəti küçəsi 11; B.Səfəroğlu küçəsi 122

4. "Odlar Yurdu" Universiteti
Ünvan: Bakı ş., Koroğlu Rəhimov küçəsi 13

5. Bakı Avrasiya Universiteti
Ünvan: Bakı ş., akad. H.Əliyev küçəsi 135a

6.  Bakı Qızlar Universiteti
Ünvan: Bakı ş., Mövsüm Sənani küç.14

7. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
Ünvan: Bakı ş., Nəcəf Nərimanov küçəsi 8b

8. Bakı Biznes Universiteti
Ünvan: Bakı ş., H.Zərdabi küçəsi 88a

9. Naxçıvan Özəl Universiteti
Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1

10. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
Ünvan: Bakı ş., Azadlıq prospekti 181

11. Bakı İslam Universiteti
Ünvan: Bakı ş., M.Fətəli küçəsi 7


Sayt test rejimində çalışır