• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menyu Menyu Geri
SUALIM VAR Elektron sənəd yoxlanışı

Özəl ali təhsil müəssisələri

1. Qərbi Kaspi Universiteti
Ünvan: Bakı ş., İstiqlaliyyət küçəsi 27

2. Azərbaycan Universiteti
Ünvan: Bakı ş., Mirəli Qaşqay küçəsi 84

3. Xəzər Universiteti
Ünvan: Bakı ş., Məhsəti küçəsi 11; B.Səfəroğlu küçəsi 122

4. "Odlar Yurdu" Universiteti
Ünvan: Bakı ş., Koroğlu Rəhimov küçəsi 13

5. Bakı Avrasiya Universiteti
Ünvan: Bakı ş., akad. H.Əliyev küçəsi 135a

6.  Bakı Qızlar Universiteti
Ünvan: Bakı ş., Mövsüm Sənani küç.14

7. Azərbaycan Kooperasiya Universiteti
Ünvan: Bakı ş., Nəcəf Nərimanov küçəsi 8b

8. Bakı Biznes Universiteti
Ünvan: Bakı ş., H.Zərdabi küçəsi 88a

9. Naxçıvan Özəl Universiteti
Ünvan: Naxçıvan şəhəri, Babək məhəlləsi 1

10. Azərbaycan Əmək və Sosial Münasibətlər Akademiyası
Ünvan: Bakı ş., Azadlıq prospekti 181