21.07.2008

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 3 iyun tarixli, 128 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici ölkələrdə təhsil alacaq Azərbaycan gənclərinin seçim qaydaları”na uyğun olaraq Fransa Respublikasının ali məktəblərində təhsil almaq məqsədilə Təhsil Nazirliyi müsabiqə elan edir.

Azərbaycan Respublikasının Nazirlər Kabinetinin 2008-ci il 3 iyun tarixli, 128 nömrəli Qərarı ilə təsdiq edilmiş “Xarici ölkələrdə təhsil alacaq Azərbaycan gənclərinin seçim qaydaları”na uyğun olaraq Fransa Respublikasının ali məktəblərində təhsil almaq məqsədilə Təhsil Nazirliyi müsabiqə elan edir.