Sual: Məktəbəhazırlıq qruplarında təhsil ödənişsizdir?  

Cavab:

• Məktəbəhazırlıq qruplarında təhsil dövlət hesabına həyata keçirilir.

• Bu qruplar dövlət vəsaiti hesabına müvafiq təlim və metodiki vəsaitlərlə təmin edilib.

Sual: Məktəbəhazırlıq qruplarına neçə yaşlı uşaqlar cəlb edilir? 

Cavab:
• Dövlət ümumi təhsil məktəblərində yaradılmış məktəbəhazırlıq qruplarına 5 yaşı həmin il tamam olmuş uşaqlar qəbul olunurlar.

Sual: Məktəbəhazırlığın uşaqların zehni inkişafına nə kimi təsiri var? 

Cavab:
• Məktəbəhazırlıq təhsilinə cəlb olunmuş uşaqlar cəlb olunmayanlarla müqayisədə daha yüksək akademik göstəricilər əldə edir.
• Təhsil İnstitutunun araşdırmasına əsasən, məktəbəhazırlığı keçən uşaqlar digərləri ilə müqayisədə Ana dili və riyaziyyat imtahanlarında daha yaxşı nəticə göstərirlər.
• Məktəbəhazırlıq təhsili uşaqların əqli, fiziki, sosial-emosional və nitq qabiliyyətini, eləcə də kommunikativ, oyun və digər bacarıqlarını inkişaf etdirir.

Sual: Məktəbəhazırlıq qruplarının təşkil edilməsinin məqsədi nədir? 

Cavab:
•  5 yaşlı uşaqların məktəb təliminə hazırlığı ilə əlaqədar psixoloji dayanıqlığını artırmaq;
• Əhatə olunduqları aləmə və təhsil mühitinə uyğunlaşdırmaq;
• Ünsiyyət və birgə fəaliyyət bacarıqlarına yiyələnməsini təmin etmək.
• Məktəbəhazırlıq təhsili ibtidai təhsilə keçidi asanlaşdırır və uşağın ibtidai təhsilə adaptasiya olunmasına müsbət təsir edir.

Sual: Məktəbəhazırlıq qrupları hansı rayon və şəhərlərdə fəaliyyət göstərəcək?

Cavab:
• Məktəbəhazırlıq qrupları ölkənin bütün şəhər və rayonlarında, ancaq müvafiq maddi-texniki bazası və kadr potensialı olan məktəblərdə təşkil olunur.
• Respublika üzrə məktəbəhazırlıq qrupların fəaliyyət göstərdiyi ümumtəhsil müəssisələrinin tam siyahısı

Sual: Əcnəbilərin və vətəndaşlığı olmayan şəxslərin elektron köçürülmədə iştirak etmək hüququ varmı?

Cavab: Xeyr

Sual: 1 dəfə imtina cavabı alan tələbə başqa bir köçürülmə üçün müraciət edə bilər?

Cavab: Bəli əgər tələbə bir universitetdən imtina cavabı alıbsa digər uyğun universitetə müraciət edə bilər.

Sual: Köçürülmək istəyən tələbə hansı sənədləri toplamalıdır?

Cavab: Tələbənin təhsil müddətində fənlər üzrə topladığı kreditləri və qiymətləri (hərf və balla) özündə əks etdirən sənəd (akademik transkript)
- ali təhsil müəssisəsinə qəbul olunarkən topladığı bal haqqında sənəd
- dövlət xətti ilə təhsil alanlar istisna olmaqla, xaricdə öz hesabına təhsil alan tələbələr təhsil aldıqları dövlətin qanunvericiliyinə uyğun legallaşdırılmış akademik transkript və təhsil aldığı müddətdə gediş
- gəlişi təsdiq edən rəsmi sənədlər.
- köçürülmə səbəblərini təsdiq edən sənəd

Sual: Xarici ölkə ali təhsil müəssisələrindən Azərbaycan Respublikası ali təhsil müəssisəsinə köçürələrkən əsas nəzərə alınan göstəricilər hansılardır?

Cavab: Tələbənin təhsil aldığı ali təhsil müəssisəsinin dünyanın ən yaxşı ali təhsil müəssisələri reytinqlərində yer alması, TQDK tərəfindən keçirilən qəbul imtahanlarında iştirak etdiyi halda tələbənin topladığı balın həmin ildə köçürülmək istədiyi ali təhsil müəssisəsində müvafiq ixtisas üzrə minimal keçid balından az olmaması və tələbənin akademik göstəriciləri.

Sual: Ölkə daxilində bakalavriat səviyyəsində tələbələrin bir ali təhsil müəssisəsindən digərinə köçürülməsi hansı şərtlərlə aparıla bilər?

Cavab: Tələbə Qəbulu üzrə Dövlət Komissiyası (bundan sonra - TQDK) tərəfindən keçirilən qəbul imtahanlarında tələbənin topladığı bal qəbul olunduğu ildə köçürülmək istədiyi ali təhsil müəssisəsində müvafiq ixtisas üzrə minimal keçid balından az olmamalıdır. Bu zaman tələbənin qəbul olunduğu və köçürülmək istədiyi ixtisaslar TQDK tərəfindən müəyyən olunmuş eyni ixtisas qrupu daxilində olmalıdır. II və III ixtisas qruplarında müəyyənləşdirilmiş “tarix və coğrafiya müəllimliyi”, “tarix müəllimliyi” və “tarix” ixtisasları öz aralarında, eləcə də II ixtisas qrupunda müəyyənləşdirilmiş “beynəlxalq münasibətlər” və “regionşünaslıq” ixtisasları isə III ixtisas qrupuna daxil olan digər ixtisaslarla (mədəniyyət və incəsənət ixtisasları istisna olmaqla) uyğun hesab edilməlidir.