• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

President got familiarized with works done at Karabakh University

President of the Republic of Azerbaijan Ilham Aliyev visited the Garabagh University in Khankendi on July 5 to inspect the renovation work undertaken at the institution.
 

Minister of Science and Education Emin Amrullayev informed the head of state about the renovations completed at the university.
 

The facade of the building was repainted, and historical elements were restored at the main entrance.
 

All the rooms will be equipped with modern furniture and equipment. Extensive landscaping transformed the university's surroundings, including the creation of a new park designed to meet contemporary standards.
 

About 1,120 students across 27 specialties are expected to enroll at the university for the 2024/2025 academic year. Additionally, SABAH groups will be established in 8 specialties at the university.
 

On November 28, 2023, President Ilham Aliyev signed an Order on the establishment of Garabagh University in the city of Khankendi.

 

https://president.az


05.07.2024 - 14:10