• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

The first medal of our students in the International Science and Engineering Fair

For the first time, Azerbaijani schoolchildren won a medal at the International Science and Engineering Fair of the USA.

 

Said Aslanov and Ibrahim Allahverdiyev, X grade students of World School under the Khazar University, won a bronze medal in the “Biomedicine and Health Sciences” category at the competition held in California on May 11-17. In addition, Nijat Taghizada, a X grade student of the same school, and Khazar Huseynov, a X grade student of the educational complex No. 132-134, were awarded a special prize in the “Robotics” category.

 

Note that the International Science and Engineering Fair (ISEF) is the world’s most prestigious science competition for students.


18.05.2024 - 12:35