• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

The Minister of Science and Education met with the Deputy Minister of Preschool and General Education of the Republic of Uzbekistan

On May 15, the Minister of Science and Education Emin Amrullayev met with the Deputy Minister of Preschool and General Education of the Republic of Uzbekistan Rajabov Sardor Bakhtiyorovich.

 

During the meeting, the current situation and prospects of cooperation in the field of preschool and general education between the two countries were discussed.

 

Rajabov Sardor Bakhtiyorovich visited our country to participate in the II ICESCO Ministerial Conference on PISA.


15.05.2024 - 18:44