• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

The Minister of Science and Education met with the delegation of the Ministry of Education of the Kingdom of Saudi Arabia

On May 14, Minister of Science and Education Emin Amrullayev met with Hassan Khormi, Deputy Minister of Education of the Kingdom of Saudi Arabia for General Education.

 

During the meeting, exchange of ideas was held between the two countries on cooperation in the field of education.

 

It should be noted that Hassan Khormi is visiting our country to participate in the II ICESCO Ministerial Conference on PISA held in Baku.


14.05.2024 - 18:41