• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

Minister of Science and Education meets with the Ambassador of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to Azerbaijan

On September 20, Minister of Science and Education Emin Amrullayev met with Fergus Auld, Ambassador Extraordinary and Plenipotentiary of the United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland to Azerbaijan.  

 

At the meeting, the parties expressed satisfaction with the current state of cooperation in education. It was also stressed that Azerbaijani citizens who received scholarships for the 2023-2024 academic year within the framework of the "State Program for the Education of Youth at Prestigious Higher Education Institutions of Foreign Countries for 2022-2026" preferred UK higher education institutions for education. The parties also discussed prospects for further cooperation.


20.09.2023 - 17:33