• Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti hökumətinin 1918-ci il 28 may tarixli qərarı ilə maarif və təhsil üzrə ilk nazirlik-Xalq Maarifi Nazirliyi yaradılıb. Nazirlər Şurasının 30 iyun 1918-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin üç şöbədən (ümumi orta təhsil, ali və orta ixtisas təhsili, peşə məktəbləri) ibarət strukturu təsdiq olunub.

    Azərbaycan SSR Xalq Komissarları Sovetinin 28 aprel 1920-ci il tarixli qərarı ilə Xalq Maarifi Nazirliyinin adı dəyişdirilərək Xalq Maarifi Komissarlığı adı ilə yenidən təşkil edilib və ölkədəki bütün təhsil müəssisələri bu qurumun tabeliyinə verilib.

Menu Menu Back Verify digital document

The next meeting of the subgroup "On improving international rating indicators (H-index) related to scientific publications" will be held

On September 22, 2023, at 11:00, the Ministry of Science and Education will host the next meeting of the human capital working group of the Commission on Business Environment and International Ratings "on improving international rating indicators (H-index) related to scientific publications".


Idris Isayev, head of the "Human Capital" working group, deputy minister of science and education, sector manager of the Administration of the President of the Republic of Azerbaijan, head of the Secretariat of the Commission Vusal Shikhaliyev, members of the subgroup (representatives and experts from higher education institutions, public and private sectors) will take part in the meeting..
At the meeting, the work done on the measures provided for in the approved "Road Map" of the subgroup for 2023 will be discussed.


It should be noted that the Ministry of Science and Education of the Republic of Azerbaijan acts as the head of the "Human Capital" Working Group of the Commission on Business Environment and International Ratings of the Republic of Azerbaijan.
 


20.09.2023 - 15:32